El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals

Coordinació: 
Pujolà Font,Joan-Tomàs
Participants: 
Rosa Sayós Santigosa, Glòria Bordons de Porrat-Doria, Elisabet Costa Giménez, Carles Royo Bieto, Mª Vicenta González Argüello, Mª Ángeles García Asensio, Begoña Montmany Molina, Rosa Brión Caíño, Raúl Alfonso Lozano, Marc Bayés Gil, Miguel Mateo Ruiz, Núria Sánchez Quintana, Carmen Férriz Martínez, Ainhoa Antúnez Piedra, Jaume Batlle Rodríguez, Natalia Fullana Rivera, Nuria Giralt Anduix, Maria del Mar Suárez Vilagran, Vanesa Toquero Ramos,
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Ensenyament/s: 
Grau d’Educació Primària, Grau d’Educació Infantil, Doble Grau d’Educació Infantil i Primària, Grau de Comunicació Audiovisual
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte d'innovació pretén: - experimentar amb diversos formats de portafolis electrònic: Mahara,  MyDocumenta, i l’eina web Wix - desenvolupar les estratègies discursives multimodals per aprofitar les potencialitats de la comunicació en l'entorn digital - promoure l'avaluació entre iguals del contingut i procés d'elaboració del portafolis per millorar la reflexió crítica de l'alumnat - desenvolupar estratègies de sensibilització i reflexió metacognitiva i metalingüística per fomentar l'autonomia d'aprenentatge

Codi del projecte: 
2014PID-UB/004
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Elaboració de qüestionaris que recullin el grau de satisfacció de l'alumnat i del professorat amb l'eina, amb les noves estratègies referents a les tres línies d'intervenció i el nivell d'aprenentatge assolit. Buidatge i anàlisi d'aquests qüestionaris.  

Grup d'innovació docent: 
DIDAL_UB