Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari

Coordinació: 
Ida, Mauro
Participants: 
Casals, Àngel
Participants: 
Sola, Diego
Participants: 
Fargas, Maria Adela
Participants: 
Palos, Joan Lluís
Participants: 
Gràcia, Ivan
Participants: 
Garcia-Oses, Isaac
Participants: 
Salice, Giampaolo
Participants: 
Guarino, Gabriel
Participants: 
Marin, Brigitte
Participants: 
Chavarria, Elisa Novi
Participants: 
Cocozza, Valeria
Departament: 
Departament d'Història i Arqueologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Presentar la història de l'edat moderna com edat del diàleg i de les disputes, que van tocar temes encara vigents (drets humans, qüestions de gènere, gestió de l'espai públic i dels recursos, ús de les imatges de culte...);

- millorar les competències de comunicació escrita i oral;

- imupulsar un gust per a la lectura de fonts primàries;

- impulsar un ús ple i conscient dels recursos on-line;

- Impulsar en estudiants i docents una reflexió sobre la didàctica i l'aprenantatge de la història moderna arreu Europa;

- promoure una reflexió crítica sobre els fenòmens històrics a partir de la presentació de diferents punts de vista sobre temes centrals de la assignatura;

- proposar mètodes d'auto-avaluació de l'aprenentatge;

- promoure un aprenentatge conscient;

- afavorir una lectura transnacional dels fets de la història Europea.