Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Co-avaluació entre iguals d’assajos en el marc de les assignatures de narrativa en anglès

Coordinació: 
Bosch Vilarrubias, Marta
Participants: 
Mercè Cuenca Raya, María Isabel Seguro Gómez
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Grau d’Estudis Anglesos
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Treball en grup. Millora de la utilització de l’anglès instrumental. Aprofundiment en l’anàlisi textual de textos narratius. Consolidació de l’escriptura acadèmica. Inducció a l’autocrítica en la producció de textos en llengua anglesa.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/034
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L'avaluació prevista dels resultats consta de tres parts: 1) Dedicarem una sessió a l'intercanvi de valoracions de l'estudiantat sobre l'actuació d'innovació docent. En aquest sentit, es recolliran les experiències personals dels estudiants en aquest procés de co-avaluació entre iguals. 2) El professorat realitzarà una tasca comparativa entre les versions primera i final dels assajos, per tal d'avaluar l'evolució de les competències en expressió escrita dels estudiants. 3) El professorat durà a terme un estudi comparatiu entre els assajos de primer i segon curs, i de quart curs, amb la fi de realitzar un estudi global sobre les competències finalment adquirides en el grau d'Estudis Anglesos.

Grup d'innovació docent: 
INDAGAnglès