Biblioteca d'aplicacions Shiny per a un primer curs d’Anàlisis de Dades Multivariants

Coordinació: 
FERRAN REVERTER COMES
Facultat: 
Departament: 
Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Ensenyament/s: 
Grau de Bioquimica
Ensenyament/s: 
Grau de Biomedicina
Ensenyament/s: 
Grau de Biotecnologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

1) Dissenyar amb el programari R un conjunt d’activitats per tal de visualitzar alguns dels elements matemàtics bàsics de l’Anàlisi de Dades multivariant que amb el paquet Shiny de R sigui on-line, de fàcil ús i interactives.

2) Cadascun de les aplicacions es dissenyarà per fomentar la manipulació dels paràmetres que governen l’objecte que es vol estudiar. L’objectiu és facilitar als alumnes la comprensió dels conceptes que tenim identificats en el pla docent com a massa abstractes sense una bona referencia visual. El projecte implementarà un conjunt de tècniques fonamentals per a l'anàlisi de dades, com són: l’anàlisi de Components Principals, anàlisis Clúster, el k-means i diversos Classificadors.

3) Durant la classe magistral es realitza una demostració d'aquestes aplicacions per a que després sigui una eina més d'estudi i faciliti la comprensió dels conceptes bàsics.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/034
Linies d'innovació: