Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria

Coordinació: 
Colina Torralva, Fco Javier
Participants: 
Javier Colina Torralva, Luis Basco Prado, Ana Belén Fernández Cervilla, Violeta Díaz Herrero, Dolors Estrada Raventós, Angeles Melero García, Ramón Montoya Gónzalez, Adoración Rejón Bayo, Lidón Barrachina Belles
Departament: 
Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
Ensenyament/s: 
INFERMERIA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu General:  Avaluar l'aprenentatge pràctic en les assignatures d'Estades Clíniques I i II del Grau D'Infermeria.

Objectius Específics: 

  • Crear l'equip docent per coordinar la planificació el desevolupament, l'evaluació i la docència de les assignatures d'Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria.
  • Disenyar  instruments d'avaluació pel coneixement del aprenentatge en la formació clínica.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/047
Grup d'innovació docent: 
ACOPI-UB