Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle

Coordinació: 
Calvo Llorca, Miguel
Participants: 
Antonio Miñarro Alonso, Conxita Arenas Solà, Alexandre Sánchez Pla, Esteban Vegas Lozano, Miguel Calvo Llorca
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estadística
Ensenyament/s: 
Ciències Biomèdiques
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Cronològicament, explorarem en primer lloc les prestacions del paquet exams de R i la seva integració en Moodle 2.4. No descartem que si el paquet finalment no reuneix les especificacions desitjades o apareix qualsevol dificultat no prevista estudiem si altres paquets de R s’adapten millor als nostres requisits. Com a darrer recurs, no descartem tampoc algun tipus de desenvolupament o extensió pròpia. Aquest primer objectiu tecnològic és prioritari i hauríem d’arribar a una solució estable abans d’acabar octubre de 2013.  

Tant bon punt disposem d’una tecnologia satisfactòria començarem a dissenyar una biblioteca d’activitats. Atès que DEAD és una assignatura de primer quadrimestre l’objectiu en acabar el curs el desembre de 2013 és, com a mínim, disposar d’un parell d’activitats associades a l’avaluació continuada funcionant sota el paraigües combinat R+Sweave+Moodle.

Més endavant, al llarg de 2014 i amb l’horitzó del primer quadrimestre del curs 2014-15, volem disposar també d’activitats no presencials. Orientativament, al menys el 30% dels problemes i algun cas pràctic haurien de tenir aquestes característiques, això sí,sempre i quan els objectius anteriors es consolidin satisfactòriament.

A curt termini ens proposem utilitzar les activitats dissenyades, tan bon punt siguin funcionals, als tres grups de DEAD de Ciències Biomèdiques, que conjuntament inclouen uns 100 alumnes per any. Tal i com s’ha exposat en la presentació, hi ha altres graus de biologia que tenen plans docents semblants i també planifiquen l’assignatura utilitzant R. Son clars candidats a poder aprofitar el nostre material, tanmateix com ja ha passat amb els scripts que hem esmentat en la presentació que son utilitzats per altres equips docents i amb els que mantenim contacte continuat.

Més enllà de DEAD i dels graus de Biologia, si l’experiència fructifica obriria al departament un ventall molt ample de possibilitats. Cal tenir en compte que R implementa un extensíssim conjunt de tècniques estadístiques i la seva comunitat incorpora amb celeritat qualsevol nova aportació metodològica. A nivell acadèmic aquesta capacitat es tradueix en que permet abastar des de una assignatura introductòria de primer curs de qualsevol grau fins a l’assignatura més especialitzada del màster d’Estadística. Pel que fa a la confecció del material, el sistema utilitzat –la combinació LaTeX+Sweave-és ben conegut pel personal del departament d’Estadística la qual cosa facilitaria la seva implantació i permet aventurar unes possibilitats d’extensió importants.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/021
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Val a dir que resultarà difícil millorar els resultats actuals si aquests es mesuren només en termes de notes acadèmiques. Aquest argument es basa en que des de la implantació del grau el percentatge d’aprovats ronda el 100% en primera convocatòria, en algun cas ha estat exactament el 100%. A més, en tots els grups la mitjana final supera el notable. I tot això malgrat ser una assignatura que incorpora en el temari aspectes tècnics gens trivials que requereixen un esforç d’aprenentatge als estudiants.   La nostre intenció és dotar-nos d’una eina precisa, eficient i ràpida per quantificar el seguiment del curs que fa cada alumne. Estem segurs que aquesta eina ens ha de permetre generar una dinàmica encara més participativa a classe. A més, pel que fa a l’avaluació continuada, podem incrementar el nombre d’evidències recollides al llarg de les catorze setmanes del curs.

Grup d'innovació docent: 
Statmedia