Evidències del projecte finalitzat a Informe final

Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements

Coordinació: 
Vidal Alabró, Anna
Participants: 
Anna Manzano Cuesta, Jordi Bermúdez Mas, Daniel Iglesias Serret
Departament: 
Departament de Ciències Fisiològiques II
Ensenyament/s: 
Podologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Aconseguir homogenitzar el nivell de coneixements previs dels estudiants que accedeixen a primer de Podologia.

2. Proporcionar espais i eines d’aprenentatge entre iguals per potenciar l’aprenentatge i assoliment de coneixements específics de la matèria, a la vegada que es treballen habilitats de comunicació i competències transversals necessàries per la pràctica professional.

3. Motivar i proporcionar als estudiants de millor preparació prèvia reptes que permetin aprofundir en els coneixements i consolidar els que ja tenien.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/019
Grup d'innovació docent: 
IDCCFFII