Aprenentatge de Matemàtiques en els graus d’Economia i Empresa utilitzant GeoGebra i Wiris

Coordinació: 
Boncompte Pons, Mercedes
Participants: 
Anna Castañer Garriga, Jesus Marin Solano, Jorge Navas Rodenes, Marina Nuñez Oliva
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Millorar l’enteniment de les assignatures implicades.
Millorar els resultats acadèmics.
Estimular l’interès de l’alumne per les qüestions matemàtiques.
Millorar la docència de l’assignatura amb nous recursos informàtics.
Proveir de  nous recursos a l’aprenentatge autònom (E1).

 

Codi del projecte: 
2014PID-UB/063
Grup d'innovació docent: 
mathEopt