Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral

Coordinació: 
Mauri Álvarez,Margarita
Participants: 
Margarita Mauri Álvarez, Laura Cortés Andreu, Martina Marcet Fuentes, Esther Miquel, Viviane Llorens Cabestrero
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica
Ensenyament/s: 
Filosofia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Que l’alumne aprengui a estructurar un text per a la seva exposició oral. 2. Que l’alumne aprengui les tècniques bàsiques per a l’exposició oral. 3. A Que l’alumne aprengui a prendre a defensar oralment els propis punt de vista. 4. Que l’alumne aprengui a participar en una discussió. 5. Que l’alumne aprengui a dominar-se a l’hora de parlar en públic.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/014
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació del progrés de l’aprenentatge es farà a partir de dos elements: 1. Comparació entre les diferents gravacions que es tinguin de cada alumne. 2. Avaluació d’un tribunal format per professors del Grup d'innovació docent (GIDÈTICA) que no hagin intervingut directament en el projecte davant del qual els alumnes hauran de posar en pràctica la competència de comunicació i presentació oral exercitada. 3. És la nostra intenció animar els alumnes que participin en la Lliga de debat universitari que organitza la UB. (http://www.ub.edu/lligadebat/index.html). Això també ens donarà la mesura del seu aprenentage.

Grup d'innovació docent: 
GIDÈTICA