Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle.

Coordinació: 
Torres Gallardo, Begoña
Participants: 
Lyda Halbaut Bellowa
Departament: 
Departament d'Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Radiologia i Anatomia
Ensenyament/s: 
MEDICINA
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquesta millora són:

1.Desenvolupar la capacitat de raonar, relacionant coneixements adquirits per a aconseguir una visió més global a l’àmbit del funcionament del cos humà.

2. Estimular l’aprenentatge autònom per un millor aprofitament de les sessions presencials i aconseguir una millora construcció del saber.

3. Millorar la autoavalució formativa mitjançant el feedback corresponent, per tal d’aprendre dels errors.

4. Familiaritzar l’alumne amb l’entorn Moodle a través de l’eina “Lliço”.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/042