Aprenentatge actiu: aplicació d’ABP i EdP en les assignatures d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I i II

Coordinació: 
Barón Parés, Júlia
Participants: 
Júlia Barón Parés, María Luz Celaya Villanueva, Imma Miralpeix Pujol, Mireia Ortega Durán
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Estudis Anglesos
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius d’aquest projecte són els següents: 1. Acompanyar els alumnes en el seu aprenentatge actiu i cooperatiu. 2. Promoure l’autonomia dels estudiants i facilitar a l’alumnat el desenvolupament de les seves capacitats de lideratge. 3. Facilitar l’aplicació de coneixements teòrics al món real per tal de donar resposta a necessitats diverses. 4. Ser conscient del que implica fer recerca i de la importància d’una planificació adequada per a no malgastar recursos i obtenir resultats fiables. 5. Ser capaç de debatre, argumentar i defensar les opcions escollides, tenint-ne en compte els punts forts i febles, tot implicant-se en un projecte en concret.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/027
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

L’avaluació de l’eficàcia de les metodologies aplicades a les dues assignatures d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I i II es podrà dur a terme mitjançant la nota que els alumnes obtinguin en els projectes  que  realitzen en les dues assignatures. Els projectes doncs serviran no només com avaluació del treball dels estudiants, si no que també es podrà valorar si s’han assolit els objectius d’aprenentatge mitjançant  l’ABP i l’EdP.

Grup d'innovació docent: 
GIDAdEnA