Ajuts VRDOA/RIMDA per assistència a CIDUI 2018

Recordem que es financen les inscripcions que facin servir la modalitat Tarifa reduïda i modalitat de pagament: Transferència Bancària.