Grup Innovació Docent (GID)

QuiFiExpada

Química Física Experimental

El grup d’innovació docent està format per bona part del professorat implicat en la docència de les assignatures experimentals que el departament de Química Física ofereix en el grau de Química i en els màsters de Química de Materials Aplicada i Nanociència. El grup també compta amb la presència dels dos tècnics del departament que s’encarreguen de l’organització i el manteniment de l’equipament dels laboratoris.

Coordinació: 
Ignés Mullol, Jordi
Membres del grup: 
Josep Mª Lucas Alcorta
Elisa Vallés Giménez
Miguel González Pérez
Elvira Gómez Valentín
Lydia Hernández Fernández
Ramon González Arribas
José A. Garrido Ponce
Albert Solé Sabaté
Carmen Sousa Romero
Francesc Centellas Masuet
Fernando Mota Valeri
Ramon Sayós Ortega
Sergio Madurga Díez
Francesc Mas Pujadas
Ibério Moreira
Categoria: 
Grup Innovació Docent (GID)
Codi UB: 
GINDO-UB/112
Facultat: 
Departament: 
Departament de Ciència dels Materials i Química Física