Grup Innovació Docent (GID)

NUTRICIO-P-IDRada

Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable.

El grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsables (NUTRICIO-P-IDR) té com a objectiu millorar els aprenentatges i l’adquisició de competències relacionades amb la nutrició pràctica. Per tant, que a través de les activitats docents desenvolupades en nutrició pràctica pretenem que els estudiants arribin a ser més competents, reflexius, amb capacitat crítica i científica i d’adaptació als canvis en funció de les necessitats de la societat. A més a més, pretenem alinear la innovació docent i els resultats obtinguts amb valors de la societat.

Coordinació: 
Urpi Sarda, Mireia
Membres del grup: 
Montserrat Illan
Xavier Torrado
Andreu Farran
Maria Antonia Lizarraga
Rafael Llorach Asuncion
Cristina Andres Lacueva

CRACada

CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI

Hem anat detectant un dèficit per part de l’alumnat en l'elaboració-construcció del relat que doni coherència interna a les obres que els mateixos alumnes produeixen als tallers de la Facultat. Dèficit en la cohesió interna de les obres entre elles, en l’articulació de l’exposició, l’esglaó posterior a l’obra individual. Aportar les eines als estudiants per a construir aquesta coherència interna que anomenem Relat. La unitat de les obres entre elles. Insistir en la construcció com un projecte que doni eines per el desenvolupament del projecte.

Coordinació: 
Coll Florit, Antònia
Membres del grup: 
Puig, Eloi
Vila, Antònia
Genovart, Adolf
Viladomiu, Àngels
López, Montse
García, Ascensión
Grau, Matilde
Causadias, Isabel
Cova, Massimo
Pons Pons, Joan (escriptor)
Altaió, Vicent (gestor cultural)
Recha, Marc (cineasta)
Puntí, Jordi (escriptor i periodista)
Kremser, Stephanie (escriptora i guionista)

NEAQAada

NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA

L'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) té com a objectiu principal potenciar la qualitat i la competitivitat internacional de l’educació superior a tota Europa, mitjançant un canvi en les metodologies docents que centra el procés d'aprenentatge en l'estudiant i en l’assoliment de competències.

Coordinació: 
Núñez Burcio, Oscar
Membres del grup: 
Miquel Esteban Cortada
José Manuel Díaz Cruz
Jose Francisco García Martínez
Alex Tarancón Sanz
Núria Serrano Plana
Xavier Subirats Vila
Héctor Bagan Navarro
Clara Pérez Ràfols
Juan Francisco Ayala Cabrera
Facultat: 

GID-MAEFada

GID en Metodologies Actives per a la Formació del Professorat en Educació Física

1.- Dissenyar i implantar metodologies actives per a la implementació de sistemes innovadors d'aprenentatge i a l'avaluació dels continguts i les competències professionals clau en contextos de docència universitària presencial o no presencial (sincrònica o asincrònica) adreçats a la formació del professorat en EF.

2.- Fomentar la creació d'equips docents que coordinin el disseny, la implantació i l'avaluació de l'impacte de les metodologies actives en les assignatures de grau i màster adreçades a la formació del professorat en EF.

Coordinació: 
Francesc Buscà Donet
Membres del grup: 
Albert Batalla Flores
Teresa Lleixà Arribas
Marta Capllonch Bujosa
Teresa Godall Castell
Mercedes Ríos Hernández
Jordi Calvo Lajusticia
Gonzalo Flores Aguilar
Sergio Moneo Benítez
Helena Olsson
Anna Castells Molina
Martina Kieling Sebold
Judit Pla Roig
Sandra Gallardo Ramírez
Ingrid Lafuente Fons
Marc Franco Sola
Francesc Xavier Baladas Ortíz
Categoria: 
Grup Innovació Docent (GID)
Codi UB: 
GINDO-UB/163
Facultat: 

CBPada

Coordinació Pràcticums i TFG Biologia

L’equip de coordinació dels Practicums i Treball Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Biologia te com a missió gestionar un sistema complex de Pràcticums i TFG, que implica cada curs a uns 500 estudiants dels cinc graus de la Facultat de Biologia i els estudiants del grau de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Medicina, 500 tutors UB, 200 Tutors en Entitats Externes, 150 Tutors Internacionals i 240 professors formant part de 80 tribunals avaluadors del TFG.

Els objectius de l’equip docent de Coordinació de Practicums i TFG (CBP) són:

Coordinació: 
Gustavo A. Llorente
Membres del grup: 
M. Teresa Sauras
Silvia Busquets
Francesc Oliva
Marta Camps
Josep Mª de Anta
M. Teresa Blas
Mar Grasa
Carme Marcet
Esther Marrón
M. Dolores Yvorra
Categoria: 
Grup Innovació Docent (GID)
Codi UB: 
GINDO-UB/165
Facultat: 

ATESIada

Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social

La proposta de treball pels propers dos anys està emmarcada en les diferents iniciatives que com a equip hem anat engegant durant aquests últims cursos: volem potenciar la inclusió de les metodologies d’Aprenentatge–Servei en les distintes assignatures on impartim docència i difondre la necessitat d’aquesta participació amb la ciutadania com a línia de treball en els centres universitaris. Apostem apropar-nos des de l’art social a necessitats d’intercanvis amb diversos col·lectius i entitats. 

Coordinació: 
Grau Costa, Eulàlia
Membres del grup: 
Aramendía Zuazu, Manuel
Coll Florit, Maria Antònia
García García, Ascensión
Mata Benedicto, Josep
Mauricio Falgueras, Carles
Oliva Torres, Sergi
Povedano Ferre, Rosa
Ros Vallverdú, Jaume
Asensio Fernández, José Antonio
Ginés Grasso Galera, Guillermo
Juvanteny Colell, Marta
Pacheco Puig, Juan José
Romero Pineda, Rafael
Sasiain Camarero-Núñez, Alaitz
Teixidó Simó, Enric
Valverde Gefaell, Teresa
Porquer Rigo, Joan Miquel
Ares Rio, José Antonio
Campo López, Rubén
Torras Jareño, Jordi
Solanilla Roselló, Anna
Cova, Massimo
Cases Rodrigo, Irene
Serrano Navamuel, Francisco Javier
Ricart Ulldemolins, Núria
Gardés Garnés, Sònia (professional externa)
Ortega Cruz, Andrés (professional extern)
Piñol Torrent, Francesca (Escola Massana)
Arregui Pradas, Rocío (Universidad de Sevilla)
Romero González, Antonio Pablo (Universidad Autónoma de Madrid)
Assaleh Assaleh, Mohamed Samir (Universidad de Huelva)
López Pérez, Nuria (Universidad de Jaén)
Callejón Chinchilla, Maria Dolores (Universitat de Jaén)
Benticuaga, Juan Román (Universidad de Huelva)
Aznárez López, José Pedro (Universidad de Huelva)
Departament: 
Departament d'Arts i Conservació-Restauració

DHIGECSada

Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials

Promoure metodologies actives d’aprenentatge, estratègies d’avaluació diverses que contribueixin al canvi en la cultura educativa a l’àmbit de l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials.

La nostra llarga experiència en formació docent ens condueix a definir unes línies d'acció molt específiques que deriven del marc general en el qual grup s'ha consolidat.

Coordinació: 
Prats Cuevas, Joaquim
Membres del grup: 
Elvira Barriga Ubed
Isidora Sáez Rosenkranz
Josué Molina Neira
Virginia Gámez Ceruelo
Ilaria Bellatti
Ann Elizabeth Wilson Daily
Concha Fuentes Moreno
Miquel Albert Tarragona
Lydia Sánchez Gómez
Sergio Villanueva Baselga
Carlos Aguilar Paredes
Daniel Huertado Torres
Judit Sabido Codina
Categoria: 
Grup Innovació Docent (GID)
Codi UB: 
GINDO-UB/161
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica

GIDTAAVEada

Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia

· L’objectiu d’aquest grup és introduir innovacions docents en l’ensenyament de les assignatures del Departament d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa per tal d’aconseguir fer-lo més actiu i vivencial i així millorar l’aprenentatge dels estudiants i els seus resultats.

· Pel que fa al contingut de les assignatures, també es pretén capacitar a l’alumne per relacionar la realitat econòmica amb els conceptes i models teòrics dels programes i introduir una visió més amplia de l’Economia que prengui en consideració la visió de gènere i l’impacte ambiental.

Coordinació: 
Rubert Adelantado, Glòria
Membres del grup: 
Gemma Abío Roig
Marta Arespa Castelló
Marta Gómez Puig
Ester Manna
Jordi Melé Carné
Concepció Patxot Cardoner
Fernando Sánchez Losada
Mònica Serrano Gutiérrez
Alexandrina Petrova Stoyanova
Montse Vilalta Bufí
Departament: 
Departament d'Economia

GINMADada

Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina

Breu descripció dels objectius del grup:

Incorporar metodologies docents actives (aprenentatge col·laboratiu i simulació clínica) per al desenvolupament de competències clíniques en medicina i ciències de la salut.

Crear i incorporar instruments mesurats psicomètricament per a l'avaluació de les pràctiques en simulació clínica i altres metodologies actives.

Integrar metodologies actives dins el currículum de medicina i ciències de la salut; tant a Espanya (Universitat de Barcelona) com a Xile (Universitat de Talca)

Coordinació: 
Gomar Sancho, Carmen
Membres del grup: 
Jordi Palés Argullós
Mariano Monzó Planella
Ricardo Valero Casteills
Pilar Luque Galvez
Francesca Pons Pons
Nuria Fabrellas Padré
David Paredes Zapata
Jose Luis Pomar
Sergio Guiñez (Universidad de Talca)
Patricio Maragaño (Universidad de Talca)
Claudio Cruzat (Universidad de Talca)
Sergio Reyes (Universidad de Talca)
Nancy Suazo (Universidad de Talca)
Paulina Espinoza (Universidad de Talca)
Agustín Fuentes (Universidad de Talca)
Victor Arias (Universidad de Talca)
Departament: 
Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

GIDAdEnAada

Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès

El nostre objectiu és utilitzar mètodes basats en l’aula invertida en l’aprenentatge universitari. Ens els projectes d’innovació docent anteriors ja hem tingut experiències en aquesta línia, com la tutorització entre iguals i l’aprenentatge basat en equips. Volem promoure també l’aprenentatge col•laboratiu i autònom. Creiem que els nostres estudiants han d’aprendre a treballar de manera autònoma, evidentment sempre amb l’ajut i guia del professor.

Coordinació: 
Barón Parés, Júlia
Membres del grup: 
Maria Luz Celaya
Imma Miralpeix
Mireia Ortega
Carme Muñoz Lahoz
Mayya Levkina
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes