Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

GDPRIVATada

Grup d'innovació docent Dret Privat

Objectius de l'activitat del grup:

Contextualització de l’aprenentatge en la comprensió, gestió i resolució de casos o problemes jurídics vinculats a situacions reals i concretes, o bé hipotètiques.

- Millorar la implicació dels alumnes en la resolució dels supòsits plantejats, en la pressa de decisions i en els resultats de l’experiència per que fa a la millora dels seus aprenentatges.

- Adquisició per part de l’alumnat d’estratègies de treball i aprenentatge autònom i col.laboratiu eficient i contrastable.

Coordinació: 
Panero Oria, Patricia
Membres del grup: 
Ricardo Panero Gutiérrez
Patricia Mesanza Costa
Paula Dominguez Tristán
Teresa Dicenta Moreno
Mª Teresa Duplá Marín
Eva Polo
Mª Carmen Lázaro
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/082
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat

GIDDCEada

Grup d'Innovació Docent de Didàctica de les Ciències
Objectius de l'activitat del grup

L'objectiu principal del projecte, que es pot considerar una continuació natural del que es va iniciar a la convocatòria PID-2012 (“Anàlisi descriptiva de l’ús que fan del campus virtual Moodle els alumnes del grau de Mestre.

Coordinació: 
Puigcerver Oliván, Manel
Membres del grup: 
Miquel Colomer Busquets
Maria Cristina Sanz López
Hortènsia Duran Gilabert
Guillermo Gold Gormaz
Noëlle Fabre Mitjans
Josep Castelló Escandell
Francisco Javier Íñiguez Porras
Albert Caminal de Mingo
Bàrbara Vila Merino
Gregorio Jiménez Valverde
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/053
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

e-Lindoada

e-Lindo
Objectius de l'activitat del grup

L’objectiu general del grup es centra en l’aplicació de metodologies actives per la millora dels aprenentatges:

- Aplicar metodologies docents basades en l’aula invertida en l’assignatura Electrònica Física del Grau de Física.

- Aplicar metodologies docents basades en la resolució de casos en les assignatures de microscòpia electrònica del màster de Nanociència i Nanotecnologia i de tècniques espectroscòpiques i de caracterització del màster de Física Avançada.

Coordinació: 
Peiró Martínez , Francesca
Membres del grup: 
Albert Cornet Calveras
Albert Romano Rodríguez
Blas Garrido
Anna Vila Arbonés
Albert Cirera Hernández
Christophe Serre
Paolo Pellegrino
Catalina Coll Benejam
Sergi Hernández
Sònia Estradé
Lluís Fernández
Juan Daniel Prades García
Josep Manel Rebled Corselles
Sergi Plana
Alicia Ruiz Caridad
Luis López Conesa
Gemma Martín Malpartida
Pau Torruella Besa
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeries: Secció d'Electrònica

GIOTEI-UBada

Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI

Treballem en diferents línies, tutories, acolliment dels estudiants i orientació cap el món laboral, avaluació continuada i portafoli, multidisciplinarietat, igualtat homes/dones a l'aula, i crèdits ECTS.

Coordinació: 
Puig Llobet, Montserrat
Membres del grup: 
SABATER MATEU, PILAR
FALCO PEGUEROLES, ANNA
FUSTE DOMINGUEZ, ESTHER
GUIX COMELLAS, EVA
HIDALGO BLANCO, MIGUEL ANGEL
HONRUBIA PEREZ, MARIA
ISLA PERA, PILAR
LOPEZ MATHEU, CARMEN
LLUCH CANUT, Mª TERESA
MAESTRE GONZALEZ, ELENA
MORENO ARROYO, Mª CARMEN
MORIN FRAILE,VICTORIA
OLIVE FERRER, CARMEN
DEL PINO GUTIERREZ, AMPARO
RIGOL CUADRA, ASSUMPTA
RODRIGUEZ MARTIN DOLORS
ROZAS GARCIA ROSA Mª
SANCHEZ ZAPLANA, ISABEL
TERRÉ RULL, CARMEN
BUSQUETS SURRIBAS, MONTSERRAT
COSTA ABÓS, SILVIA
SÍLVIA COSTA ABÓS
CARMEN TERRÉ
MONTSE BUSQUETS SURRIBAS
JORGE CURTO GARCIA
Departament: 
Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

GIDHEPSUBada

Grup d’Innovació Docent en Història Econòmica, Política i Social

Desenvolupament de metodologies d’innovació docent per a que el coneixement de la història sigui una eina enfocada a la millor comprensió de la realitat econòmica, social i política present.

Coordinació: 
Blasco Martel, Yolanda
Membres del grup: 
Anna Carreras Marín
Marc Badia Miró
Francisco Javier San Julián Arrupe
Jordi Catalan Vidal
Miquel Gutiérrez Poch
Jordi Planas Maresma
Alfonso Herranz Loncan
Enric Tello Aragay
Alex Sánchez Suárez
Marc Prat Sabartés
Montserrat Carbonell Esteller
Sergio Espuelas Barroso
Ricard Soto Company
Josep Colomé Ferrer
Paloma Fernández Pérez
Ramon Ramon Muñoz
Alba Roldan Marin
Xabier Garcia Fuente
Jose Luis Peña Mir
Patricia Garcia-duran Huet
Joana Maria Pujadas Mora
Alexander Urrego Mesa
Marta Curto Grau
Lucia Diez Sanjuan
Concepción Villar Garruta
Federico Tadei
Aurèlia Mañé Estrada
Oscar Monterde Mateo
Juan Manuel Rua
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/050
Departament: 
Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial

GIDC-ODASada

Observatorio sobre la Didáctica de las Artes

L’Observatori sobre la Didàctica de les Arts —acrònim ODAS— és un grup de treball de la Universitat de Barcelona (Facultat de Belles Arts), constituït oficialment a partir de la inclusió del projecte d’investigació HUM2005-00245 en el Pla Nacional d’I+D+I (2004-2007) del Ministeri d’Educació i Ciència. El seu finançament va anar a càrrec del propi Ministeri d’Educació i Ciència, amb cofinançament del FEDER.

Coordinació: 
Menéndez Varela, José Luis
Membres del grup: 
EVA GREGORI GIRALT
FRIDA DÍAZ BARRIGA-ARCEO (UAM, MÈXIC)
ISABEL ARBESÚ GARCÍA (UAM, MÈXIC)
GABRIELA DE LA CRUZ FLORES (UNAM, MÈXIC)
MIREIA ALCÓN LATORRE (BECARIA PREDOCTORAL)
Departament: 
Departament d'Història de l'Art

ORFILAada

Grup d’Innovació Docent
El grup ORFILA ha estat ampliat enguany tant en nombre de professors com en el ventall d’activitats docents en que els membres estan implicats.Fins ara el grup es definia com a grup de innovació en Toxicologia. Actualment, amb la incorporació de professors de altres àrees de coneixement que compartim el mateix departament (Dept. de Farmacologia i Química Terapèutica; està previst que amb la remodelació el nom definitiu sigui Dept.
Coordinació: 
Gómez Catalán, Jesús
Membres del grup: 
Marta Alegret Jordà
Mercedes Amat Tusón
Antonio Camins Espuny
Ana María Diez Pascual
M. Immaculada Dinarès Milà
Elena Escubedo Rafa
Rosa Griera Farrés
Juan Carlos Laguna Egea
Núria Llor Brunés
Mercè Pallàs Lliberia
F. Xavier Palomer Tarridas
Maria Luisa Pérez García
David Pubill Sánchez
Josefina Quirante Serrano
Núria Roglans Ribas
Manuel Vázquez-Carrera
Ester Zulaica Gallego
Miguel Rodamilans Perez
Juan María Llobet Mallofré
Esther Piqué Benages
Natividad Borrego Carrillo
Marta Barenys Espadaler
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/105
Departament: 
Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

GID-HALUBada

Grup d'Innovació Docent en Hisenda Autonòmica i Local
Coordinació: 
De Gispert Brosa, Cristina
Membres del grup: 
Joaquim Solé Vilanova
Maria Cubel Sánchez
Maite Vilalta Ferrer
Díaz Álvarez, Amelia
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/122
Departament: 
Departament d'Economia

ULD-FARMÀCIAada

Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia

El principal objectiu del grup és integrar l’estudiant en el sistema de gestió de la qualitat implantat a la ULD. D’aquesta manera, podrà d’adquirir una formació transversal addicional que difícilment li serà transmesa a través dels continguts de les diferents assignatures de l’Ensenyament i que li permetrà millorar les seves competències en accedir al món professional.

Coordinació: 
Prat Aixelà, Josefina
Membres del grup: 
Roser Fisa Saladrigas
Victòria Girona Brumós
M. José Rodríguez Lagunas
Ruth Ferrer Roig
Raquel Martín Venegas
Begoña Pique Simon
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/116
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

ANDESada

Anàlisi de Dades en Economia i Empresa

El Grup d’Innovació Docent Consolidat d’Anàlisi de Dades en Economia i Empresa té com a objectius estudiar, analitzar, ajustar i mobilitzar els recursos i accions necessàries per millorar la docència de l'Estadística i altres assignatures d'anàlisi de dades, que s'adrecen a estudiants de diferents Graus, com Estadística, ADE, Economia, etc. Fonamentalment, el treball d'innovació docent es focalitza en assignatures obligatòries i troncals dels Graus esmentats.

Coordinació: 
Pérez Marín, Ana María
Membres del grup: 
Manuela Alcañiz Zanón
Catalina Bolancé Losilla
Victoria Alea Riera
Joaquin Murillo Viu
Vicente Royuela Mora
Montserrat Guillén Estany
Carmen Muñoz Vaquer
Raül Ramos Lobo
Miguel Santolino Prieto
Helena Chulià Soler
Ramon Alemany Leira
Miquel Clar López
Jordi López Tamayo
Núria Viladomiu Canela
Javier Romaní Fernández
Oscar Claveria González
Mercedes Ayuso Gutiérrez
Elisabet Motellón Corral
Maria Reyes Perez Domingo
Lluis Bermudez Morata
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada