Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

GIDMIMada

Grup d’Innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats

El Grup d’innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats GIDMIM (anteriorment anomenat International Virtual Consulting Firm – IVCF-) es un grup d’innovació docent consolidat per la Universitat de Barcelona que sorgeix amb la finalitat de desenvolupar metodologies d’innovació docent que permetin als estudiants millorar la comprensió dels coneixements en l’àmbit del màrqueting i apropar-los a la pràctica professional.

Coordinació: 
Argila Irurita, Ana Mª
Membres del grup: 
Francisco Javier Arroyo Cañada
Jordi Aymerich Martínez
Mª Luisa Solé Moro
Jaime Gil Lafuente
Ana María Gil Lafuente
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/121
Departament: 
Departament d'Empresa

GIDPsiDeada

Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament

Grup reconegut l'any 2004 i redefinit l'any 2011, en el marc dels nous graus adaptats a l'EEES. Integra 18 professors/es que imparteixen les assignatures de Desenvolupament en la Infància; Desenvolupament en l'Adolescència, Maduresa i Senectut; i Trastorns del Desenvolupament en el grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Coordinació: 
Rivero García, M. Magdalena
Membres del grup: 
Sonia Jarque Fernández
Rosa Maria Vilaseca Momplet
Mª Ángeles Ortega Reverte
Maria Josep Jarque Moyano
Feliciano Villar Posada
Josep Lluis Conde Sala
Emili Miquel Soro Camats
Montserrat Moreno Zazo
Mercè Garcia-Milà Palaudarias
Eduard Martí Sala
Marc Coronas Puig-Pallarols
Montserrat Celdrán Castro
Núria Ribera Turró
Marta Gràcia García
Fàtima Vega Llobera
Rodrigo Andrés Serrat Fernández
Departament: 
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

ORIENTA'Mada

ORIENTA'M

Objectius de l'activitat del grup: 

Coordinació: 
Castrechini Trotta, Angela A.
Membres del grup: 
Sergi Valera Pertegàs
Immaculada Armadans Tremolosa
Tomeu Vidal Moranta
Andrés Di Masso
Moisés Carmona
Neus Roca Cortés
Pep Vivas i Elias
Enric Pol Urrutia
Ruben Fernández
Jordi Escartín
Bea Layunta
Valeria Santoro
María Rosa Bonet
Dani Pons
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

GID-InnovaSEISada

Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social
El GIDC InnovaSEIS es un grup interdisciplinar i interuniversitari que treballa de forma col·laborativa per a la millora de l’ensenyament aprenentatge en els àmbits de la protecció a la infància i de la salut. Els principals objectius per els propers 3 anys són els següents:

- Millorar les competències transversals en els estudiants, especialment el treball en equip, el compromís ètic i la creativitat.
- Fomentar els drets dels infants com a eix transversal en la intervenció socioeducativa.

Coordinació: 
Molina Garuz , Mª Cruz
Membres del grup: 
Crescencia Pastor Vicente
Núria Fuentes-Peláez
Àngels Balsells Bailón
Carmen Ponce Alifonso
Miriam Fuentes Almendras
Ainoa Mateos Inchaurrondo
Eduard Vaquero Tió
Aida Urrea Monclús
Jessica Casas Casajuana
Anna Mundet Bolós
Noelia Vázquez Álvarez
Maria Isabel Mateo Goma
Assumpta Estrada Roca
Noemí Mauri Carbonés
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/130
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

GIDC_GAPada

Grup d'Innovació Docent Consolidat de Gestió i Administració Pública

Es tracta d’un GIDC format per professors de departaments diversos, amb docència a l’ensenyamet de Gestió i Administració Pública, i que té per objectiu analitzar les necessitats acadèmico-docents per al desplegament de les competències del nou grau i promoure línies d’actuació i millora en la pràctica docent.

Coordinació: 
Solé Català, Marina
Membres del grup: 
Lluí­s Medir Tejado
Montserrat Casanellas Chuecos
Anna M. Palau Roqué
Daniel Montolio Estivill
Antonia Collado Sevilla
Sandra Fachelli Oliva
Miguel Pérez-Moneo Agapito
Mariola Rodríguez Font
Ricard Gracia Retortillo
Luz Muñoz Marquez
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Economia

FARCLINAFada

Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica

El grup clarament interdisciplinari entre la Universitat, Indústria Farmacèutica, Farmàcia Comunitària, Farmàcia Hospitalària i Atenció Primària, estudia el medicament no solament com a producte final, sinó juntament amb el seu entorn amb relació al pacient i sota el punt de vista del Sistema Sanitari i del “Management Disease”.

Coordinació: 
Mariño Hernández, Eduardo L.
Membres del grup: 
Cecilia Fernández Lastra
Pilar Modamio Charles
Gonzalo Tobaruela Martínez
Antonio José Braza Reyes
Héctor Ruiz Loscertales
Ignacio Segarra
Mª Angeles Piñero
Carlos de Figueiredo
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

VR-PSYada

Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut

El nostre grup té com objectiu la innovació de la docència en psicologia clínica i de la salut, mitjançant el desenvolupament d'aplicacions informàtiques, sistemes i processos que facilitin l'aprenentatge autònom i significatiu dels alumnes.

Coordinació: 
Gutiérrez Maldonado, José
Membres del grup: 
Olaya García Rodríguez
Ángel Aguilar Alonso
Adolfo Jarne Esparcia
José María Tous Ral
Antonio Andrés Pueyo
María del Mar Rus i Calafell
Olga Gutiérrez Martínez
Antoni Talarn Caparrós
Marta Ferrer García
Irene Pericot Valverde
Desirée Loreto Quijada
Kattia Paola Cabas Hoyos
Departament: 
Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia

GID-PSISOCIALada

Grup d’Innovació Docent en Psicologia Social

A lo largo del último curso, los integrantes del Grupo de Innovación Docente Consolidado de Psicología Social (GIDC-PSISOCIAL) han desarrollado una nueva metodología docente para favorecer la adquisición de la competencia específica conocer, comprender y analizar el comportamiento por parte de los estudiantes del grado de Psicología de la Universidad de Barcelona.

Coordinació: 
Rodríguez Carballeira, Álvaro
Membres del grup: 
Javier Martín Peña
Núria Codina Mata
Bartomeu Vidal Moranta
Omar Saldaña Tops
Jordi Escartín Solanelles
José-Vicente Pestana Montesinos
Clara Porrúa García
Yirsa Jiménez Pérez
Àngela Castrechini Trotta
José Navarro Cid
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/109
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

GIDAIFARada

Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic
Coordinació: 
García López, Mª Luisa
Membres del grup: 
Salvadó Llados, M Angeles.
Espina García, Marta
Egea Gras, Mª Antonia
García Celma, Mª José
Gamisans Linares, Fidencia
González Mira, Elisabet
Morral Ruiz, Genoveva
Sánchez López, Elena (becària)
Montanyà Tanyà, Núria (becària)
Abrego Escobar, Guadalupe (becària)
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

IDEES-TICada

IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs
Coordinació: 
Colomer Farrarons, Jordi
Membres del grup: 
Jose Maria López Villegas
Agustin Gutierrez Galvez
Mauricio Moreno Sereno
Pere Lluis Miribel Català
Atilà Herms Berenguer
Oscar Ruiz Sanchez
Neus Vidal Martínez
Antonio Pardo Martínez
Manel López de Miguel
Jose Maria Gómez Cama
Raimon Casanova Mohr
Jaime López Sánchez
Manel Puig Vidal
Javier Sieiro Córdoba
Manuel Carmona Flores
Angel Diéguez Barrientos
Jose Bosch Estrada
Gloria Cemelia Sánchez Marquez
José Francisco Zacarés García
Oscar Alonso Casanovas
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/086
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeries: Secció d'Electrònica