Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

ENAPFISIOada

Ensenyar a Aprendre Fisiologia

El grup Ensenyar a Aprendre Fisiologia està format per un grup de professors del Departament de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de la fisiologia i, a més, contribuir a l’ensenyament universitari en general. L’objectiu general del grup es la millora de la qualitat docent de la Fisiologia i la Fisiopatologia per tal que l’alumne desenvolupi una metodologia de treball que li permeti assolir un pensament crític i una capacitat d’autoaprenentatge.

Coordinació: 
Cambras Riu, Trinitat
Membres del grup: 
Montserrat Mitjans Arnal
Antoni Díez-Noguera
Juan José Moreno Aznárez
Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Carmen Moran Badenas
Raquel Martin Venegas
Ruth Ferrer Roig
Departament: 
Departament de Bioquímica i Fisiologia

INDOMAINada

Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica

Aquest grup d’innovació docent va néixer al 2008 amb l’objectiu d’organitzar i dinamitzar les accions que la Facultat de Matemàtiques i Informàtica duu a terme en el marc de la transició del Batxillerat a la Universitat. Actualment, la realitat dels ensenyaments de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha canviat molt i s’han aconseguit notes de tall dels ensenyaments molt altes (Curs 2017- 2018: Enginyeria Informàtica – 8,148, Matemàtiques – 11,421, Matemàtiques-Física – 13,115, Matemàtiques, Enginyeria Informàtica – 11,964, Matemàtiques-ADE – 10,870).

Coordinació: 
Igual Muñoz, Laura
Membres del grup: 
Olga Julià de Ferran
F. Javier Soria de Diego
Jordi Vitrià Marca
Josep Vives Santa-Eulalia
Oriol Pujol Vila
Juan Carlos Naranjo del Val
Miquel Bosch Gual
David Márquez Carreras
Ana Puig Puig
Eloi Puertas Prats
Maria Carmen Cascante Canut
Luis Garrido Ostermann
Joan Gispert Brasó
Núria Fagella Rabionet
Sergio Escalera Guerrero
Petia Ivanova Radeva
Antoni Benseny Ardiaca
Inmaculada Rodríguez Santiago
Maria Salamó Llorente
Maite López Sánchez
Carles Dorce Polo
Santiago Seguí Mesquida
Simone Balocco
Antonio Bernal Serrano
Carles Casacuberta Vergés
Xavier Massaneda Clares
Mariella Domiccoli
Departament: 
Departament de Matemàtiques i Informàtica

DIKASTEIAada

DIKASTEIA

El grup consolidat d'innovació docent Dikasteia té com a objectiu prioritari dur a terme experiències d'innovació amb un horitzó d'integració curricular de l'aprenentatge del dret mitjançant problemes o projectes. Està integrat per professors de diverses disciplines que compartim unes mateixes aspiracions en el camí de la renovació dels estudis jurídics, com també dels seus mètodes i sistemes d'aprenentatge. Per a més informació podeu consultar també la pàgina web del grup.

Coordinació: 
Font Ribas, Antoni
Membres del grup: 
EVA ANDRES AUCEJO
JOAQUIM JOAN FORNER DELAYGUA
SILVIA GOMEZ TRINIDAD
PATRICIA GARCIA-DURAN HUET
JUAN CARLOS HORTAL IBARRA
M. EUGENIA ORTUÑO PEREZ
RAFAEL GUASCH MARTORELL
MARIA TERESA SOLANELLES BATLLE
LLUÍS CABALLOL ANGELATS
ISABEL TUR VILAS
M. ASUNCION GUAL DALMAU
CRISTINA ROY PEREZ
JUDITH MORALES BARCELO
MARIA ROSARIO CASADO GONZALEZ
BERTA BOMBÍ DE LLANZA
LUCÍA VIZ GIMÉNEZ
PABLO MIGUEL GARRIDO PÉREZ
GEORGINA GARRIGA SUAU
GINEBRA COMELLAS ESTIBAL
CRISTINA VELAYOS LLUÍS
Facultat: 
Departament: 
Departament de Dret Privat

GIDOE-UBada

Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses

El Grup d’innovació en docència en Organització d’Empreses, GIDOE , es va crear a l’any 1997. Actualment és grup d’innovació docent consolidat per la Universitat de Barcelona, amb codi 2008GIDC-UB/47.

Sorgeix amb la finalitat contribuir a la millora la docència universitària mitjançant innovacions metodològiques que permetin als estudiants –de qualsevol ensenyament– incorporar, relacionar i assimilar els conceptes de direcció i organització d’empreses, intentant escurçar la distància entre la teoria i la pràctica professional.

Coordinació: 
Triadó Ivern, Xavier M.
Membres del grup: 
Pilar Sánchez Díaz
Pilar Aparicio Chueca
Ernest Pons Fanals
Amelia Díaz Álvarez
Amal Elasri Ejjaberri
Irene Maestro Yarza
Maria Luisa Solé Moro
Mercè Bernardo Vilamitjana
Daniel Bernard Vilamitjana
Raúl Escalante Alamo
Pilar Presas Maynegre
Maria del Carmen Gracia
Ana Lauroba Pérez
Pilar López-Jurado Gonzalez
Yuliya Kasperskaya Riabenko
Ana Maria Olivera Casaucau
Departament: 
Departament d'Empresa

ENGREAQUIMada

Enginyeria de la reacció química

L'objectiu del projecte és adaptar la docència de aquesta branca de l'Enginyeria Química a les necesitats de l'EEES.

L'experiència amb els plans nou (1993), reformat (2000) i les expectatives en els nous graus van fer pensar que era necessari disposar de material adient perquè l'alumne treballi de forma autónoma.

Coordinació: 
Iborra Urios, Montserrat
Membres del grup: 
Javier Tejero Salvador
Eliana Ramírez Rangel
Fidel Cunill García
Carles Fité Piquer
Roger Bringué Tomás
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

GI-GRIMSada

Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries

El Grup d’Innovació Docent de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries (G-GRIMS) és un grup multidisciplinari format principalment per professors i professores de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Tanmateix, alguns dels membres del grup són professors i professores de la Facultat de Biologia (UB) i de l’ Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC).

Coordinació: 
Aulinas Juncà, Meritxell
Membres del grup: 
Domingo Gimeno Torrente
Montserrat Inglès Urpinell
Montserrat Liesa Torre Marín
Gemma Alías López
Pura Alfonso Abella
Maite Garcia Vallès
Juan Diego Martín Martín
David Parcerisa Duocastella
Elisabet Playà Pous
Anna Travé Herrero
Núria Roca Pascual
Marta Guinau Selles
Laura Rosell Ortiz
Anna Maria Febrero Ribas
Xavier Delclòs Martínez
Sergio Valenzuela Garcia
Diana Puigserver Cuerda
Departament: 
Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

ELECTRA2000ada

Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra
Objectius de l'activitat del grup

Treball per competències: comentaris lingüístic i literari de textos grecs clàssics.

Coordinació: 
Gilabert Barberà , Pau
Membres del grup: 
Eulàlia Vintró Castells
Francesca Mestre Roca
Ernest Marcos Hierro
Natalia Palomar Pérez
Pilar Gómez Cardó
Dimitrios Vlachopoulos
Samuel Sais Borrás
Víctor González Galera (Becari)
David Solé Gimeno
Eloi Creus Sabaté
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica

GIDASRESada

Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social
Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Membres del grup: 
Marta Melo Colldefons
Núria Vallès Peris
Josefina Recasens Guitart
Xavier Martínez Celorrio
Santiago Eizaguirre Anglada
Ana Belén Cano Hila
Lidia Garcia Ferrando
Albert Sánchez Gelabert
Facultat: 
Departament: 
Departament de Sociologia

GRUPIASCada

Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut

L'objectiu principal del nostre grup es incorporar metodologies docents que permetin fer una transició a la docència funcional, per tal que l'alumne pogui mobilitzar els coneixements adquirits, pel tractament del seus pacients en la seva futura tasca assistencial. Per aquest motiu ens plantegem:

1.- Utilitzar metodologies de docència no presencial (e-Learning) que puguin complementar (i si es el cas substituir) les activitats d'aprenentatge presencials.

Coordinació: 
Sánchez González, Silvia
Membres del grup: 
Francisco Ciruela Alvarez
Josep Mª Arnau de Bolós
Antoni Vallano Ferraz
Laura Cuffí Chéliz
Lourdes Carbonell Bardera
Víctor Fernández Dueñas
Jordi Blanch Andreu
Alex Fernández Solanas
Jordi Delas Amat
Wilma Penzo Giacca
Departament: 
Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

mathEoptada

Innovació docent en Matemàtica Econòmica i Optimització

Treballa actualment en millorar la qualitat de la docència a través de l’estudi, disseny i aplicació de nous mètodes d’avaluació en assignatures de primer any i d’elevat nombre d’estudiants amb l’objectiu d’estimular l’aprenentatge i millorar els resultats acadèmics.

En particular, la nostra tasca es centra ara en les assignatures  de Matemàtiques I  i II dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses i d’Economia. També incidim en la millora de la docència de l’Optimització Matemàtica, actualment inclosa en les assignatures anteriors

Coordinació: 
Boncompte Pons, Mercè
Membres del grup: 
Mikel Alvarez Mozos
Anna Castañer Garriga
Josep M. Izquierdo Aznar
Jesús Marín Solano
Marina Núñez Oliva
Jorge Navas Ródenes
Gonzalo Rodríguez Pérez
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/015
Departament: 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial