Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

GIDEI-UBada

Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos
Objectius de l'activitat del grup

El principal objectiu és desenvolupar un Pla estratègic d’aprenentatge i ocupabilitat en l’àmbit de la fiscalitat que faciliti l’èxit acadèmic i professional dels estudiants interessats en aquest àmbit.

Per assolir aquest objectiu es preveu crear una comunitat “Community Tax”, integrada per estudiants, professors, ocupadors i recent graduats.

Aquesta comunitat tindrà, entre d’altres, les següents funcions:

Coordinació: 
Costa Cuberta, Mercè
Membres del grup: 
Jordi Jofre Monseny
Pilar Sorribas Navarro
Alejandro Esteller Moré
Daniel Montolio Estivill
Josep M. Durán Cabré
Pere Arqué Castells
Marta Espasa Queralt
Javier Vázquez Grenno
Departament: 
Departament d'Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola

PSICOINVESTada

Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica

Te per objectiu facilitar la docència dels continguts metodològics de l’ensenyament de Psicologia, emprant tècniques docents innovadores i recursos multimedia (pàgines web, internet, CDs interactius, etc.)

Paraules clau:
Dissenys i tècniques d'investigació psicològica, tecnologies de la informació i comunicació, sistema europeu de crèdits transferibles, innovació docent, mesura i avaluació.

Coordinació: 
Bono Cabré, Roser
Membres del grup: 
Ángel Blanco Villaseñor
Georgina Guilera Ferre
Maite Barrios Cerrejón
José Luís Losada López
Juana Gómez Benito
M. Victoria Carreras Archs
M. Isabel Núñez Peña
M. José Blanca Mena
M. Teresa Anguera Argilaga
Rafael Alarcón Postigo
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

Adaptabitada

Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent
Objectius de l'activitat del grup

El grup Adaptabit en el darrer any va ampliar el seu àmbit a tres departaments: Biblioteconomia i Documentació, Història del Dret, Matemàtica Aplicada i Anàlisi (ara aquest departament ostenta la coordinació del grup). Aquest canvi fa replantejar algunes actuacions del grup i buscar noves sinergies amb altres actors i la recerca d'actuacions a nivell global de la universitat.

Coordinació: 
Ribera Turró, Mireia
Membres del grup: 
Miquel Centelles Velilla
Marina Salse Rovira
Miquel Térmens Graells
Ruben Alcaraz
Inmaculada Rodríguez Santiago
Rosa Maria Satorras Fioretti
Sergio Sayago Barrantes
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/141
Departament: 
Departament de Matemàtiques i Informàtica

GIDC_GraLiAnada

GIDC_Gramàtica i Lingüística Anglesa
Els objectius del grup GID-Gramàtica i Lingüística Anglesa gira al voltant de 3 eixos fonamentals:

1. Aplicació de corpus textuals com a eina metodològica per a l’elaboració de material docent

2. Replantejament del sistema d’avaluació de Gramàtica descriptiva de l’anglès I

3. Elaboració d'un glossari sintàctic-semàntic

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

Coordinació: 
Laso Martín, Natalia Judith
Membres del grup: 
Mª Luz Celaya Villanueva
Elisabet Comelles Pujadas
Júlia Barón Pares
Eva Giménez Domínguez
Montserrat Forcadell Guinjoan
Sara Feijóo Antolín
Aaron Ventura Campos
Joseph Hilferty
Isabel Verdaguer Clavera
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes

GIDEP-UBada

Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica

El Grup d’Innovació Docent d’Econometria en la pràctica (GIDEP) fou creat l’any 2003 per professores i professors d’assignatures de la matèria Econometria, preocupats per la qualitat de la docència. Així, amb la formació d’un grup s’intentava coordinar els esforços que cadascú estava realitzant de manera individual i crear sinergies.

Coordinació: 
Suriñach Caralt, Jordi
Membres del grup: 
Enrique López Bazo
Ernest Pons Fanals
José Ramón Garcia Sanchís
Carme Riera i Prunera
Rosina Moreno Serrano
Esther Vayá Valcarce
Josep Lluís Carrion Silvestre
Antonio di Paolo
Alessia Matano
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

CEFOCID-Copolisada

Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social)

La innovación docente en la formación curricular y extracurricular a lo largo de la vida, las prácticas universitarias y la docencia universitaria que se desarrolla en el marco del Grupo Internacional e Interuniversitario COPOLIS. Bienestar, Comunidad y Control Social (grupo de investigación consolidado SGR-178/2009 de la UB), busca ser apoyada, mejorada, actualizada y difundida a través del Centro de Formación Continua e innovación Docente (CEFOCID), que se constituye como grupo de innovación docente del mismo.

Coordinació: 
Collado Sevilla, Ana Antonia
Membres del grup: 
NURIA PUMAR BELTRAN
CLARA CAMPS CALVET
NURIA VERGES BOSCH
LEON FREUDE
ELISABET ALMEDA SAMARANCH
MERCE COSTA CUBERTA
LAURA SUÁREZ GRIMALT
ROSA ORTIZ MONERA
SANDRA OBIOL FRANCÉS
DINO DI NELLA
SOLEDAD VERCELLINO
JOAQUINA ERVITI
MARIUS DOMÍNGUEZ AMORÓS
ANNA MORERO BELTRÁN
JOAQUIN JUAN ALBALATE
TATIANA GIBELLI
EDITH NOEMI LOVOS
MARIANA RULLI
Departament: 
Departament de Sociologia

FODIPada

Formació Docent i Innovació Pedagògica

El grup FODIP, grup consolidat d’innovació docent per la Universitat de Barcelona, es defineix pel seu eix fonamental d’estudi, la formació, al qual s’aproxima des de les diferents perspectives i mirades dels seus components. El repte assumit per tot el grup és l’anàlisi, la descripció, la comprensió i la interpretació dels contextos educatius, els continguts, les metodologies i les necessitats formatives, les accions institucionals de formació i la seva avaluació.

Coordinació: 
Serrat Antolí, Núria
Membres del grup: 
Carolina Guzmán Valenzuela
Félix Tejero González
María Teresa Colén Riau
María del Mar Prats París
Elvira Martí Brossa
Rosa María Rozas García
Antoni Sans Martín
José Luis Medina Moya
Montserrat Ventura Robira
Francesc López Rodríguez
Blanca Barredo Gutiérrez
Benet Castillejos Segura
Immaculada Cases Hernández
Josep Serra Bobe
Cecília Urquizu Sánchez
Jesús Viñes Cirera
Teresa Icart Isern
Serafín Antúnez Marcos
Susana Orozco Martínez
Trinidad Y. Mentado Labao
Gregorio Casamayor Pérez
Juan José González López
Beatriz Jarauta Borrasca
Lorena Cruz Garcette
Raul Mudarra Carmona
Francesc Imbernón Muñoz
Zoia Bozu
Susanna Arànega Español
Paulino Carnicero Duque
Leyla Claudina Castro González
Lluís Carol Andrés
Maria Cònsul Giribert
María José Pérez Cabrera
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

GIDPE2000ada

Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació

El treball del GIDPE s'ha centrat fonamentalment, fins el moment, en incorporar a la docència de les assignatures de l'àrea de Psicologia de la Educació els principis i plantejaments següents: potenciar el treball autònom de l'alumne, l'ús de metodologies basades en problemes o en l'anàlisi de casos, potenciar la integració teoria-pràctica en la formació de l'alumnat i incorporar les TIC als processos d'ensenyança i aprenentatge. Més recentment, el treball del grup s'orienta també a l'elaboració d'instruments per valorar els processos d'innovació docent desenvolupats.

Coordinació: 
Coll Salvador, César
Membres del grup: 
María José Rochera Villach
Rosa María Colomina Álvarez
Fco Javier Onrubia Goñi
Teresa Mauri Majós
Judith Oller Badenas
Anna Engel Rocamora
Ana Remesal Ortiz
Anna Ginesta Fontserè
Horacio Vidosa Castro
Mónica Bibiana Aldana Robayo
Mariana Largo Sierra
Departament: 
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

gireUBeeada

Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa

Els membres del grup d’innovació docent “GIREUBEE” portem ja molts anys treballant per millorar la qualitat de la docència del Grau d’ Administració i Direcció d’Empreses, del Grau d’Economia i del Grau de Sociologia de la UB.  El nostre grup d’innovació docent va tenir el seu origen en les accions dutes a terme per mitigar el procés de  transició batxillerat-universitat.

Coordinació: 
Adillon Boladeres, Romà Jordi
Membres del grup: 
Antonio Tarrío Reboredo
Mª Teresa Bartual Figueras
Carme Ribas Marí
Pere Purroy Sánchez
Carles Rafels Pallarola
Lambert Jorba Jorba
Joaquín Turmo Garúz
Xavier García Marimón
Montserrat Simó Solsona
Fco. Javier Varea Soler
Josep González Calvet
Montserrat Pareja Eastaway
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/139
Departament: 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

GAMFIF2013ada

Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia

El Grup d'Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia (GAMFIF) té com a objectiu general promoure l'aprenentatge de coneixements i habilitats en Fisiologia i Fisiopatologia, mitjançant alternatives metodològiques a la classe magistral i a les classes pràctiques convencionals que fomentin la participació de l'estudiant. Aquest objectiu general formulat ja des de l’inici de l’activitat del grup continua sent vàlid, tot i que els objectius específics han anat variant en funció de la pròpia evolució del marc educatiu en que es mou la Universitat de Barcelona.

Coordinació: 
Amat Miralles , Concepció
Membres del grup: 
Mariona Camps Bossacoma
Margarida Castell Escuer
Àngels Franch Masferrer
M. Emilia Juan Olivé
Magdalena Massot Cladera
M. Lluïsa Miró Martí
Miquel Moretó Pedragosa
Carme Pelegrí Gabaldà
Anna Pérez Bosque
Francisco José Pérez Cano
Joana M. Planas Roselló
Manel Rabanal Tornero
Sandra Saldaña Ruiz
Jordi Vilaplana Hortensi
Elisabet Augé Marí
Departament: 
Departament de Bioquímica i Fisiologia