Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)

GID--CAVada

Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV

GID-CAV (Grup d' Innovació Docent de Comunicació Audiovisual ) és un grup d'investigació que va néixer l'any 1998, essent l'eix principal de la seva recerca l'ensenyament de Comunicació Audiovisual (BOE nº 37, 12 de febrer de 1998; ANECA, 2 de març de 2003).

El grau de Comunicació Audiovisual, pioner a la Universitat de Barcelona, parteix de l'ensenyament semipresencial de segon cicle que comptava, des dels seus inicis - any 1998 -, amb un Campus Virtual propi que enriquia la metodologia docent presencial convencional.

Coordinació: 
Romeo Delgado, Marina
Membres del grup: 
Josep Gustems Carnicer
Lydia Sanchez Gomez
Vicenta Gonzalez Argüello
Carlos Aguilar Paredes
Emma Bosch Andreu
Carolina Martín Piñol
Montserrat Yepes Baldo
M. Angeles Garcia Asensio
Rita Gisela Berger
Silvia Burset Burillo
Andrés Besolí Martín
Jose Vicente Pestana Montesinos
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

INDAGA'Tada

Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació
Objectius de l'activitat del grup

La finalitat primera del grup és promoure, desenvolupar, avaluar i divulgar estratègies de col·laboració entre els docents participants que es vinculin amb l’afavoriment de formes d’aprenentatge integrades i plenes de sentit per als estudiants. De manera específica, el grup pretén assolir les següents finalitats:

Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Membres del grup: 
Juana M. Sancho Gil
Cristina Alonso Cano
Anna Forés Miravalles
Begoña Piqué Simó
Fernándo Herraiz García
Joan-Anton Sanchez i Valero
Ascensió Moreno González
Paulo Padilla Petry
Sandra Martínez Pérez
Raquel Miño Puigcercós
Rachel Fendler
Judith Arrazola Carballo
Marina Riera
Xavier Giró Gràcia
Departament: 
Departament d'Arts Visuals i Disseny

GIDTF2013ada

Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF)

El Grup d'Innovació docent de Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) creat en el Bienni 2000-2002, coordinat per la Dra. Coloma Barbé Rocabert fins octubre 2010 i a partir d''aquesta data per la Dra. Lyda Halbaut Bellowa està format principalment per professors del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Aquest grup fou reconegut i qualificat d'excel·lència per la Universitat de Barcelona. L'any 2003 va rebre la qualificació de Grup Consolidat d'Innovació Docent per aquesta Universitat (amb el codi GCID-1067529923), renovada els anys successius fins l'actualitat.

Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Membres del grup: 
Josep Maria Suñé Negre
Montserrat Miñarro Carmona
Ana Calpena Campmany
Joaquim Suñer Carbó
Josep Ramón Ticó Grau
Rosa Mª Aparicio Pelegrin
Pilar Pérez Lozano
Encarna Garcia Montoya
Anna Viscasillas Clerch
Begoña Torres Gallardo
Alfonso del Pozo Carrascosa
Mª José Martínez Viñas
Anna Nardi Ricart
Mireia Mallandrich Miret
Mireia Oliva Herrera
María Luisa del Carmen Garduño Ramírez
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

GRUPCOMBELLada

Grup d'Educació i d'Avaluació de la Competència Clínica a Bellvitge

El grupo de Innovación Docente “GRUPCOMELL”, del Departamento de Ciencias Clínicas, de la Facultad de Medicina, fue creado en 1994 para el estudio y mejora de la Evaluación de la competencia clínica. En su primera etapa centró su línea de investigación en la evaluación mediante pacientes simulados. En el año 1998 introdujo el proyecto de investigación “Evaluaciones Clínicas Objetivas Estructuradas (ECOEs)” en Medicina., siendo por ello reconocido en el año 2000 como Grupo de Innovación docente de la Universidad de Barcelona.

Coordinació: 
Villalonga Vadell, Rosa
Membres del grup: 
Victor Moreno Aguado
Josep Roca Elias
Felip Cardenal Alemany
Francesc Gudiol Munté
Albert Fernández de Sevilla Ribosa
Xavier Xiol Quingles
Francesc Borrell Carriò
Pujol Farriols, Ramon
Javier Ariza Cardenal
Jordi Carratalà Fernández
Felip Pi Siques
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/010
Departament: 
Departament de Ciències Clíniques

ARTINNOVAada

Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts
En el context de convergència europea, la implantació dels nous graus requereix que les universitats en general, i les facultats i escoles en particular, per aconseguir l'optimització que exigeix el procés de convergència, disposin de sistemes de garantia interna de la qualitat. Aquests sistemes han d'avalar, tant la correcta gestió dels recursos assignats (materials i humans) com la qualitat dels programes formatius.
Coordinació: 
Mauri Luján, Anna
Membres del grup: 
Carolina Martín Piñol
Eva Figueras Ferrer
Mar Redondo Arolas
Andrés Torres Carceller
Júlia Castell Villanueva
Pilar Rosado Rodrigo
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/100
Departament: 
Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

DIDAL_UBada

Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües

Grup d’innovació docent de professors de llengua de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

Objectius de l'activitat del grup

Aquest projecte pretén dissenyar i implementar actuacions formatives innovadores vinculades a l’ús del portafolis electrònic per millorar les habilitats lingüístiques i les estratègies comunicatives dels alumnes en català, castellà i anglès, i que puguin ser considerades bones pràctiques acadèmiques.

Coordinació: 
Pujolà Font, Joan-Tomàs
Membres del grup: 
Begoña Montmany Molina
Miguel Mateo Ruiz
Nuria Sánchez Quintana
Rosa Sayós Santigosa
Elisabet Costa Giménez
Glòria Bordons de Porrat-Doria
Vicenta González Argüello
Natalia Fullana Rivera
Maria del Mar Suárez Vilagran
Raúl Alfonso Lozano
Rosa Brión Caíño
Vanesa Toquero Ramos
Agnès Rius Escudé
Francina Torras Compte
Dolors Font Roches
Laura Estors Sastre
Ainhoa Antunez Piedra
Maria del Carmen Férriz Martínes
Carles Royo i Bieto
Jaume Batlle Rodríguez
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

TRANS.EDUada

Grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom

El grup estudia i desenvolupa projectes d'innovació docent transversals relacionats amb el procés d'aprenentatge autònom de l'estudiant universitari.Les principals línies de treball són les següents:

a) Avaluació continuada

b) Innovació metodològica

c) Transversalitat de les innovacions docents (contrast entre assignatures de diferents titulacions i centres)

Els principals objectius del grup són:

Coordinació: 
Parcerisa Aran, Artur
Membres del grup: 
Antoni Vallés Segalés
Jordi Ortín Rull
Montserrat Busquets Avió
Maria Victòria Girona Brumós
Max Turull Rubinat
Ernest Abadal Falgueras
Rosa Maria Nonell Torres
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/143
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

EiA-MEFAada

Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Els nostres principals objectius són:

  • Estudiar noves metodologies docents en el marc del EEES
  • Anàlisi i redisseny dels sistemes d'avaluació continuada tenint en compte les "Normes reguladores de l'avaluació i la qualificació dels aprenentages" de la nostra universitat.
  • Fer recerca en la millora de la qualitat docent i en la taxa de rendiment dels estudiants
  • Fer ús de les noves tecnologies en la docència
  • Participar en projectes competitius
Coordinació: 
Boj del Val, Eva
Membres del grup: 
David Ceballos Hornero
M. Mercè Claramunt Bielsa
Dídac Ramírez Sarrió
Manuela Bosch Príncep
Antoni Alegre Escolano
Teresa Preixens Benedicto
Maite Mármol Jiménez
Carmen Badía Batlle
Jesús Getán Oliván
Mª Àngels Pons Cardell
Fco. Javier Sarrasí Vizcarra
Isabel Morillo López
Oriol Roch Casellas
Hortènsia Fontanals Albiol
Teresa Costa Cor
Mercedes Galisteo Rodríguez
Anna Maria Sucarrats Antonell
Francisco Javier Martinez de Albéniz
Jesús Montes Peral (Universitat Abat Oliba CEU)
Departament: 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

INQUMASEada

Innovació en Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en la Docència de la Facultat de Química

Aquest grup d’innovació docent va néixer a partir del Comitè de la Qualitat de la Facultat de Química, el qual es va crear l’any 1996. L’objectiu del Comitè va ser, en el seu moment, posar en marxa un sistema de gestió de la qualitat dels laboratoris de pràctiques.

Coordinació: 
Giménez Farreras, Jaume
Membres del grup: 
Montserrat Cruells Cadevall
Núria Escaja Sánchez
Javier Fernández González
José Antonio Garrido Ponce
Montserrat Llauradó Tarragó
Antoni Roca Vallmajor
Laura Rodríguez Raurell
Mª Lluïsa Sagristà Gratovil
Carme Navarro Aragay
Josep Oriol Bernad Marcos
Carla Salomé Escobar Arias
Pol Barcelona Pons
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/081
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

Photon-IDada

Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica

El GIDC Óptica Física i Fotònica centra la seva tasca en (i) el desenvolupament de materials docents multimèdia per a l’aprenentatge de l’Òptica Física, (ii) en l’anàlisi de l’impacte d’aquestes innovacions en la docència i (iii) en la millora dels mètodes docents en les pràctiques de laboratori.

Coordinació: 
Martín-Badosa, Estela
Membres del grup: 
MARIO MONTES USATEGUI
IGNACIO JUVELLS PRADES
SALVADOR BOSCH PUIG
JORDI CUADROS MARGARIT
ARTUR CARNICER GONZÀLEZ
JAIME VALLMITJANA RICO
Facultat: 
Departament: 
Departament de Física Aplicada