Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia PBL, Casos i Simulacions
PBL, Casos i Simulacions: Contextualització de l’aprenentatge en la comprensió, gestió i resolució problemàtiques vinculades a situacions reals i concretes de l’entorn professionals o acadèmic. Establiment de mecanismes per millorar la implicació dels alumnes en la resolució de les situacions proposades, en la presa de decisions i en els resultats de l’experiència pel que fa a la millora dels seus aprenentatges.
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ACOPI-UB Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria Viñas Llebot, Helena Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
ADIP Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals Bonet Pérez, Jordi Facultat de Dret
ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa Pérez Marín, Ana María Facultat d'Economia i Empresa
ART_PRO&DOC Art, professió i docència Morell Rovira, Jordi Facultat de Belles Arts
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Biocultura Biologia i Cultura: Diversitat humana i evolució Turbon Borrega, Daniel Facultat de Biologia
CEFOCID-Copolis Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social) Collado Sevilla, Ana Antonia Facultat d'Economia i Empresa
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Facultat de Geografia i Història
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
e-Lindo e-Lindo Peiró Martínez , Francesca Facultat de Física
EiA-MEFA Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Boj del Val, Eva Facultat d'Economia i Empresa
ELECTRA2000 Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra Gilabert Barberà , Pau Facultat de Filologia
ENAPFISIO Ensenyar a Aprendre Fisiologia Cambras Riu, Trinitat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Facultat de Química
FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica Mariño Hernández, Eduardo L. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
FODIP Formació Docent i Innovació Pedagògica Serrat Antolí, Núria Facultat d'Educació
GAMFIF2013 Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia Amat Miralles , Concepció Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Dret Privat Panero Oria, Patricia Facultat de Dret
GID-BBM Grup d'Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular Ramírez i Sunyer, Ignasi Facultat de Biologia
GID-HALUB Grup d'Innovació Docent en Hisenda Autonòmica i Local De Gispert Brosa, Cristina Facultat d'Economia i Empresa
GIDAdEnA Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès Barón Parés, Júlia Facultat de Filologia
GIDAIFAR Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic García López, Mª Luisa Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Facultat d'Educació
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Facultat de Belles Arts
GIDED Grup d’Innovació Docent en Economia per als ensenyaments de Dret Escardíbul Ferrà, Josep-Oriol Facultat d'Economia i Empresa
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
GIDEP-UB Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica Suriñach Caralt, Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GIDMIM Grup d’Innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats Argila Irurita, Ana Mª Facultat d'Economia i Empresa
GIDOE-UB Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses Triadó Ivern, Xavier M. Facultat d'Economia i Empresa
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Facultat de Psicologia
GIDPsiDe Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament Rivero García, M. Magdalena Facultat de Psicologia
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
GIDTAAVE Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia Rubert Adelantado, Glòria Facultat d'Economia i Empresa
GIDTF2013 Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) Halbaut Bellowa, Lyda Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
GINDEPP Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques Nonell Torres, Rosa Facultat d'Economia i Empresa
GINMAD Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina Gomar Sancho, Carmen Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
gireUBee Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa Adillon Boladeres, Romà Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Facultat de Biologia
GRUPCOMBELL Grup d'Educació i d'Avaluació de la Competència Clínica a Bellvitge Villalonga Vadell, Rosa Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
GRUPIASC Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut Sánchez González, Silvia Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
G·IDEA-UB Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses Guitart Tarrés, Laura Facultat d'Economia i Empresa
IDCCFFII Innovació Docent Ciències Fisiològiques II Manzano Cuesta, Anna Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
IDEES-TIC IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs Colomer Farrarons, Jordi Facultat de Física
IdM@ti Innovación docente en Materiales Interuniversitaria Segarra Rubí, Mercè Facultat de Química
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Facultat de Psicologia
LLETRAD Lletra de dona González Fernández, Helena Facultat de Filologia
mathEopt Innovació docent en Matemàtica Econòmica i Optimització Boncompte Pons, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
MideMe Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE Torrado Fonseca, Mercedes Facultat d'Educació
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Facultat de Química
NOVEDUSOC GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL Ferrer Cervero, Virginia Rosa Facultat d'Educació
NUTRICIO-P-IDR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable. Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ORFILA Grup d’Innovació Docent Gómez Catalán, Jesús Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Photon-ID Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica Martín-Badosa, Estela Facultat de Física
PSICOINVEST Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica Bono Cabré, Roser Facultat de Psicologia
VR-PSY Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Bernat Padro Nieto Facultat de Filologia
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Panero Oria, Patricia Facultat de Dret
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Díaz Cruz, Jose Manuel Facultat de Química
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Vilalta Bufi, Montserrat Facultat d'Economia i Empresa
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Segarra Rubi, Merce Facultat de Química
Blended T-BL Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Pubill Sanchez, David Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Mestres Naval, Francisco Facultat de Biologia
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Buyreu Juan, Jordi Facultat de Geografia i Història
El cas pràctic: un camí "d'anada i tornada" en l'aprenentatge del Dret de Consum ARNAU RAVENTOS, LIDIA Facultat de Dret
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química MONTSERRAT IBORRA URIOS Facultat de Química
ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA MARIA JESUS LAMA LOPEZ Facultat de Filologia
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Puigdellivol Aguade, Ignasi Facultat d'Educació
Ensenyant a la inversa Gracia Ramos, Mª Carmen Facultat d'Economia i Empresa
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Moreno Serrano, Rosina Facultat d'Economia i Empresa
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster GARI DE AGUILERA, BLANCA Facultat de Geografia i Història
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Cristina Domenech Orti Facultat de Ciències de la Terra
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa GRANÉ ORÓ, MARIA Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Muñoz Mendoza, Jordi Facultat de Dret
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval MIREIA COMAS VIA Facultat de Geografia i Història
Innovant en la matèria d’acció socioeducativa en els estudis de pedagogia i d’educació social: la resolució de casos Fuentes Pelaez, Nuria Facultat d'Educació
La capacitat en el Dret civil Ginebra Molins, Maria Esperança Facultat de Dret
La introducció a les polítiques públiques a partir del treball deductiu amb casos Medir Tejado, Lluis Facultat de Dret
La lectura de clàssics en l'actualitat Díaz Anabitarte, Aitor Facultat de Dret
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències Martínez de Albéniz, Javier Facultat d'Economia i Empresa
L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS Zahino Ruiz, Maria Luisa Facultat de Dret
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Benavente Moreno, Fernando Julian Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Modamio Charles, M. Pilar Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Fernandez Borras, Jaime Facultat de Biologia
Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura Padilla Macho, Óscar Facultat de Belles Arts