Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Elaboració de projectes
Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament actiu que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Bernat Padro Nieto Facultat de Filologia
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Panero Oria, Patricia Facultat de Dret
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Esparza Pages, Mireia Facultat de Biologia
Aprenentatge actiu: aplicació d’ABP i EdP en les assignatures d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I i II Barón Parés, Júlia Facultat de Filologia
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Jordi Colomer Farrarons Facultat de Física
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Moret Viñals, Oriol Facultat de Belles Arts
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Romeo Delgado,Marina Facultat de Psicologia
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Alcañiz Zanón, Manuela T. Facultat d'Economia i Empresa
Blended T-BL Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Vaya Valcarce, Esther Facultat d'Economia i Empresa
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques M.LUISA RODRIGUEZ MORENO Facultat de Dret
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 López Paez, Maria Montserrat Facultat de Belles Arts
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Puigdellivol Aguade, Ignasi Facultat d'Educació
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster GARI DE AGUILERA, BLANCA Facultat de Geografia i Història
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Sandra Isabel Fachelli Oliva Facultat de Dret
Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània. JORDI IBARZ GELABERT Facultat de Geografia i Història
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa GRANÉ ORÓ, MARIA Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Manzano Cuesta, Anna Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. ELVIRA BARRIGA UBED Facultat d'Educació
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi Facultat de Filologia
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Perez Palma, Laura Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Proyecto piloto de Aprendizaje Servicio Universidad de Barcelona y CiberCaixa hospitalaria Mª Cruz Molina Garuz Facultat d'Educació
Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica" Cornelis, M. Renes Facultat de Filologia
Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura Padilla Macho, Óscar Facultat de Belles Arts
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Contreras Barcelo, Elisabet Facultat d'Educació
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO Facultat de Filologia
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa Pérez Marín, Ana María Facultat d'Economia i Empresa
ART_PRO&DOC Art, professió i docència Morell Rovira, Jordi Facultat de Belles Arts
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Facultat de Geografia i Història
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
ELECTRA2000 Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra Gilabert Barberà , Pau Facultat de Filologia
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Facultat de Química
FODIP Formació Docent i Innovació Pedagògica Serrat Antolí, Núria Facultat d'Educació
GID INTERMÁSTER GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS Llanes Ordóñez, Juan Facultat d'Educació
GID--CAV Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV Romeo Delgado, Marina Facultat de Psicologia
GID-InnovaSEIS Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social Molina Garuz , Mª Cruz Facultat d'Educació
GIDAdEnA Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès Barón Parés, Júlia Facultat de Filologia
GIDAIFAR Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic García López, Mª Luisa Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Facultat de Belles Arts
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Facultat de Psicologia
GIDC_DLL Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura Prats Ripoll, Margarida Facultat d'Educació
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
GIDEP-UB Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica Suriñach Caralt, Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Facultat de Psicologia
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
GIDTF2013 Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) Halbaut Bellowa, Lyda Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Facultat de Biologia
IDEES-TIC IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs Colomer Farrarons, Jordi Facultat de Física
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Hernández Hernández, Fernando Facultat de Belles Arts
INDAGAnglès Innovació Docent i la seva Avaluació al Grau d´estudis Anglesos Renes, Martin Facultat de Filologia
MideMe Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE Torrado Fonseca, Mercedes Facultat d'Educació
NOVEDUSOC GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL Ferrer Cervero, Virginia Rosa Facultat d'Educació
ORIENTA'M ORIENTA'M Castrechini Trotta, Angela A. Facultat de Psicologia
Photon-ID Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica Martín-Badosa, Estela Facultat de Física
PULCHRUM Grup d'innovació docent en els tallers de Belles Arts: tradició i contemporaneïtat Quilez Cepero, Natalia Facultat de Belles Arts
QuiFiExp Química Física Experimental Ignés Mullol, Jordi Facultat de Química
VR-PSY Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia