Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Aprenentatge entre iguals
Aprenentatge entre iguals: Aprofitament de la diversitat en els processos d’ensenyament , aprenentatge i construcció del coneixement. Establiment de mecanismes d’avaluació, control i autogestió de la tasca desenvolupada per part dels implicats.
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Bernat Padro Nieto Facultat de Filologia
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Vilalta Bufi, Montserrat Facultat d'Economia i Empresa
Aplicació de millores en la metodologia d’estudi dels alumnes de primer curs del grau d’Estudis Literaris a través del treball col·laboratiu Escudero Prieto, Victor Facultat de Filologia
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Cano Garcia, Maria Elena Facultat d'Educació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia
Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB Carrera Sabate, Josefina Facultat de Filologia
Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral Mauri Álvarez,Margarita Facultat de Filosofia
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Vidal Alabró, Anna Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Vidal Martinez, Maria Nieves Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Rodríguez Ferreiro,Javier Facultat de Psicologia
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Torres Gallardo, Begonya Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Ida, Mauro Facultat de Geografia i Història
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives ASUNCION LOPEZ CARRETERO Facultat d'Educació
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Calvet Creizet, Mireia
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat de Filologia
Disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa a l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències" Aragay Sastre, Mireia Facultat de Filologia
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Pujolà Font,Joan-Tomàs Facultat d'Educació
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Sabariego Puig, Marta Facultat d'Educació
Elaboració d'un glossari sintàctico-semàntic Laso Martin, Natalia Judith Facultat de Filologia
ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA MARIA JESUS LAMA LOPEZ Facultat de Filologia
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Puigdellivol Aguade, Ignasi Facultat d'Educació
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals JOSEFINA CARRERA SABATE Facultat de Filologia
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals Carrera Sabate, Josefina Facultat de Filologia
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida MONTANE LOPEZ, ALEJANDRA Facultat d'Educació
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Halbaut Bellowa, Lyda Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Estratègies de millora de la qualitat del retorn entre iguals en el procediment de la valoració per parelles al Grau de Treball Social Ibarz Gelabert, Jordi Facultat d'Educació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Elias Andreu, Marina Facultat d'Educació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa GRANÉ ORÓ, MARIA Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències JORGE LABANDA ANGULO
Facultat de Física
Facultat de Química
Incorporació d’informació semàntica a l’eina d’ensenyament-aprenentatge en línia “Clause Pattern Database” (CPDB) i aplicació d’aquesta eina a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i Lexicologia i Morfologia Anglesa Laso Martín, Natalia Judith Facultat de Filologia
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval MIREIA COMAS VIA Facultat de Geografia i Història
Inter pares. Formació entre iguals al Grau de Treball Social Ibarz Gelabert, Jordi Facultat d'Educació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Pujola Font, Joan Tomas Facultat d'Educació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. ELVIRA BARRIGA UBED Facultat d'Educació
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. MARIA CARMEN LERIA MORILLO Facultat de Belles Arts
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Hernández Hernández, Fernando
Facultat d'Educació
Facultat de Belles Arts
La introducció a les polítiques públiques a partir del treball deductiu amb casos Medir Tejado, Lluis Facultat de Dret
La lectura de clàssics en l'actualitat Díaz Anabitarte, Aitor Facultat de Dret
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Carbonell Esteller, Montserrat Facultat d'Economia i Empresa
L’aula invertida al Grau d’Estudis Anglesos Escoda Agustí, Clara Facultat de Filologia
Materials audiovisuals en el context educatiu Casulleras Closa, Josep Facultat de Filologia
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Benavente Moreno, Fernando Julian Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi Facultat de Filologia
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA Facultat de Psicologia
Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica" Cornelis, M. Renes Facultat de Filologia
Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I Laso Martin, Natalia Judith Facultat de Filologia
Situacions reals. Confluències entre Art i Arquitectura Padilla Macho, Óscar Facultat de Belles Arts
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Contreras Barcelo, Elisabet Facultat d'Educació
Traducció solidària Rion Tetas, Rosanna
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales PEREZ DOMINGO, MARIA REYES Facultat d'Economia i Empresa
ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit Gallardo Pujol, David
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO Facultat de Filologia
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ART_PRO&DOC Art, professió i docència Morell Rovira, Jordi Facultat de Belles Arts
CEFOCID-Copolis Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social) Collado Sevilla, Ana Antonia Facultat d'Economia i Empresa
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Facultat de Geografia i Història
DIDAL_UB Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües Pujolà Font, Joan-Tomàs Facultat d'Educació
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
e-Lindo e-Lindo Peiró Martínez , Francesca Facultat de Física
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Facultat de Química
GIDAdEnA Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès Barón Parés, Júlia Facultat de Filologia
GIDASRES Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social Elias Andreu, Marina Facultat d'Educació
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Facultat d'Educació
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Facultat de Belles Arts
GIDC_DLL Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura Prats Ripoll, Margarida Facultat d'Educació
GIDC_GraLiAn GIDC_Gramàtica i Lingüística Anglesa Laso Martín, Natalia Judith Facultat de Filologia
GIDED Grup d’Innovació Docent en Economia per als ensenyaments de Dret Escardíbul Ferrà, Josep-Oriol Facultat d'Economia i Empresa
GIDEP-UB Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica Suriñach Caralt, Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GIDÈTICA Grup d’innovació docent en ètica Mauri Álvarez, Margarita Facultat de Filosofia
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Facultat de Psicologia
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
GIDTAAVE Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia Rubert Adelantado, Glòria Facultat d'Economia i Empresa
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
gireUBee Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa Adillon Boladeres, Romà Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Facultat de Biologia
GRUPIASC Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut Sánchez González, Silvia Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
IDCCFFII Innovació Docent Ciències Fisiològiques II Manzano Cuesta, Anna Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Hernández Hernández, Fernando Facultat de Belles Arts
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Facultat de Psicologia
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Facultat de Química
NOVEDUSOC GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL Ferrer Cervero, Virginia Rosa Facultat d'Educació
Trans@net Grup d'Innovació Docent en transdisciplinarietat i aprenentatge a Treball Social Bañez Tello, Tomasa Facultat d'Educació