Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Aprenentatge autònom
Aprenentatge autònom: Millora en els mecanismes de regulació de l’aprenentatge autònom de l’alumnat. Vinculació d’aquest aprenentatge amb el treball a l’aula i el treball en col·laboració o en equip. Adquisició per part de l’alumnat d’estratègies de treball i aprenentatge autònom eficient i contrastable.
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Rumenov Manolov, Rumen Facultat de Psicologia
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Bernat Padro Nieto Facultat de Filologia
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Vilalta Bufi, Montserrat Facultat d'Economia i Empresa
Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica. Gómez Puig, Marta Facultat d'Economia i Empresa
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Cano Garcia, Maria Elena Facultat d'Educació
Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB Carrera Sabate, Josefina Facultat de Filologia
Aprenentatge actiu: aplicació d’ABP i EdP en les assignatures d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I i II Barón Parés, Júlia Facultat de Filologia
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Torres Gallardo, Begoña Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Vidal Martinez, Maria Nieves Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Aula MOOC FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA Facultat de Geografia i Història
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle VEGAS LOZANO, ESTEBAN Facultat de Biologia
Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia
Blended T-BL Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Vaya Valcarce, Esther Facultat d'Economia i Empresa
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques M.LUISA RODRIGUEZ MORENO Facultat de Dret
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia SOLE BARJAU; QUERALT Facultat de Geografia i Història
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Comas Via, Mireia Facultat de Geografia i Història
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Torres Gallardo, Begonya Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Ida, Mauro Facultat de Geografia i Història
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Pubill Sanchez, David Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Mestres Naval, Francisco Facultat de Biologia
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Buyreu Juan, Jordi Facultat de Geografia i Història
Disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa a l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències" Aragay Sastre, Mireia Facultat de Filologia
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 López Paez, Maria Montserrat Facultat de Belles Arts
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Mitjans Arnal, Montserrat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Pujolà Font,Joan-Tomàs Facultat d'Educació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química MONTSERRAT IBORRA URIOS Facultat de Química
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Sabariego Puig, Marta Facultat d'Educació
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Isidora Sáez Rosenkranz Facultat d'Educació
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Elaboració d'un glossari sintàctico-semàntic Laso Martin, Natalia Judith Facultat de Filologia
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals JOSEFINA CARRERA SABATE Facultat de Filologia
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals Carrera Sabate, Josefina Facultat de Filologia
Ensenyament- Aprenentatge cooperatiu mitjançant l’Aula Invertida MONTANE LOPEZ, ALEJANDRA Facultat d'Educació
Ensenyant a la inversa Gracia Ramos, Mª Carmen Facultat d'Economia i Empresa
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Benedi Gonzalez, Carles Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Estàs preparat per treballar en el laboratori? Prat Aixela, Josefa Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Simon Pallisé, Joan Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Sangrà Boladeres, Antoni Facultat d'Educació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Elias Andreu, Marina Facultat d'Educació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Benedí González, Carles Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Romeo Delgado, Marina Facultat de Psicologia
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Cristina Domenech Orti Facultat de Ciències de la Terra
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Codina Mata, Nuria Facultat de Psicologia
Histoflash II Vilaplana Hortensi,Jordi Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa GRANÉ ORÓ, MARIA Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències JORGE LABANDA ANGULO
Facultat de Física
Facultat de Química
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Campanera Alsina, Josep Maria Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Implementació d’aules virtuals (Blended-Learning) per a l’aprenentatge dels continguts teòrics abans de la realització de pràctiques de laboratori integrades en l’assignatura Operacions Unitàries II Labanda Angulo, Jorge
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval MIREIA COMAS VIA Facultat de Geografia i Història
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura Prats Ripoll, M. Margarida Facultat d'Educació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Pujola Font, Joan Tomas Facultat d'Educació
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Daniel Albalate Del Sol Facultat d'Economia i Empresa
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. ELVIRA BARRIGA UBED Facultat d'Educació
La autoevaluación, herramienta para favorecer la autoconsciencia del aprendizaje. MARIA CARMEN LERIA MORILLO Facultat de Belles Arts
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa Hernández Hernández, Fernando
Facultat d'Educació
Facultat de Belles Arts
La lectura de clàssics en l'actualitat Díaz Anabitarte, Aitor Facultat de Dret
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Garcia Farrero, Jordi Facultat d'Educació
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Jaume Giménez Farreras Facultat de Química
L’APRENENTATGE DEL DRET CIVIL DE LA PERSONA A PARTIR DE LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A SITUACIONS REALS Zahino Ruiz, Maria Luisa Facultat de Dret
L’aula invertida al Grau d’Estudis Anglesos Escoda Agustí, Clara Facultat de Filologia
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
L’ensenyament de l’estadística a través del flipped classroom PEREZ MARIN, ANA MARIA Facultat d'Economia i Empresa
Materials audiovisuals en el context educatiu Casulleras Closa, Josep Facultat de Filologia
Millora de la implicació de l’alumne en Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals fent ús d’eines d’avaluació continuada i debats en grup Alonso Casanovas, Oscar
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Benavente Moreno, Fernando Julian Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Patxot Cardoner, Concepció Facultat d'Economia i Empresa
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Martinez Perez, Sandra Facultat de Psicologia
Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book) Marin Feria, Susana Facultat d'Economia i Empresa
Noves metodologies docents per millorar l’aprenentatge en l'assignatura d’Òptica Estela Martín Badosa Facultat de Física
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Perez Canals, Enrique Facultat de Física
Programa tutoria entre iguals Noguera Pigem, Elena Facultat d'Educació
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi Facultat de Filologia
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA Facultat de Psicologia
Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica" Cornelis, M. Renes Facultat de Filologia
Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I Laso Martin, Natalia Judith Facultat de Filologia
Traducció solidària Rion Tetas, Rosanna
Uso de blogs en el aprendizaje de la asignatura Protección internacional de los derechos humanos Alija Fernández, Rosa Ana Facultat de Dret
ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit Gallardo Pujol, David
Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom Hernández Hernández, Fernando Facultat de Belles Arts
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO Facultat de Filologia
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa Pérez Marín, Ana María Facultat d'Economia i Empresa
ART_PRO&DOC Art, professió i docència Morell Rovira, Jordi Facultat de Belles Arts
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Biocultura Biologia i Cultura: Diversitat humana i evolució Turbon Borrega, Daniel Facultat de Biologia
CEFOCID-Copolis Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social) Collado Sevilla, Ana Antonia Facultat d'Economia i Empresa
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Facultat de Geografia i Història
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
e-Lindo e-Lindo Peiró Martínez , Francesca Facultat de Física
EiA-MEFA Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Boj del Val, Eva Facultat d'Economia i Empresa
ELECTRA2000 Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra Gilabert Barberà , Pau Facultat de Filologia
ENAPFISIO Ensenyar a Aprendre Fisiologia Cambras Riu, Trinitat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Facultat de Química
EST-EMPRESA Estadística en el món empresarial Marín Feria, Susana Facultat d'Economia i Empresa
FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica Mariño Hernández, Eduardo L. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
FONCAT Grup d'innovació docent en Fonètica Catalana Carrera Sabaté, Josefina Facultat de Filologia
GAMFIF2013 Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia Amat Miralles , Concepció Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GI-GRIMS Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries Aulinas Juncà, Meritxell Facultat de Ciències de la Terra
GIBAF Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques Simon Pallisé, Joan Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GID-BBM Grup d'Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular Ramírez i Sunyer, Ignasi Facultat de Biologia
GID-PSISOCIAL Grup d’Innovació Docent en Psicologia Social Rodríguez Carballeira, Álvaro Facultat de Psicologia
GIDAdEnA Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès Barón Parés, Júlia Facultat de Filologia
GIDAIFAR Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic García López, Mª Luisa Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIDASRES Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social Elias Andreu, Marina Facultat d'Educació
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Facultat de Belles Arts
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Facultat de Psicologia
GIDC_GraLiAn GIDC_Gramàtica i Lingüística Anglesa Laso Martín, Natalia Judith Facultat de Filologia
GIDED Grup d’Innovació Docent en Economia per als ensenyaments de Dret Escardíbul Ferrà, Josep-Oriol Facultat d'Economia i Empresa
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
GIDEP-UB Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica Suriñach Caralt, Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GIDMIM Grup d’Innovació Docent en Màrqueting i Investigació de Mercats Argila Irurita, Ana Mª Facultat d'Economia i Empresa
GIDOE-UB Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses Triadó Ivern, Xavier M. Facultat d'Economia i Empresa
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Facultat de Psicologia
GIDPsiDe Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament Rivero García, M. Magdalena Facultat de Psicologia
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
GIDTF2013 Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) Halbaut Bellowa, Lyda Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
GINDEPP Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques Nonell Torres, Rosa Facultat d'Economia i Empresa
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
gireUBee Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa Adillon Boladeres, Romà Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Facultat de Biologia
GRUPIASC Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut Sánchez González, Silvia Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
G·IDEA-UB Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses Guitart Tarrés, Laura Facultat d'Economia i Empresa
HESP_LAT Hesperia Latina Borrell Vidal, Esperança Facultat de Filologia
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Hernández Hernández, Fernando Facultat de Belles Arts
Innova-the Grup d’Innovació Docent “Innova-the” Escofet Roig , Anna Facultat d'Educació
InterRomània Multilingüisme i intercomprensió en llengües romàniques Garcia Castanyer, Maria Teresa Facultat de Filologia
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Facultat de Psicologia
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Facultat de Química
NUTRICIO-P-IDR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable. Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ORFILA Grup d’Innovació Docent Gómez Catalán, Jesús Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Photon-ID Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica Martín-Badosa, Estela Facultat de Física
PRORETORN Cicle De Retorn / Processos d'aprenentatge. Retorn d'experiències Vila Pou, Eva Facultat de Belles Arts
PSICOINVEST Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica Bono Cabré, Roser Facultat de Psicologia
Statmedia Statmedia Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia
TRANS.EDU Grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom Parcerisa Aran, Artur Facultat d'Educació
ULD-FARMÀCIA Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia Prat Aixelà, Josefina Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
VR-PSY Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia