Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE)
Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE): Tipus de prova avaluativa per determinar el nivell de competència en un professional de la salut. És un format de prova amb caràcter d’assaig o de simulació eminentment pràctic i pretén valorar la capacitat del professional a l’hora d’utilitzar coneixements, habilitats i actituds per resoldre els problemes que es presenten en l’exercici de la seva professió.
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ACOPI-UB Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria Viñas Llebot, Helena Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica Mariño Hernández, Eduardo L. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GINMAD Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina Gomar Sancho, Carmen Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
GRUPCOMBELL Grup d'Educació i d'Avaluació de la Competència Clínica a Bellvitge Villalonga Vadell, Rosa Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Facultat de Psicologia
VR-PSY Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Cambras Riu, Trinitat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació