Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Autoavaluació
Autoavaluació: Mecanismes de potenciació de l’autoregulació de l’alumnat (apropiació dels objectius i criteris d’avaluació, planificació de les accions a realitzar, ...).
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Bernat Padro Nieto Facultat de Filologia
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Panero Oria, Patricia Facultat de Dret
Aplicació de millores en la metodologia d’estudi dels alumnes de primer curs del grau d’Estudis Literaris a través del treball col·laboratiu Escudero Prieto, Victor Facultat de Filologia
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia
Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB Carrera Sabate, Josefina Facultat de Filologia
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Torres Gallardo, Begoña Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Aula MOOC FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA Facultat de Geografia i Història
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Calvo Llorca, Miguel Facultat de Biologia
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia
Avaluació formativa per a estudiants de primer curs Gemma López Sánchez Facultat de Filologia
Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia
Biblioteca d'aplicacions Shiny per a un primer curs d’Anàlisis de Dades Multivariants FERRAN REVERTER COMES Facultat de Biologia
Blended T-BL Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Ida, Mauro Facultat de Geografia i Història
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Mestres Naval, Francisco Facultat de Biologia
Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes Calvet Creizet, Mireia
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat de Filologia
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Buyreu Juan, Jordi Facultat de Geografia i Història
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Pujolà Font,Joan-Tomàs Facultat d'Educació
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química MONTSERRAT IBORRA URIOS Facultat de Química
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA MARIA JESUS LAMA LOPEZ Facultat de Filologia
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Puigdellivol Aguade, Ignasi Facultat d'Educació
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals JOSEFINA CARRERA SABATE Facultat de Filologia
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals Carrera Sabate, Josefina Facultat de Filologia
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Benedi Gonzalez, Carles Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Halbaut Bellowa, Lyda Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Simon Pallisé, Joan Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Elias Andreu, Marina Facultat d'Educació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Benedí González, Carles Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Romeo Delgado, Marina Facultat de Psicologia
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Codina Mata, Nuria Facultat de Psicologia
Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers Susana Balcells Comas Facultat de Biologia
Implementació de l'aprenentatge basat en equips (TBL) en les assignatures obligatòries de grau de l'àrea de Dret mercantil de diversos ensenyaments Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Campanera Alsina, Josep Maria Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Implementació d’aules virtuals (Blended-Learning) per a l’aprenentatge dels continguts teòrics abans de la realització de pràctiques de laboratori integrades en l’assignatura Operacions Unitàries II Labanda Angulo, Jorge
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Domenech Cabrera, Oscar Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Daniel Albalate Del Sol Facultat d'Economia i Empresa
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació Folgueiras Bertomeu, Pilar Facultat d'Educació
Lectura comentada dels clàssics de la pedagogia contemporània Garcia Farrero, Jordi Facultat d'Educació
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Novella Cámara Facultat d'Educació
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Perez Cano, Francisco Jose Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Millora de la implicació de l’alumne en Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals fent ús d’eines d’avaluació continuada i debats en grup Alonso Casanovas, Oscar
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Benavente Moreno, Fernando Julian Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Patxot Cardoner, Concepció Facultat d'Economia i Empresa
Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat Salamó Llorente, Maria Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Perez Canals, Enrique Facultat de Física
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel Facultat de Filosofia
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi Facultat de Filologia
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA Facultat de Psicologia
Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica" Cornelis, M. Renes Facultat de Filologia
Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I Laso Martin, Natalia Judith Facultat de Filologia
ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit Gallardo Pujol, David
Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom Hernández Hernández, Fernando Facultat de Belles Arts
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO Facultat de Filologia
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa Pérez Marín, Ana María Facultat d'Economia i Empresa
ATESI Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social Grau Costa, Eulàlia Facultat de Belles Arts
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Facultat de Geografia i Història
DHIGECS Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials Prats Cuevas, Joaquim Facultat d'Educació
DIDAL_UB Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües Pujolà Font, Joan-Tomàs Facultat d'Educació
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
e-Lindo e-Lindo Peiró Martínez , Francesca Facultat de Física
EiA-MEFA Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Boj del Val, Eva Facultat d'Economia i Empresa
ELECTRA2000 Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra Gilabert Barberà , Pau Facultat de Filologia
ENAPFISIO Ensenyar a Aprendre Fisiologia Cambras Riu, Trinitat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Facultat de Química
EST-EMPRESA Estadística en el món empresarial Marín Feria, Susana Facultat d'Economia i Empresa
GI-GRIMS Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries Aulinas Juncà, Meritxell Facultat de Ciències de la Terra
GIBAF Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques Simon Pallisé, Joan Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GID INTERMÁSTER GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS Llanes Ordóñez, Juan Facultat d'Educació
GID-BBM Grup d'Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular Ramírez i Sunyer, Ignasi Facultat de Biologia
GIDASRES Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social Elias Andreu, Marina Facultat d'Educació
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Facultat de Belles Arts
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Facultat de Psicologia
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Facultat de Psicologia
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
GIDTAAVE Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia Rubert Adelantado, Glòria Facultat d'Economia i Empresa
GIDTF2013 Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) Halbaut Bellowa, Lyda Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
GINDEPP Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques Nonell Torres, Rosa Facultat d'Economia i Empresa
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Facultat de Biologia
GRUPIASC Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut Sánchez González, Silvia Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Hernández Hernández, Fernando Facultat de Belles Arts
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Facultat de Matemàtiques i Informàtica
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Facultat de Psicologia
MICOMFAR Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia Escolano Mirón, Carmen Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Facultat de Química
ORFILA Grup d’Innovació Docent Gómez Catalán, Jesús Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
QISU Química a la interfase secundària universitat Centellas i Masuet, Francesc A. Facultat de Química
Statmedia Statmedia Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia