Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
TFG/TFM (Treball final de grau/màster): Establiment de procediments que facilitin la resolució del TFG/TFM orientat a l’activitat professional posterior. Implementació d’entorns tecnològics per millorar la gestió i l’ús per part dels implicats.
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Bernat Padro Nieto Facultat de Filologia
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Romeo Delgado,Marina Facultat de Psicologia
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Buyreu Juan, Jordi Facultat de Geografia i Història
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 López Paez, Maria Montserrat Facultat de Belles Arts
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Gestió de grans grups en les tutories dels Treballs de Fi de Grau a Història Contemporània. JORDI IBARZ GELABERT Facultat de Geografia i Història
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Garcia Asensio, M. Angeles Facultat de Biblioteconomia i Documentació
La capacitat en el Dret civil Ginebra Molins, Maria Esperança Facultat de Dret
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Carbonell Esteller, Montserrat Facultat d'Economia i Empresa
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències Martínez de Albéniz, Javier Facultat d'Economia i Empresa
L´aprenentatge transversal del Dret civil des de la successió per causa de mort Arnau Raventós,Lídia Facultat de Dret
Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book) Marin Feria, Susana Facultat d'Economia i Empresa
Nous reptes del Dret privat de l’habitatge en la pràctica nacional i transnacional Arroyo Amayuelas,Esther Facultat de Dret
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Programa tutoria entre iguals Noguera Pigem, Elena Facultat d'Educació
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi Facultat de Filologia
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Perez Palma, Laura Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Revisió de rúbriques d'avaluació i altres propostes de millora del TFG a Gestió i Administració Pública PEREZ MONEO AGAPITO, MIGUEL Facultat de Dret
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Jimenez León, Marcelino Facultat d'Educació
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales PEREZ DOMINGO, MARIA REYES Facultat d'Economia i Empresa
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO Facultat de Filologia
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ATESI Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social Grau Costa, Eulàlia Facultat de Belles Arts
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Facultat de Geografia i Història
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
EiA-MEFA Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Boj del Val, Eva Facultat d'Economia i Empresa
FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica Mariño Hernández, Eduardo L. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
FODIP Formació Docent i Innovació Pedagògica Serrat Antolí, Núria Facultat d'Educació
GID--CAV Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV Romeo Delgado, Marina Facultat de Psicologia
GID-HALUB Grup d'Innovació Docent en Hisenda Autonòmica i Local De Gispert Brosa, Cristina Facultat d'Economia i Empresa
GIDAIFAR Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic García López, Mª Luisa Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIDC_DLL Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura Prats Ripoll, Margarida Facultat d'Educació
GIDC_GAP Grup d'Innovació Docent Consolidat de Gestió i Administració Pública Solé Català, Marina Facultat de Dret
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
GIDEP-UB Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica Suriñach Caralt, Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GIDOE-UB Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses Triadó Ivern, Xavier M. Facultat d'Economia i Empresa
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Hernández Hernández, Fernando Facultat de Belles Arts
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Facultat de Matemàtiques i Informàtica
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Facultat de Psicologia
NOVEDUSOC GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL Ferrer Cervero, Virginia Rosa Facultat d'Educació
ORIENTA'M ORIENTA'M Castrechini Trotta, Angela A. Facultat de Psicologia
Photon-ID Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica Martín-Badosa, Estela Facultat de Física
PSICOINVEST Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica Bono Cabré, Roser Facultat de Psicologia
PULCHRUM Grup d'innovació docent en els tallers de Belles Arts: tradició i contemporaneïtat Quilez Cepero, Natalia Facultat de Belles Arts