Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia PNT (Procediments Normalitzats de Treball)
PNT (Procediments Normalitzats de Treball): Incorporació de mecanismes i protocols de qualitat, seguretat, prevenció de riscos, atenció al medi ambient i gestió, propis de l’activitat professional com a recurs per l’aprenentatge.
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ARTINNOVA Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts Mauri Luján, Anna
Facultat d'Educació
Facultat de Belles Arts
ATESI Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social Grau Costa, Eulàlia Facultat de Belles Arts
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica Mariño Hernández, Eduardo L. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIDAIFAR Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic García López, Mª Luisa Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Facultat de Belles Arts
GIDOE-UB Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses Triadó Ivern, Xavier M. Facultat d'Economia i Empresa
GIDTF2013 Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) Halbaut Bellowa, Lyda Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
INQUMASE Innovació en Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en la Docència de la Facultat de Química Giménez Farreras, Jaume Facultat de Química
ULD-FARMÀCIA Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia Prat Aixelà, Josefina Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia SOLE BARJAU; QUERALT Facultat de Geografia i Història
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química MONTSERRAT IBORRA URIOS Facultat de Química
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Gimenez Farreras, Jaime Facultat de Química
INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ Modamio Charles, M. Pilar Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Jaume Giménez Farreras Facultat de Química
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Modamio Charles, M. Pilar Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel Facultat de Filosofia
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Programa tutoria entre iguals Noguera Pigem, Elena Facultat d'Educació
Traducció solidària Rion Tetas, Rosanna