Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Competències transversals
Competències transversals: Competències genèriques i comunes per a totes les titulacions orientades al desenvolupament d’aptituds, coneixements i valors de l’alumnat vinculats amb l’activitat professional posterior. Establiment de metodologies per l’ensenyament, aprenentatge, avaluació i certificació de les competències definides.
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ACOPI-UB Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria Viñas Llebot, Helena Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Adaptabit Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent Ribera Turró, Mireia
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
ADIP Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals Bonet Pérez, Jordi Facultat de Dret
ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa Pérez Marín, Ana María Facultat d'Economia i Empresa
ARTINNOVA Grup d'innovació docent consolidat per a la millora de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat de Belles Arts Mauri Luján, Anna
Facultat d'Educació
Facultat de Belles Arts
ART_PRO&DOC Art, professió i docència Morell Rovira, Jordi Facultat de Belles Arts
ATESI Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social Grau Costa, Eulàlia Facultat de Belles Arts
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Biocultura Biologia i Cultura: Diversitat humana i evolució Turbon Borrega, Daniel Facultat de Biologia
CEFOCID-Copolis Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social) Collado Sevilla, Ana Antonia Facultat d'Economia i Empresa
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Facultat de Geografia i Història
DIDAL_UB Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües Pujolà Font, Joan-Tomàs Facultat d'Educació
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
EiA-MEFA Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Boj del Val, Eva Facultat d'Economia i Empresa
ENAPFISIO Ensenyar a Aprendre Fisiologia Cambras Riu, Trinitat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica Mariño Hernández, Eduardo L. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
FODIP Formació Docent i Innovació Pedagògica Serrat Antolí, Núria Facultat d'Educació
GAMFIF2013 Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia Amat Miralles , Concepció Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GI-GRIMS Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries Aulinas Juncà, Meritxell Facultat de Ciències de la Terra
GID INTERMÁSTER GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS Llanes Ordóñez, Juan Facultat d'Educació
GID--CAV Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV Romeo Delgado, Marina Facultat de Psicologia
GID-InnovaSEIS Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social Molina Garuz , Mª Cruz Facultat d'Educació
GIDASRES Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social Elias Andreu, Marina Facultat d'Educació
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Facultat d'Educació
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Facultat de Belles Arts
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Facultat de Psicologia
GIDC_DLL Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura Prats Ripoll, Margarida Facultat d'Educació
GIDC_GAP Grup d'Innovació Docent Consolidat de Gestió i Administració Pública Solé Català, Marina Facultat de Dret
GIDC_GraLiAn GIDC_Gramàtica i Lingüística Anglesa Laso Martín, Natalia Judith Facultat de Filologia
GIDED Grup d’Innovació Docent en Economia per als ensenyaments de Dret Escardíbul Ferrà, Josep-Oriol Facultat d'Economia i Empresa
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
GIDÈTICA Grup d’innovació docent en ètica Mauri Álvarez, Margarita Facultat de Filosofia
GIDHEPSUB Grup d’Innovació Docent en Història Econòmica, Política i Social Blasco Martel, Yolanda Facultat d'Economia i Empresa
GIDOE-UB Grup d’Innovació Docent en Organització d’Empreses Triadó Ivern, Xavier M. Facultat d'Economia i Empresa
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Facultat de Psicologia
GIDPsiDe Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament Rivero García, M. Magdalena Facultat de Psicologia
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
GINDEPP Grup d'Innovació Docent en Economies i Polítiques Públiques Nonell Torres, Rosa Facultat d'Economia i Empresa
GINMAD Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina Gomar Sancho, Carmen Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
gireUBee Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa Adillon Boladeres, Romà Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Facultat de Biologia
G·IDEA-UB Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses Guitart Tarrés, Laura Facultat d'Economia i Empresa
IDCCFFII Innovació Docent Ciències Fisiològiques II Manzano Cuesta, Anna Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
IDEES-TIC IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs Colomer Farrarons, Jordi Facultat de Física
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Hernández Hernández, Fernando Facultat de Belles Arts
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Innova-the Grup d’Innovació Docent “Innova-the” Escofet Roig , Anna Facultat d'Educació
INQUMASE Innovació en Qualitat, Medi Ambient i Seguretat en la Docència de la Facultat de Química Giménez Farreras, Jaume Facultat de Química
InterRomània Multilingüisme i intercomprensió en llengües romàniques Garcia Castanyer, Maria Teresa Facultat de Filologia
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Facultat de Psicologia
MICOMFAR Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia Escolano Mirón, Carmen Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
MideMe Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE Torrado Fonseca, Mercedes Facultat d'Educació
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Facultat de Química
NOVEDUSOC GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL Ferrer Cervero, Virginia Rosa Facultat d'Educació
NUTRICIO-P-IDR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable. Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
PRAXIS PRAXIS. Grup del Practicum de Pedagogia Rajadell Puiggròs, Núria Facultat d'Educació
PRORETORN Cicle De Retorn / Processos d'aprenentatge. Retorn d'experiències Vila Pou, Eva Facultat de Belles Arts
PSICOINVEST Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica Bono Cabré, Roser Facultat de Psicologia
PULCHRUM Grup d'innovació docent en els tallers de Belles Arts: tradició i contemporaneïtat Quilez Cepero, Natalia Facultat de Belles Arts
QuiFiExp Química Física Experimental Ignés Mullol, Jordi Facultat de Química
Trans@net Grup d'Innovació Docent en transdisciplinarietat i aprenentatge a Treball Social Bañez Tello, Tomasa Facultat d'Educació
ULD-FARMÀCIA Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia Prat Aixelà, Josefina Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Soler Sala, Maria Facultat de Geografia i Història
Anàlisi crítica i producció de textos acadèmics Bernat Padro Nieto Facultat de Filologia
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Panero Oria, Patricia Facultat de Dret
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Barberia Fernandez, Itxaso Facultat de Psicologia
Aplicació de la metodologia d’estudi de casos a l’assignatura Anàlisi Instrumental del Grau de Química Díaz Cruz, Jose Manuel Facultat de Química
Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia Vilalta Bufi, Montserrat Facultat d'Economia i Empresa
Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn Esparza Pages, Mireia Facultat de Biologia
Aplicació de millores en la metodologia d’estudi dels alumnes de primer curs del grau d’Estudis Literaris a través del treball col·laboratiu Escudero Prieto, Victor Facultat de Filologia
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Cano Garcia, Maria Elena Facultat d'Educació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia
Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria Segarra Rubi, Merce Facultat de Química
Aprenentatge basat en projectes en l’àrea d’electrònica per a Enginyers Biomèdics Jordi Colomer Farrarons Facultat de Física
Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral Mauri Álvarez,Margarita Facultat de Filosofia
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Aprenentatge entre iguals: Mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements Vidal Alabró, Anna Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Moret Viñals, Oriol Facultat de Belles Arts
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Romeo Delgado,Marina Facultat de Psicologia
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Vidal Martinez, Maria Nieves Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Avaluació de l'aprenentatge pràctic en les assignatures d' Estades Clíniques I i II del Grau d'Infermeria Colina Torralva, Fco Javier Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA URPI SARDA, MIREIA Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Alcañiz Zanón, Manuela T. Facultat d'Economia i Empresa
Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic Nuñez Peña, M.Isabel Facultat de Psicologia
Blended T-BL Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Vaya Valcarce, Esther Facultat d'Economia i Empresa
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Rubio Serrano, Laura
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat d'Educació
Facultat de Belles Arts
Facultat de Biologia
Facultat de Dret
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Facultat de Filologia
Facultat de Geografia i Història
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Facultat de Química
Competències transversals a la Universitat de Barcelona (Grup de Treball) Cano García, Elena Facultat d'Educació
Competències transversals en Ciències Socials i Jurídiques M.LUISA RODRIGUEZ MORENO Facultat de Dret
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia SOLE BARJAU; QUERALT Facultat de Geografia i Història
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Ida, Mauro Facultat de Geografia i Història
Desenvolupament dels sabers educatius dels i les estudiants mitjançant estratègies narratives ASUNCION LOPEZ CARRETERO Facultat d'Educació
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Pubill Sanchez, David Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Mestres Naval, Francisco Facultat de Biologia
Disseny i aplicació de problemàtiques històriques i/o historiogràfiques a l’avaluació continuada Buyreu Juan, Jordi Facultat de Geografia i Història
Disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa a l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències" Aragay Sastre, Mireia Facultat de Filologia
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 López Paez, Maria Montserrat Facultat de Belles Arts
El cas pràctic: un camí "d'anada i tornada" en l'aprenentatge del Dret de Consum ARNAU RAVENTOS, LIDIA Facultat de Dret
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Mitjans Arnal, Montserrat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Pujolà Font,Joan-Tomàs Facultat d'Educació
El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
El estudio de casos aplicado a la asignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química MONTSERRAT IBORRA URIOS Facultat de Química
El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants Gimenez Farreras, Jaime Facultat de Química
El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior Sabariego Puig, Marta Facultat d'Educació
El portafoli d’aprenentatge i reflexió a l’ensenyament de la didàctica de les ciències socials Isidora Sáez Rosenkranz Facultat d'Educació
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Elaboració d'un glossari sintàctico-semàntic Laso Martin, Natalia Judith Facultat de Filologia
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Pérez Cano,Francisco José Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA MARIA JESUS LAMA LOPEZ Facultat de Filologia
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Cambras Riu, Trinitat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Puigdellivol Aguade, Ignasi Facultat d'Educació
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals JOSEFINA CARRERA SABATE Facultat de Filologia
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals Carrera Sabate, Josefina Facultat de Filologia
Estàs preparat per treballar en el laboratori? Prat Aixela, Josefa Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Estratègies narratives per afavorir l'aprenentatge del pensament complex Sangrà Boladeres, Antoni Facultat d'Educació
Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas Moreno Serrano, Rosina Facultat d'Economia i Empresa
ESTUDI DE CASOS: UNA ANÀLISI AMB PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA Elias Andreu, Marina Facultat d'Educació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Benedí González, Carles Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster GARI DE AGUILERA, BLANCA Facultat de Geografia i Història
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Romeo Delgado, Marina Facultat de Psicologia
Fem de consultors! La geoquímica des d’un punt de vista pràctic. Cristina Domenech Orti Facultat de Ciències de la Terra
Fils conductors : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social Llobet Estany, Marta Facultat d'Educació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Codina Mata, Nuria Facultat de Psicologia
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Sandra Isabel Fachelli Oliva Facultat de Dret
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa GRANÉ ORÓ, MARIA Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Muñoz Mendoza, Jordi Facultat de Dret
Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Halbaut Bellowa, Lyda Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències JORGE LABANDA ANGULO
Facultat de Física
Facultat de Química
Incorporació d’informació semàntica a l’eina d’ensenyament-aprenentatge en línia “Clause Pattern Database” (CPDB) i aplicació d’aquesta eina a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i Lexicologia i Morfologia Anglesa Laso Martín, Natalia Judith Facultat de Filologia
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval MIREIA COMAS VIA Facultat de Geografia i Història
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Garcia Asensio, M. Angeles Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Domenech Cabrera, Oscar Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Integració de coneixements: “Donant sentit al que estudia un futur Podòleg” Manzano Cuesta, Anna Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Pujola Font, Joan Tomas Facultat d'Educació
L'aplicació de les competències transversals en els estudis de grau de la Facultat de Belles Arts Figueras Ferrer, Eva Facultat de Belles Arts
L'aprenentatge del Dret en anglès: una experiència pilot de millora en l'aprenentatge i en l’avaluació simultanis dels continguts jurídics i de la competència lingüística MARKUS GONZALEZ BEILFUSS Facultat de Dret
L'arxiu audiovisual com activitat docent innovadora Ameller Ferretjans, Carles Facultat de Belles Arts
L'avaluació de les competències transversals des d'equips docents transversals: una comparació de les experiències docents d'Història Econòmica, Matemàtiques I i Entorn Econòmic del grau d'ADE i del grau d'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa Carreras Marín, Anna Facultat d'Economia i Empresa
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. ELVIRA BARRIGA UBED Facultat d'Educació
La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències Sancho i Planas,Marta Facultat de Geografia i Història
La competència informacional en el grau de Psicologia. Corral López, Maria José Facultat de Psicologia
La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus. Carbonell Esteller, Montserrat Facultat d'Economia i Empresa
Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi Jaume Giménez Farreras Facultat de Química
Les infografies com a estratègia d’innovació docent per millorar competències Martínez de Albéniz, Javier Facultat d'Economia i Empresa
Les pràctiques externes. Teixint aprenentatges des de compartir les competències, la sistematització del procés formatiu i l'avaluació Novella Cámara Facultat d'Educació
L’aula invertida al Grau d’Estudis Anglesos Escoda Agustí, Clara Facultat de Filologia
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Materials audiovisuals en el context educatiu Casulleras Closa, Josep Facultat de Filologia
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Perez Cano, Francisco Jose Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Patxot Cardoner, Concepció Facultat d'Economia i Empresa
Nova estratègia de treball col·laboratiu Solé Català, Marina Facultat de Dret
P2P4L2L (Peer to Peer for Learning to Learn) Cano Garcia, Maria Elena
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel Facultat de Filosofia
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Horta Calleja, Gerard Facultat de Geografia i Història
Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia Escolano Mirón, María Carmen Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Vilà Baños, Ruth Facultat d'Educació
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Programa tutoria entre iguals Noguera Pigem, Elena Facultat d'Educació
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi Facultat de Filologia
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Perez Palma, Laura Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Recerca efectiva i expressió oral i escrita a l'assignatura "Poesia Britànica" Cornelis, M. Renes Facultat de Filologia
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Fernandez Borras, Jaime Facultat de Biologia
Teixint identitats professionals. Autoconeixement i Treball Social Bañez Tello, Tomasa Facultat d'Educació
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Contreras Barcelo, Elisabet Facultat d'Educació
Traducció solidària Rion Tetas, Rosanna
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Jimenez León, Marcelino Facultat d'Educació
ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit Gallardo Pujol, David
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Cabrera Pérez, Luis Facultat de Ciències de la Terra
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO Facultat de Filologia