Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials: Els nous usos del web incorporats a l’aprenentatge i la docència. Ús de xarxes socials per la construcció i intercanvi de coneixement, ús de aplicatius i entorns web per la construcció de coneixement i pel treball col·laboratiu. La web amb significat per l’aprenentatge (web semàntica).
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari Moret Viñals, Oriol Facultat de Belles Arts
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Vidal Martinez, Maria Nieves Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Aula MOOC FARGAS PEÑARROCHA, MARIA ADELA Facultat de Geografia i Història
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia SOLE BARJAU; QUERALT Facultat de Geografia i Història
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Ida, Mauro Facultat de Geografia i Història
ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA MARIA JESUS LAMA LOPEZ Facultat de Filologia
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Puigdellivol Aguade, Ignasi Facultat d'Educació
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Simon Pallisé, Joan Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Codina Mata, Nuria Facultat de Psicologia
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Sandra Isabel Fachelli Oliva Facultat de Dret
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Muñoz Mendoza, Jordi Facultat de Dret
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Garcia Asensio, M. Angeles Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura Prats Ripoll, M. Margarida Facultat d'Educació
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Pujola Font, Joan Tomas Facultat d'Educació
L'ús actiu dels mitjans audiovisuals i les xarxes socials per comprendre la construcció d'estereotips de gènere amb l'alumnat de formació del professorat. ELVIRA BARRIGA UBED Facultat d'Educació
Materials audiovisuals en el context educatiu Casulleras Closa, Josep Facultat de Filologia
Millora de la implicació de l’alumne en Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals fent ús d’eines d’avaluació continuada i debats en grup Alonso Casanovas, Oscar
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel Facultat de Filosofia
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Horta Calleja, Gerard Facultat de Geografia i Història
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi Facultat de Filologia
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Perez Palma, Laura Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Contreras Barcelo, Elisabet Facultat d'Educació
Uso de blogs en el aprendizaje de la asignatura Protección internacional de los derechos humanos Alija Fernández, Rosa Ana Facultat de Dret
Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales PEREZ DOMINGO, MARIA REYES Facultat d'Economia i Empresa
ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit Gallardo Pujol, David
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO Facultat de Filologia
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Facultat de Geografia i Història
EiA-MEFA Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Boj del Val, Eva Facultat d'Economia i Empresa
ELECTRA2000 Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra Gilabert Barberà , Pau Facultat de Filologia
GIBAF Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques Simon Pallisé, Joan Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Facultat d'Educació
GIDC_DLL Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura Prats Ripoll, Margarida Facultat d'Educació
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
INDAGA'T Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació Hernández Hernández, Fernando Facultat de Belles Arts
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Facultat de Matemàtiques i Informàtica
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Facultat de Psicologia
LLETRAD Lletra de dona González Fernández, Helena Facultat de Filologia
MideMe Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE Torrado Fonseca, Mercedes Facultat d'Educació
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Facultat de Química
NUTRICIO-P-IDR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable. Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ORIENTA'M ORIENTA'M Castrechini Trotta, Angela A. Facultat de Psicologia