Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Simulacions
Simulacions: Disseny d’entorns d’aprenentatge i avaluació que reprodueixen digitalment activitats específiques d’entorns acadèmics i professionals reals. Configuració des sistemes de simulació i adaptació a les característiques específiques d’àmbits acadèmics o pràctiques concretes. Establiment de mecanismes d’avaluació, seguiment i tutoria.
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Calvo Llorca, Miguel Facultat de Biologia
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle VEGAS LOZANO, ESTEBAN Facultat de Biologia
Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia
Biblioteca d'aplicacions Shiny per a un primer curs d’Anàlisis de Dades Multivariants FERRAN REVERTER COMES Facultat de Biologia
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Cambras Riu, Trinitat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Puigdellivol Aguade, Ignasi Facultat d'Educació
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster GARI DE AGUILERA, BLANCA Facultat de Geografia i Història
Física computacional: un laboratorio de programación colaborativa JULIA DIAZ, BRUNO Facultat de Física
Implantació de l’aprenentatge basat en problemes i projectes, i adopció del software lliure R en les assignatures amb contingut quantitatiu de 3r i 4rt curs del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració Muñoz Mendoza, Jordi Facultat de Dret
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Campanera Alsina, Josep Maria Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Perez Canals, Enrique Facultat de Física
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel Facultat de Filosofia
Visualització 3D i docència en ciències experimentals: Aplicació sobre els ensenyament de la Facultat de Geologia de la UB. Cabrera Pérez, Luis Facultat de Ciències de la Terra
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Facultat de Geografia i Història
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
ENAPFISIO Ensenyar a Aprendre Fisiologia Cambras Riu, Trinitat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Facultat de Psicologia
GIDEP-UB Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica Suriñach Caralt, Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GIDTF2013 Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) Halbaut Bellowa, Lyda Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GINMAD Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina Gomar Sancho, Carmen Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
GRUPIASC Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut Sánchez González, Silvia Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
IDEES-TIC IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs Colomer Farrarons, Jordi Facultat de Física
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Facultat de Matemàtiques i Informàtica
LLETRAD Lletra de dona González Fernández, Helena Facultat de Filologia
Photon-ID Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica Martín-Badosa, Estela Facultat de Física
PRORETORN Cicle De Retorn / Processos d'aprenentatge. Retorn d'experiències Vila Pou, Eva Facultat de Belles Arts
Statmedia Statmedia Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia
VR-PSY Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia