Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Portafolis digitals
Portafolis digitals: Entorns digitals de construcció i gestió dels aprenentatges de l’alumnat, de les evidències d’avaluació generades en aquests aprenentatges. Competències d’autogestió i comunicació de l’experiència de formació i del resultats de la mateixa.
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ACOPI-UB Aprenentatge de Competències Professionals en Infermeria Viñas Llebot, Helena Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
ANDES Anàlisi de Dades en Economia i Empresa Pérez Marín, Ana María Facultat d'Economia i Empresa
CTAEDIUM [contra] TAEDIUM, Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica Sancho Planas, Marta Facultat de Geografia i Història
DIDAL_UB Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües Pujolà Font, Joan-Tomàs Facultat d'Educació
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
ENAPFISIO Ensenyar a Aprendre Fisiologia Cambras Riu, Trinitat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Facultat de Química
GID INTERMÁSTER GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS Llanes Ordóñez, Juan Facultat d'Educació
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Facultat d'Educació
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
GRUPCOMBELL Grup d'Educació i d'Avaluació de la Competència Clínica a Bellvitge Villalonga Vadell, Rosa Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Facultat de Matemàtiques i Informàtica
NUTRICIO-P-IDR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable. Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Avaluació formativa a través d’e-portafolis: progressant en competències professionals al Grau en Estadística Alcañiz Zanón, Manuela T. Facultat d'Economia i Empresa
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia SOLE BARJAU; QUERALT Facultat de Geografia i Història
El desenvolupament de la competència comunicativa digital: estratègies discursives multimodals Pujolà Font,Joan-Tomàs Facultat d'Educació
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
Intercomunitats d'aprenentatge de llengües: el desenvolupament de la competència comunicativa més enllà del grup classe Pujola Font, Joan Tomas Facultat d'Educació
La carpeta d'aprenentatge com a eina d'avaluació per competències Sancho i Planas,Marta Facultat de Geografia i Història
P2P4L2L (Peer to Peer for Learning to Learn) Cano Garcia, Maria Elena
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel Facultat de Filosofia
Portfolio Project: el dossier d’aprenentatge com a mètode d’avaluació López Sánchez, Gemma Facultat de Filologia
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Vilà Baños, Ruth Facultat d'Educació