Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge): Desenvolupament d’ aplicatius per la gestió dels entorns personals d’aprenentatge que permeten a l’alumnat configurar i construir el seu espai d’aprenentatge mitjançant la integració de recursos web vinculats amb la seva formació.
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Torres Gallardo, Begoña Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
El portafolis de pràctiques externes del màster d'accés a l'advocacia Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA MARIA JESUS LAMA LOPEZ Facultat de Filologia
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel Facultat de Filosofia
Traducció solidària Rion Tetas, Rosanna
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
GIBAF Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques Simon Pallisé, Joan Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Facultat d'Educació
GIDC-ODAS Observatorio sobre la Didáctica de las Artes Menéndez Varela, José Luis Facultat de Belles Arts
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Facultat de Psicologia
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
GIDTF2013 Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) Halbaut Bellowa, Lyda Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
InterRomània Multilingüisme i intercomprensió en llengües romàniques Garcia Castanyer, Maria Teresa Facultat de Filologia
Photon-ID Grup d'Innovació Docent en Òptica Física i Fotònica Martín-Badosa, Estela Facultat de Física