Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia LMS (Moodle)
LMS (Moodle): Incorporació i desenvolupament de noves funcionalitats a l’entorn del campus específic (en el cas de la UB l’entorn és Moodle) adaptat a les necessitats dels col·lectius docents i les noves formes d’aprendre. Adaptació dels entorns de campus a tecnologies smartphone i nous dispositius.
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Soler Sala, Maria Facultat de Geografia i Història
Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano Panero Oria, Patricia Facultat de Dret
Aplicació de nous processos de retroacció: del feedback al feedforward Cano Garcia, Maria Elena Facultat d'Educació
Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada. Renom Pinsach, Jordi Facultat de Psicologia
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Torres Gallardo, Begoña Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Vidal Martinez, Maria Nieves Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Calvo Llorca, Miguel Facultat de Biologia
Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia
Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle VEGAS LOZANO, ESTEBAN Facultat de Biologia
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Rodríguez Ferreiro,Javier Facultat de Psicologia
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Vaya Valcarce, Esther Facultat d'Economia i Empresa
Coordinació i disseny de l'itinerari de pràctiques de les assignatures de temàtica medieval i postmedieval del grau d'Arqueologia SOLE BARJAU; QUERALT Facultat de Geografia i Història
Creació de continguts docents Multimodals: la integració del text i la veu com a suport a la lectura Satorras Fioretti,Rosa M. Facultat de Dret
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Comas Via, Mireia Facultat de Geografia i Història
Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle. Torres Gallardo, Begonya Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Debat i modernitat: noves tecnologies i aprenentatge cooperatiu interuniversitari Ida, Mauro Facultat de Geografia i Història
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Mestres Naval, Francisco Facultat de Biologia
ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA MARIA JESUS LAMA LOPEZ Facultat de Filologia
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Cambras Riu, Trinitat Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Benedi Gonzalez, Carles Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Benedí González, Carles Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Sandra Isabel Fachelli Oliva Facultat de Dret
Implementació de noves pràctiques d’Enginyeria Química per a la millora dels aprenentatges i en l’adquisició de competències JORGE LABANDA ANGULO
Facultat de Física
Facultat de Química
Implementació d’aules virtuals (Blended-Learning) per a l’aprenentatge dels continguts teòrics abans de la realització de pràctiques de laboratori integrades en l’assignatura Operacions Unitàries II Labanda Angulo, Jorge
Incorporació d’informació semàntica a l’eina d’ensenyament-aprenentatge en línia “Clause Pattern Database” (CPDB) i aplicació d’aquesta eina a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i Lexicologia i Morfologia Anglesa Laso Martín, Natalia Judith Facultat de Filologia
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Domenech Cabrera, Oscar Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Engel Rocamora, Ana Facultat de Psicologia
Millora de la implicació de l’alumne en Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals fent ús d’eines d’avaluació continuada i debats en grup Alonso Casanovas, Oscar
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Patxot Cardoner, Concepció Facultat d'Economia i Empresa
Moodle como herramienta de soporte para el desarrollo de los TFG (Module Book) Marin Feria, Susana Facultat d'Economia i Empresa
P2P4L2L (Peer to Peer for Learning to Learn) Cano Garcia, Maria Elena
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Perez Canals, Enrique Facultat de Física
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi Facultat de Filologia
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Perez Palma, Laura Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA Facultat de Psicologia
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Fernandez Borras, Jaime Facultat de Biologia
Solució guiada de problemes, una activitat no-presencial tutelada a través del Campus Virtual. Ramírez i Sunyer, Ignasi Facultat de Biologia
Traducció solidària Rion Tetas, Rosanna
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO Facultat de Filologia
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
Adaptabit Grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent Ribera Turró, Mireia
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
AVS Grup d’Anatomia Virtual i de Simulació Prats Galino, Alberto Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
CEFOCID-Copolis Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social) Collado Sevilla, Ana Antonia Facultat d'Economia i Empresa
DIKASTEIA DIKASTEIA Font Ribas, Antoni Facultat de Dret
EiA-MEFA Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial Boj del Val, Eva Facultat d'Economia i Empresa
ELECTRA2000 Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra Gilabert Barberà , Pau Facultat de Filologia
EST-EMPRESA Estadística en el món empresarial Marín Feria, Susana Facultat d'Economia i Empresa
GDPRIVAT Grup d'innovació docent Dret Privat Panero Oria, Patricia Facultat de Dret
GIBAF Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques Simon Pallisé, Joan Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
GID-BBM Grup d'Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular Ramírez i Sunyer, Ignasi Facultat de Biologia
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Facultat d'Educació
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Facultat de Psicologia
GIDC_GraLiAn GIDC_Gramàtica i Lingüística Anglesa Laso Martín, Natalia Judith Facultat de Filologia
GIDDCE Grup d'Innovació Docent de Didàctica de les Ciències Puigcerver Oliván, Manel Facultat d'Educació
GIDEI-UB Grup d'Innovació Docent en Economia dels Impostos Costa Cuberta, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
GIDEP-UB Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica Suriñach Caralt, Jordi Facultat d'Economia i Empresa
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Facultat de Psicologia
GIDQACCS Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut Barbosa Torralbo, José Facultat de Química
GIMDEPPM Grup d’Innovació per la Millora de la Docència en Estructura, Propietats i Processat de Materials Cruells Cadevall, Montserrat Facultat de Química
GIOTEI-UB Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI Puig Llobet, Montserrat Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
GrInDoFi Grup d'Innovació de la Docència de Fisiologia Fernández Borràs, Jaume Facultat de Biologia
GRUPIASC Instrucció i Aprenentatge en Ciències de la Salut Sánchez González, Silvia Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Innova-the Grup d’Innovació Docent “Innova-the” Escofet Roig , Anna Facultat d'Educació
mathEopt Innovació docent en Matemàtica Econòmica i Optimització Boncompte Pons, Mercè Facultat d'Economia i Empresa
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Facultat de Química
NUTRICIO-P-IDR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable. Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
QISU Química a la interfase secundària universitat Centellas i Masuet, Francesc A. Facultat de Química
Statmedia Statmedia Vegas Lozano, Esteban Facultat de Biologia
VR-PSY Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia