Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Aprenentatge en entorns virtuals
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). Soler Sala, Maria Facultat de Geografia i Història
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Gutiérrez Maldonado, José Facultat de Psicologia
Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB Carrera Sabate, Josefina Facultat de Filologia
Aprenentatge autònom dels estudiants a través de lliçons Moodle. Torres Gallardo, Begoña Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Romeo Delgado,Marina Facultat de Psicologia
Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina Vidal Martinez, Maria Nieves Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle Calvo Llorca, Miguel Facultat de Biologia
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Rodríguez Ferreiro,Javier Facultat de Psicologia
Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat Vaya Valcarce, Esther Facultat d'Economia i Empresa
Creació de continguts docents Multimodals: la integració del text i la veu com a suport a la lectura Satorras Fioretti,Rosa M. Facultat de Dret
Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història Comas Via, Mireia Facultat de Geografia i Història
Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic Mestres Naval, Francisco Facultat de Biologia
DRAW_RAW_GRAPHIC INTERCHANGE FORMAT_02_2017 López Paez, Maria Montserrat Facultat de Belles Arts
Els tallers de resolució de casos i d’acció directa. Millora en l’adquisició i avaluació de competències en la formació del professorat Puigdellivol Aguade, Ignasi Facultat d'Educació
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals JOSEFINA CARRERA SABATE Facultat de Filologia
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals Carrera Sabate, Josefina Facultat de Filologia
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Benedi Gonzalez, Carles Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Benedí González, Carles Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Exposició Virtual. Formació i avaluació per competències a una assignatura de Màster GARI DE AGUILERA, BLANCA Facultat de Geografia i Història
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Codina Mata, Nuria Facultat de Psicologia
Formas innovadoras para contrarrestar las desigualdades sociales (FINCODES) Sandra Isabel Fachelli Oliva Facultat de Dret
Histoflash II Vilaplana Hortensi,Jordi Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa GRANÉ ORÓ, MARIA Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Implantació d’un sistema d’avaluació continuada de les pràctiques de l’assignatura Genètica Molecuar basat en l’ús de clickers Susana Balcells Comas Facultat de Biologia
Incorporació d’informació semàntica a l’eina d’ensenyament-aprenentatge en línia “Clause Pattern Database” (CPDB) i aplicació d’aquesta eina a l’aula de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès i Lexicologia i Morfologia Anglesa Laso Martín, Natalia Judith Facultat de Filologia
Innovant en la millora de les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals Garcia Asensio, M. Angeles Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Introducció dels telèfons mòbils en la docència sobre Economia del Sector Públic Daniel Albalate Del Sol Facultat d'Economia i Empresa
L'arxiu audiovisual com activitat docent innovadora Ameller Ferretjans, Carles Facultat de Belles Arts
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Engel Rocamora, Ana Facultat de Psicologia
Materials audiovisuals en el context educatiu Casulleras Closa, Josep Facultat de Filologia
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Perez Cano, Francisco Jose Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Millora de la implicació de l’alumne en Disseny i Síntesis de Sistemes Digitals fent ús d’eines d’avaluació continuada i debats en grup Alonso Casanovas, Oscar
Millora en l’aprenentatge de la relació entre els models Macroeconòmics i l’Economia real (Continuació) Patxot Cardoner, Concepció Facultat d'Economia i Empresa
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Martinez Perez, Sandra Facultat de Psicologia
Pàgina de recursos en xarxa sobre la Història i Interpretació de la Física Quàntica Perez Canals, Enrique Facultat de Física
PERIODEIA: Escenarios y textos de la Filosofía Mendez Lloret, Maria Isabel Facultat de Filosofia
Potenciació de les TIC dins l'àmbit docent de l'Antropologia Social (Programa de Retenció de Talent per mèrits docents UB) Horta Calleja, Gerard Facultat de Geografia i Història
PRAXIS. El Pràcticum al grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió (continuació) Vilà Baños, Ruth Facultat d'Educació
PROCESSOS D'APRENENTATGE EN DISSENY A PARTIR DEL RECICLATGE I LA RESPONSABILITAT SOCIAL Povedano i Ferré, Rosa Facultat de Belles Arts
Proposta de creació d’un nou Grau d’Escriptura i Creació Literària Montetes-Mairal Laburta, Noemi Facultat de Filologia
PROYECTO CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL-PODOLOGIA PEDIATRICA UB Perez Palma, Laura Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA Facultat de Psicologia
Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge. Fernandez Borras, Jaime Facultat de Biologia
Solució guiada de problemes, una activitat no-presencial tutelada a través del Campus Virtual. Ramírez i Sunyer, Ignasi Facultat de Biologia
TEXTUALITATS MULTIMODALS I XARXES 2.0: L'ELABORACIÓ DE PROJECTES PER A L'EDUCACIÓ LITERÀRIA DEL PROFESSORAT EN FORMACIÓ Contreras Barcelo, Elisabet Facultat d'Educació
Traducció solidària Rion Tetas, Rosanna
Una eina de suport per a l’aprenentatge autònom i per a l'avaluació de la geoquímica Aulinas Junca, Meritxell Facultat de Ciències de la Terra
Vertebració de les matèries vinculades a la Llengua i la Literatura Castellanes, el TFM i el Pràcticum II del Màster de Secundària. Jimenez León, Marcelino Facultat d'Educació
“Visions biculturals”: activitats d’aprenentatge servei als Estudis Àrabs MONTSERRAT DIAZ FAJARDO Facultat de Filologia
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
ATESI Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social Grau Costa, Eulàlia Facultat de Belles Arts
CRAC CONSTRUCCIÓ DEL RELAT EN L’ART CONTEMPORANI Coll Florit, Antònia Facultat de Belles Arts
ENGREAQUIM Enginyeria de la reacció química Iborra Urios, Montserrat Facultat de Química
GID--CAV Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV Romeo Delgado, Marina Facultat de Psicologia
GIDAT Grup d'Innovació Docent en Avaluació i Tecnologia Cano García, Elena Facultat d'Educació
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Facultat de Psicologia
GINMAD Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina Gomar Sancho, Carmen Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
LLETRAD Lletra de dona González Fernández, Helena Facultat de Filologia
NEAQA NOVES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE EN QUÍMICA ANALÍTICA Núñez Burcio, Oscar Facultat de Química
NUTRICIO-P-IDR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable. Urpi Sarda, Mireia Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
ORIENTA'M ORIENTA'M Castrechini Trotta, Angela A. Facultat de Psicologia