Actuacions d'innovació docent que desenvolupen la línia Analítiques d'aprenentatge / Learning analytics
Mesurament, recopilació, anàlisi i presentació de dades sobre els estudiants, els seus contextos i les interaccions que allà es generen, amb la finalitat de comprendre el procés d'aprenentatge que s'està desenvolupant i optimitzar els entorns en els quals es produeix. Ciència de dades pel suport a la docència.
Tipus: Grup d'innovació docent
Nom Descripció Coordinació Facultat
INDOMAIN Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica Igual Muñoz, Laura Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Tipus: Projectes d'Innovació
Nom Descripció Coordinació Facultat
Sistema intel•ligent de suport al Tutor d’estudis Igual Muñoz, Laura Facultat de Matemàtiques i Informàtica