Facultat d'Educació

DIDAL_UBada

Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües

Grup d’innovació docent de professors de llengua de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

Objectius de l'activitat del grup

Aquest projecte pretén dissenyar i implementar actuacions formatives innovadores vinculades a l’ús del portafolis electrònic per millorar les habilitats lingüístiques i les estratègies comunicatives dels alumnes en català, castellà i anglès, i que puguin ser considerades bones pràctiques acadèmiques.

Coordinació: 
Pujolà Font, Joan-Tomàs
Membres del grup: 
Begoña Montmany Molina
Miguel Mateo Ruiz
Nuria Sánchez Quintana
Rosa Sayós Santigosa
Elisabet Costa Giménez
Glòria Bordons de Porrat-Doria
Vicenta González Argüello
Natalia Fullana Rivera
Maria del Mar Suárez Vilagran
Raúl Alfonso Lozano
Rosa Brión Caíño
Vanesa Toquero Ramos
Agnès Rius Escudé
Francina Torras Compte
Dolors Font Roches
Laura Estors Sastre
Ainhoa Antunez Piedra
Maria del Carmen Férriz Martínes
Carles Royo i Bieto
Jaume Batlle Rodríguez
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

TRANS.EDUada

Grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom

El grup estudia i desenvolupa projectes d'innovació docent transversals relacionats amb el procés d'aprenentatge autònom de l'estudiant universitari.Les principals línies de treball són les següents:

a) Avaluació continuada

b) Innovació metodològica

c) Transversalitat de les innovacions docents (contrast entre assignatures de diferents titulacions i centres)

Els principals objectius del grup són:

Coordinació: 
Parcerisa Aran, Artur
Membres del grup: 
Antoni Vallés Segalés
Jordi Ortín Rull
Montserrat Busquets Avió
Maria Victòria Girona Brumós
Max Turull Rubinat
Ernest Abadal Falgueras
Rosa Maria Nonell Torres
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/143
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

FODIPada

Formació Docent i Innovació Pedagògica

El grup FODIP, grup consolidat d’innovació docent per la Universitat de Barcelona, es defineix pel seu eix fonamental d’estudi, la formació, al qual s’aproxima des de les diferents perspectives i mirades dels seus components. El repte assumit per tot el grup és l’anàlisi, la descripció, la comprensió i la interpretació dels contextos educatius, els continguts, les metodologies i les necessitats formatives, les accions institucionals de formació i la seva avaluació.

Coordinació: 
Serrat Antolí, Núria
Membres del grup: 
Carolina Guzmán Valenzuela
Félix Tejero González
María Teresa Colén Riau
María del Mar Prats París
Elvira Martí Brossa
Rosa María Rozas García
Antoni Sans Martín
José Luis Medina Moya
Montserrat Ventura Robira
Francesc López Rodríguez
Blanca Barredo Gutiérrez
Benet Castillejos Segura
Immaculada Cases Hernández
Josep Serra Bobe
Cecília Urquizu Sánchez
Jesús Viñes Cirera
Teresa Icart Isern
Serafín Antúnez Marcos
Susana Orozco Martínez
Trinidad Y. Mentado Labao
Gregorio Casamayor Pérez
Juan José González López
Beatriz Jarauta Borrasca
Lorena Cruz Garcette
Raul Mudarra Carmona
Francesc Imbernón Muñoz
Zoia Bozu
Susanna Arànega Español
Paulino Carnicero Duque
Leyla Claudina Castro González
Lluís Carol Andrés
Maria Cònsul Giribert
María José Pérez Cabrera
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

GIDASRESada

Grup d'innovació docent per a l'anàlisi sociològica de la realitat educativa i social
Coordinació: 
Elias Andreu, Marina
Membres del grup: 
Marta Melo Colldefons
Núria Vallès Peris
Josefina Recasens Guitart
Xavier Martínez Celorrio
Santiago Eizaguirre Anglada
Ana Belén Cano Hila
Lidia Garcia Ferrando
Albert Sánchez Gelabert
Facultat: 
Departament: 
Departament de Sociologia

GIDC_DLLada

Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura

El Grup comparteix docència i experiència en innovació i recerca educativa. Té com a objectiu la millora i la innovació de la docència en didàctica de la llengua i la literatura, amb una mirada transversal, mitjançant la reflexió conjunta amb l’alumnat i la potenciació del treball en equip, per tal d'afavorir l'assoliment de competències.

Coordinació: 
Prats Ripoll, Margarida
Membres del grup: 
M. Alba Ambròs Pallarès
Montserrat Fons Esteve
Eduard Sanahuja Yll
Juli Palou Sangrà
Joan Marc Ramos Sabaté
Anna M. Moreno Bedmar
Carme Arbonés Sola
Isabel Civera López
Salvador Rodríguez Almendros
Theresa Zanatta
Marcelino Jimenez León
Elisabeth Contreras Barceló
Lorena Berríos Barra
Mireia Pérez Peitx
M. Mar Fernández Callao
Maria Soledad Muñoz Gordillo
Empar Devís Herraiz
Olga Cayuela Barreto
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

GID-InnovaSEISada

Grup d’Innovació Docent- Innovació en Salut, Educació i Inclusió Social
El GIDC InnovaSEIS es un grup interdisciplinar i interuniversitari que treballa de forma col·laborativa per a la millora de l’ensenyament aprenentatge en els àmbits de la protecció a la infància i de la salut. Els principals objectius per els propers 3 anys són els següents:

- Millorar les competències transversals en els estudiants, especialment el treball en equip, el compromís ètic i la creativitat.
- Fomentar els drets dels infants com a eix transversal en la intervenció socioeducativa.

Coordinació: 
Molina Garuz , Mª Cruz
Membres del grup: 
Crescencia Pastor Vicente
Núria Fuentes-Peláez
Àngels Balsells Bailón
Carmen Ponce Alifonso
Miriam Fuentes Almendras
Ainoa Mateos Inchaurrondo
Eduard Vaquero Tió
Aida Urrea Monclús
Jessica Casas Casajuana
Anna Mundet Bolós
Noelia Vázquez Álvarez
Maria Isabel Mateo Goma
Assumpta Estrada Roca
Noemí Mauri Carbonés
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/130
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

NOVEDUSOCada

GRUP INNOVACIÓ DOCENT D’EDUCACIÓ SOCIAL

L’objecte fonamental del treball de NOVEDUSOC és el de generar i mantenir iniciatives d’innovació docent en el seu context mitjançant el desenvolupament de projectes d’innovació docent i la difusió dels seus resultats i activitats. Des d’aquest prisma, NOVEDUSOC orienta les seves actuacions a l’assoliment dels seus objectius específics: 

- Millorar la docència universitària i l’aprenentatge dels estudiants d’Educació Social a partir del intercanvi i la col·laboració mutua entre les persones docents i el coneixement d'altres realitats i experiències.

Coordinació: 
Ferrer Cervero, Virginia Rosa
Membres del grup: 
Maria Padros Cuxart
Josep Maria Garcia-Borés Espi
Olga Elena Cabrera Santacana
Moisés Carmona Monferrer
Maria Jesus Igual Calvo
Eduard Elosegui Mancisidor
Alejandra Montané López
Mercedes D. Rios Hernandez
Carlos Antonio Sánchez-Valverde Visús
Facultat: 
Departament: 
Departament de Didàctica i Organització Educativa

GIDDCEada

Grup d'Innovació Docent de Didàctica de les Ciències
Objectius de l'activitat del grup

L'objectiu principal del projecte, que es pot considerar una continuació natural del que es va iniciar a la convocatòria PID-2012 (“Anàlisi descriptiva de l’ús que fan del campus virtual Moodle els alumnes del grau de Mestre.

Coordinació: 
Puigcerver Oliván, Manel
Membres del grup: 
Miquel Colomer Busquets
Maria Cristina Sanz López
Hortènsia Duran Gilabert
Guillermo Gold Gormaz
Noëlle Fabre Mitjans
Josep Castelló Escandell
Francisco Javier Íñiguez Porras
Albert Caminal de Mingo
Bàrbara Vila Merino
Gregorio Jiménez Valverde
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/053
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

Innova-theada

Grup d’Innovació Docent “Innova-the”
Coordinació: 
Escofet Roig , Anna
Membres del grup: 
Àngel Moreu Calvo
Xus Martín García
Ana Mª Novella
Mª Victoria Navarro Gómez
Núria Obiols Suari
Jaume Trilla Bernet
Teresa Romañá Blay
Francisco Esteban Bara
Josep Mª Puig Rovira
Félix Santolaria Sierra
Mónica Gijón Casares
Miquel Gómez Serra
Ana Ayuste González
Isabel Vilafranca Manguán
Laura Rubio Serrano
Amèlia Tey Teijón
Mariona Graell Martín
Elena Noguera Pigem
Maribel de la Cerda Toledo
Montserrat Payà Sánchez
Marta Burguet Arfelis
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/090
Facultat: 
Departament: 
Departament de Teoria i Història de l'Educació

GID INTERMÁSTERada

GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT INTERDISCIPLINAR EN MASTERS

Objectius de l'activitat del grup: 

Tal i com indica el nom del  Grup (amb vocació interdepartamental, interfacultativa i interuniversitària), les línies previstes en el marc de la Innovació i Millora Docent tindran com a centre d’interès els ensenyaments de Màster. Els grans objectius del Grup d’Innovació Docent seran:

Coordinació: 
Llanes Ordóñez, Juan
Membres del grup: 
María Luisa Rodríguez Moreno
Mari Cruz Molina Garuz
María Rosa Buxarrais Estrada
Montserrat Casanellas Chuecos
Elisenda Pérez Muñoz
Mercedes Torrado Fonseca
Marta Burguet Arfelis
Pilar Figuera Gazo
Mercè Alós Lladó
Eva Ferraz Comín
Marta Venceslao Pueyo
Laura Martinez Rodriguez
Jordi Garcia Farrero
David Vallespín Pérez
Facultat: 
Departament: 
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació