Facultat de Psicologia

Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic

Coordinació: 
Nuñez Peña, M.Isabel
Participants: 
Roser Bono Cabre, Jaime Arnau Gras, Macarena Suarez
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu d'aquest projecte és implementar un nou sistema d'avaluació formativa continua a l'assignatura Dissenys de Recerca, una assignatura obligatòria del grau de Psicologia. Amb aquest sistema pretenem que els estudiants realitzin una sèrie de proves curtes al llarg del semestre, tan de tipus teòric com pràctic, de les que rebin un feed-back personalitzat. Aquesta avaluació formativa continua ajudarà als estudiants a aprendre, els condicionarà a estudiar amb aprofitament i els permetrà corregir els seus errors. Aquest sistema d'avaluació inclourà proves breus que es faran al final de cada classe teòrica (conegudes com 'one minute paper'), mini-proves que es realitzaran en grups petits a les classes de problemes i de pràctiques d'ordinador, i un treball en equip que els estudiants desenvoluparan al llarg del semestre.

Esperem que aquest sistema d'avaluació permeti als estudiants posar en pràctica les competències que vagin adquirint, en situacions de menys tensió que en un examen clàssic, i consolidar allò que han après. Aquesta avaluació formativa continua serà especialment adient per als estudiants que presenten un nivell elevat d'ansietat a les matemàtiques. L'assignatura Dissenys de Recerca és de caire metodològic amb un alt contingut estadístic i com vàrem comprovar en un estudi previ, dut a terme durant el curs 2010-2011, els estudiants que suspenien l'assignatura eren els que tenien més ansietat a les matemàtiques.

Considerem que l'avaluació formativa, al reduir la tensió inevitable que acompanya als exàmens, afavorirà que aquests estudiants puguin demostrar els seus coneixements i habilitats en la matèria, disminuint l'impacte de l'ansietat sobre l'avaluació. La nostra intenció és posar en marxa aquest nou sistema d'avaluació formativa continua a set grups de l'assignatura Dissenys de Recerca durant el curs 2012-2013.

Per tal d'avaluar l'eficàcia d'aquest sistema, en primer lloc, demanarem a tots els estudiants que contestin un qüestionari al final del curs 2012-13 creat ad hoc per tal de conèixer la seva opinió sobre aquest sistema d'avaluació i, en segon lloc, estudiarem si hem aconseguit reduir el nombre de suspesos entre els estudiants amb ansietat a les matemàtiques, mesurada amb el SMARS (Short Mathematics Anxiety Rating Scale), respecte a les dades que vam recollir al curs 2010-2011.

Projecte actualment en desenvolupament fins desembre de 2014.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/092
Grup d'innovació docent: 
PSICOINVEST

Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada.

Coordinació: 
Renom Pinsach, Jordi
Participants: 
Jeus Perez Causell, Francesc Perez Garcia, Jose Francisco Abril Ferrando, Esteban Vegas Lozano, Ana Andres Valle
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En l'us d'exàmens per a l'avaluació acadèmica s'accepta per defecte el seu bon funcionament. L'experiència, però, mostra força anomalies que esbiaixen les qualificacions dels estudiants. Fa 15 anys l'ICE i el Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària (GAIU) van iniciar accions de formació i creació de programari per l'anàlisi d'exàmens. En aquestes hi vam participar membres del present projecte.

Avui, amb l'implantació de Moodle la problemàtica augmenta:

1. L'avaluació via Moodle guanya adeptes enfront als exàmens tradicionals.

2. L'EEES i  l'avaluació continua fan atractives les tecnologies que agiliten la feina.

3. Els exàmens més populars, i de més risc de baixa qualitat, són els d'alternativa múltiple i V-F.

4. Les anàlisis d'exàmens de docents universitàris mostren força anomalies.

Aquestes 4 constatacions són la base d'aquest projecte.

L'aplicatiu

Executa tres accions:

1. Obté la matriu de respostes (MR): l'anàlisi d'un examen requereix les respostes dels examinands a les preguntes. Moodle no aporta MR i cal elaborar un protocol d'obtenció. Hi ha dues vies:

A: un cop administrat el qüestionari via Moodle l'aplicatiu obté la MR.

B: per exàmens en paper dels que es disposa de MR es captura l'arxiu.

2. Amb MR es calculen els indicadors de qualitat per a les preguntes i dades de cada examinand que ajuden a interpretar la seva puntuació.

3. S'emet un informe interpretatiu per el docent amb recomanacions de millora.

 

Actualment aquest projecte està en desenvolupament i està previst finalitzar-lo el mes de setembre de 2014.

Codi del projecte: 
2012PID-UB/058
Linies d'innovació: 

Facultat de Psicologia

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
13
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Barberia Fernandez, Itxaso 2015PID-UB/030
Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada. Renom Pinsach, Jordi 2012PID-UB/058
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Romeo Delgado,Marina 2013PID-UB/008
Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic Nuñez Peña, M.Isabel 2012PID-UB/092
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Romeo Delgado, Marina 2017PID-UB/033
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Codina Mata, Nuria 2015PID-UB/001
La competència informacional en el grau de Psicologia. Corral López, Maria José 2015PID-UB/009
L’ús de les TICs per la millora del seguiment en la preparació dels exàmens finals Celdrán Castro, Montserrat 2015PID-UB/T08
L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre Mauri Majós, Teresa 2014PID-UB/046
L’ús d’apps de telèfon mòbil per a la consolidació de conceptes abstractes de percepció auditiva. NAVARRA ORDOÑO, JORDI 2017PID-UB/004
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants. Rivero García, M. Magdalena 2014PID-UB/042
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA 2017PID-UB/019
Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca NUÑEZ PEÑA, M.ISABEL 2017PID-UB/001
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
9
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
GID--CAV Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV Romeo Delgado, Marina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID-PSISOCIAL Grup d’Innovació Docent en Psicologia Social Rodríguez Carballeira, Álvaro Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT Guàrdia Olmos, Joan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació Coll Salvador, César Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament Rivero García, M. Magdalena Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT Saldaña García, Carmina Grup Innovació Docent (GID)
ORIENTA'M ORIENTA'M Castrechini Trotta, Angela A. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica Bono Cabré, Roser Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d’Innovació per a la Millora de la Docència en Psicologia Clínica i de la Salut Gutiérrez Maldonado, José Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic Projectes d'Innovació
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
La competència informacional en el grau de Psicologia. Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
GID-PSISOCIAL Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Projectes d'Innovació
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada. Projectes d'Innovació
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Projectes d'Innovació
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE)
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aplicatiu per el control de qualitat dels qüestionaris Moodle d’alternativa múltiple, veritable-fals i puntuació graduada. Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
VR-PSY Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Projectes d'Innovació
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
ORIENTA'M Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L’ús de les TICs per la millora del seguiment en la preparació dels exàmens finals Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
GIDPsiDe Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
PSICOINVEST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca. Reducció de l’efecte de l’ansietat a les matemàtiques sobre el rendiment acadèmic Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
La competència informacional en el grau de Psicologia. Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
MOOC
Títol Tipus Categoria
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GIDCUB-11/EST Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Facilitant l’adquisició de competències transversals professionalitzadores en el marc dels pràcticums dels màsters universitaris (oficials) mitjançant la pràctica reflexiva Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
IPCyS Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació
Títol Tipus Categoria
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GID--CAV Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico Projectes d'Innovació
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Aprendizaje colaborativo y evaluación formativa mediante la herramienta Wiki de Moodle Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
GIDPE2000 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
L’ús de la informació proporcionada de forma automàtica pel Moodle per a la millora de processos col·laboratius en fòrums Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral Projectes d'Innovació
Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento Projectes d'Innovació
Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia Projectes d'Innovació
Mirades, veus i posicionaments de l’estudiantat en el seu procés d’aprenentatge. La interrelació entre les 3 assignatures del Pràcticum del Grau de Pedagogia Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
L’ús de qüestionaris amb feedback com a eines d'avaluació per a l’autoregulació de l'aprenentatge en Psicologia de l'Educació als estudis de mestre Projectes d'Innovació
Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: incidència en el rendiment acadèmic: seguiment i valoració per part dels estudiants. Projectes d'Innovació
Què vol dir comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari? Pautes per desenvolupar i avaluar aquesta competència al grau de la Psicologia. Projectes d'Innovació
Aprofundiment de les experiències de diàleg intergeneracional com a espais d'adquisició de competències en el grau de psicologia Projectes d'Innovació
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS PSICOSOCIALES POR PARTE DEL ALUMNADO Projectes d'Innovació
Les rúbriques com instrument d’avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca Projectes d'Innovació
L’ús d’apps de telèfon mòbil per a la consolidació de conceptes abstractes de percepció auditiva. Projectes d'Innovació

GID--CAVada

Grup d’Innovació Docent en Comunicació Audiovisual GID-CAV

GID-CAV (Grup d' Innovació Docent de Comunicació Audiovisual ) és un grup d'investigació que va néixer l'any 1998, essent l'eix principal de la seva recerca l'ensenyament de Comunicació Audiovisual (BOE nº 37, 12 de febrer de 1998; ANECA, 2 de març de 2003).

El grau de Comunicació Audiovisual, pioner a la Universitat de Barcelona, parteix de l'ensenyament semipresencial de segon cicle que comptava, des dels seus inicis - any 1998 -, amb un Campus Virtual propi que enriquia la metodologia docent presencial convencional.

Coordinació: 
Romeo Delgado, Marina
Membres del grup: 
Josep Gustems Carnicer
Lydia Sanchez Gomez
Vicenta Gonzalez Argüello
Carlos Aguilar Paredes
Emma Bosch Andreu
Carolina Martín Piñol
Montserrat Yepes Baldo
M. Angeles Garcia Asensio
Rita Gisela Berger
Silvia Burset Burillo
Andrés Besolí Martín
Jose Vicente Pestana Montesinos
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

PSICOINVESTada

Millora de la docència en dissenys i tècniques d’investigació psicològica

Te per objectiu facilitar la docència dels continguts metodològics de l’ensenyament de Psicologia, emprant tècniques docents innovadores i recursos multimedia (pàgines web, internet, CDs interactius, etc.)

Paraules clau:
Dissenys i tècniques d'investigació psicològica, tecnologies de la informació i comunicació, sistema europeu de crèdits transferibles, innovació docent, mesura i avaluació.

Coordinació: 
Bono Cabré, Roser
Membres del grup: 
Ángel Blanco Villaseñor
Georgina Guilera Ferre
Maite Barrios Cerrejón
José Luís Losada López
Juana Gómez Benito
M. Victoria Carreras Archs
M. Isabel Núñez Peña
M. José Blanca Mena
M. Teresa Anguera Argilaga
Rafael Alarcón Postigo
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

GIDPE2000ada

Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació

El treball del GIDPE s'ha centrat fonamentalment, fins el moment, en incorporar a la docència de les assignatures de l'àrea de Psicologia de la Educació els principis i plantejaments següents: potenciar el treball autònom de l'alumne, l'ús de metodologies basades en problemes o en l'anàlisi de casos, potenciar la integració teoria-pràctica en la formació de l'alumnat i incorporar les TIC als processos d'ensenyança i aprenentatge. Més recentment, el treball del grup s'orienta també a l'elaboració d'instruments per valorar els processos d'innovació docent desenvolupats.

Coordinació: 
Coll Salvador, César
Membres del grup: 
María José Rochera Villach
Rosa María Colomina Álvarez
Fco Javier Onrubia Goñi
Teresa Mauri Majós
Judith Oller Badenas
Anna Engel Rocamora
Ana Remesal Ortiz
Anna Ginesta Fontserè
Horacio Vidosa Castro
Mónica Bibiana Aldana Robayo
Mariana Largo Sierra
Departament: 
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

IPCySada

INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLINICA I DE LA SALUT

La actividad docente de todos los miembros del grupo ha ido orientada a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, estimular la participación activa, fomentar la habilidad para analizar y resolver problemas, promover el aprendizaje inductivo y por descubrimiento y potenciar los recursos para trabajar en equipo. En definitiva el objetivo prioritario ha sido fomentar la implicación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Grupo IPCYS está formado por 5 profesores. La Dra. Carmina Saldaña García (catedrático de universidad) y el Dr.

Coordinació: 
Saldaña García, Carmina
Membres del grup: 
Arturo Bados López
Adela Fusté Escolano
Maria del Mar Arcos Pro
Eugeni García Grau
Gemma Balaguer Fort
Departament: 
Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia

GIDCUB-11/ESTada

GRUP D’INNOVACIÓ PER L’APRENENTATGE DE L’ESTADÍSTICA EN SALUT

El nostre grup es centra en la generació de noves estratègies per a la millora de la docència en Estadística i a l'hora del increment i estabilització del rendiment acadèmic dels nostres estudiants. Això es tradueix en l'estudi regular dels possibles factors que incideixen en els resultats acadèmics de les nostres assignatures i, també, de la avaluació de les estratègies i innovacions emprades.

Coordinació: 
Guàrdia Olmos, Joan
Membres del grup: 
Antonio Solanas Perez
Maribel Peró Cebollero
Jaume Turbany Oset
Montserrat Freixa Blanxart
Lluis Salafranca Cosialls
José Luis Losada López
Rumen Manolov
Olatz López Fernández
David Leiva Ureña
Montserrat Freixa Blanxart
Sonia Benítez Borrego
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

GIDPsiDeada

Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament

Grup reconegut l'any 2004 i redefinit l'any 2011, en el marc dels nous graus adaptats a l'EEES. Integra 18 professors/es que imparteixen les assignatures de Desenvolupament en la Infància; Desenvolupament en l'Adolescència, Maduresa i Senectut; i Trastorns del Desenvolupament en el grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Coordinació: 
Rivero García, M. Magdalena
Membres del grup: 
Sonia Jarque Fernández
Rosa Maria Vilaseca Momplet
Mª Ángeles Ortega Reverte
Maria Josep Jarque Moyano
Feliciano Villar Posada
Josep Lluis Conde Sala
Emili Miquel Soro Camats
Montserrat Moreno Zazo
Mercè Garcia-Milà Palaudarias
Eduard Martí Sala
Marc Coronas Puig-Pallarols
Montserrat Celdrán Castro
Núria Ribera Turró
Marta Gràcia García
Fàtima Vega Llobera
Rodrigo Andrés Serrat Fernández
Departament: 
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

ORIENTA'Mada

ORIENTA'M

Objectius de l'activitat del grup: 

Coordinació: 
Castrechini Trotta, Angela A.
Membres del grup: 
Sergi Valera Pertegàs
Immaculada Armadans Tremolosa
Tomeu Vidal Moranta
Andrés Di Masso
Moisés Carmona
Neus Roca Cortés
Pep Vivas i Elias
Enric Pol Urrutia
Ruben Fernández
Jordi Escartín
Bea Layunta
Valeria Santoro
María Rosa Bonet
Dani Pons
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa