Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

En aquestes taules podeu consultar les actuacions d’innovació docent que durant aquest curs es porten a terme a la Facultat.

Projectes d'innovació en desenvolupament: 
15
Projectes d'innovació: 
Títol Coordinació Codi del projecte
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA URPI SARDA, MIREIA 2017PID-UB/007
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Rubio Serrano, Laura 2015PID-UB/150
Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals Prat Aixela, Josefa 2014PID-UB/049
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Pubill Sanchez, David 2015PID-UB/031
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Cambras Riu, Trinitat 2012PID-UB/157
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Halbaut Bellowa, Lyda 2015PID-UB/039
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Simon Pallisé, Joan 2016PID-UB/030
Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant Girona Brumos, Ma. Victoria 2014PID-UB/070
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant PEREZ CANO, FRANCISCO JOSE 2017PID-UB/026
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Perez Cano, Francisco Jose 2015PID-UB/040
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Benavente Moreno, Fernando Julian 2016PID-UB/014
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Modamio Charles, M. Pilar 2015PID-UB/027
Pràctiques de feedback participat per a la millora del rendiment a l’assignatura Farmàcia Galènica I HALBAUT BELLOWA, LYDA 2017PID-UB/003
Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia Amat Miralles, Concepcio 2014PID-UB/040
“Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica Simon Pallise, Juan 2014PID-UB/054
Grups d'Innovació Docent Reconeguts: 
10
Grups d'innovació: 
Acrònim Descripció Coordinació Categoria
ENAPFISIO Ensenyar a Aprendre Fisiologia Cambras Riu, Trinitat Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica Mariño Hernández, Eduardo L. Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GAMFIF2013 Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia Amat Miralles , Concepció Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIBAF Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques Simon Pallisé, Joan Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAIFAR Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic García López, Mª Luisa Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) Halbaut Bellowa, Lyda Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MICOMFAR Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al Grau de Farmàcia Escolano Mirón, Carmen Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d’innovació docent en Nutrició Pràctica basada en recerca i innovació docent responsable. Urpi Sarda, Mireia Grup Innovació Docent (GID)
ORFILA Grup d’Innovació Docent Gómez Catalán, Jesús Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ULD-FARMÀCIA Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia Prat Aixelà, Josefina Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Línies d'innovació: 
LMS (Moodle)
Títol Tipus Categoria
GIBAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Projectes d'Innovació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Projectes d'Innovació
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
Open Educational Resources
Títol Tipus Categoria
GIBAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ Projectes d'Innovació
Histoflash II Projectes d'Innovació
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Projectes d'Innovació
PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge)
Títol Tipus Categoria
GIBAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials
Títol Tipus Categoria
GIBAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Projectes d'Innovació
Autoavaluació
Títol Tipus Categoria
GIBAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ORFILA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENAPFISIO Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MICOMFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Projectes d'Innovació
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Projectes d'Innovació
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Projectes d'Innovació
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Projectes d'Innovació
Avaluació continuada
Títol Tipus Categoria
GIBAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENAPFISIO Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Projectes d'Innovació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Projectes d'Innovació
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Projectes d'Innovació
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
Equip docent
Títol Tipus Categoria
GIBAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ORFILA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GAMFIF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MICOMFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Projectes d'Innovació
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Projectes d'Innovació
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Projectes d'Innovació
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Projectes d'Innovació
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Projectes d'Innovació
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
Aprenentatge autònom
Títol Tipus Categoria
GIBAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ULD-FARMÀCIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ORFILA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENAPFISIO Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GAMFIF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Histoflash II Projectes d'Innovació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Projectes d'Innovació
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Projectes d'Innovació
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Projectes d'Innovació
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
Estàs preparat per treballar en el laboratori? Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
Estratègies d'aprenentatge BYOD (Bring Your Own Device): l'autoavaluació a classe amb dispositius mòbils mitjançant Socrative Projectes d'Innovació
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant Projectes d'Innovació
Aprenentatge servei (APS)
Títol Tipus Categoria
GIBAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Competències transversals
Títol Tipus Categoria
ULD-FARMÀCIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENAPFISIO Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GAMFIF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MICOMFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Projectes d'Innovació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
El compromís de l’estudiant com a estratègia per a la millora de l’aprenentatge en l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I Projectes d'Innovació
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Projectes d'Innovació
Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia Projectes d'Innovació
Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Projectes d'Innovació
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Projectes d'Innovació
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Projectes d'Innovació
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Projectes d'Innovació
Estàs preparat per treballar en el laboratori? Projectes d'Innovació
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant Projectes d'Innovació
PNT (Procediments Normalitzats de Treball)
Títol Tipus Categoria
ULD-FARMÀCIA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ Projectes d'Innovació
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Projectes d'Innovació
Aprenentatge col•laboratiu
Títol Tipus Categoria
ORFILA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENAPFISIO Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GAMFIF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ADQUISICIO DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER PART DELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA: APLICACIÓ AL SERVEI PROFESSIONAL FARMACÈUTIC DELS SISTEMES PERSONALITZATS DE DOSIFICACIÓ Projectes d'Innovació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Projectes d'Innovació
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Projectes d'Innovació
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Projectes d'Innovació
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
PBL, Casos i Simulacions
Títol Tipus Categoria
ORFILA Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENAPFISIO Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GAMFIF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Projectes d'Innovació
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
Pràcticum
Títol Tipus Categoria
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MICOMFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Pràctiques a empreses quimicofarmacèutiques al Grau de Farmàcia Projectes d'Innovació
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Projectes d'Innovació
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
TFG/TFM (Treball final de grau/màster)
Títol Tipus Categoria
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació entre iguals
Títol Tipus Categoria
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Projectes d'Innovació
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Projectes d'Innovació
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
Instruments d’avaluació (rúbriques)
Títol Tipus Categoria
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GAMFIF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
MICOMFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Projectes d'Innovació
Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Projectes d'Innovació
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Projectes d'Innovació
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Projectes d'Innovació
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Projectes d'Innovació
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant Projectes d'Innovació
Elaboració de projectes
Títol Tipus Categoria
GIDAIFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE)
Títol Tipus Categoria
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Projectes d'Innovació
Avaluació formativa
Títol Tipus Categoria
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENAPFISIO Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GAMFIF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació Projectes d'Innovació
Nova estratègia formativa per a l'adquisició i avaluació de competències específiques dels estudiants de Farmàcia en el servei professional farmacèutic relacionat amb els medicaments complexos Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant Projectes d'Innovació
Mentoria i tutoria
Títol Tipus Categoria
FARCLINAF Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
ENAPFISIO Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
Portafolis digitals
Títol Tipus Categoria
ENAPFISIO Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Projectes d'Innovació
Simulacions
Títol Tipus Categoria
ENAPFISIO Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Elaboració transversal de casos clínics com a eina d'integració de coneixements en el Grau de Farmàcia. Projectes d'Innovació
Implementació d’aplicacions web interactives per a l’aprenentatge de conceptes complexos. Projectes d'Innovació
Avaluació acreditativa
Títol Tipus Categoria
GIDTF2013 Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
Aprenentatge professionalitzador
Títol Tipus Categoria
MICOMFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Projectes d'Innovació
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB Projectes d'Innovació
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Projectes d'Innovació
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
Avaluació
Títol Tipus Categoria
MICOMFAR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Projectes d'Innovació
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
Aprenentatge en entorns virtuals
Títol Tipus Categoria
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Histoflash II Projectes d'Innovació
Excerpta Botanica Pharmaceutica: creació de recursos docents globals en obert pels propis estudiants com a nova estratègia d’innovació docent Projectes d'Innovació
Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant Projectes d'Innovació
Metodologies actives per l’aprenentatge
Títol Tipus Categoria
NUTRICIO-P-IDR Grup d'innovació docent Grup Innovació Docent (GID)
Histoflash II Projectes d'Innovació
Elaboració de sessions audiovisuals breus per treballar competències transversals comunicatives i de treball en equip Projectes d'Innovació
Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. Projectes d'Innovació
Entrenament (e-training) en tècniques d’aprenentatge en el procés formatiu de Botànica Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA Projectes d'Innovació
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant Projectes d'Innovació
Títol Tipus Categoria
Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia Projectes d'Innovació
Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals Projectes d'Innovació
Validació del procés i dels instruments d’avaluació de la competència “capacitat aprenentatge i responsabilitat” a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica Projectes d'Innovació
Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiant Projectes d'Innovació
“Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica Projectes d'Innovació
Pràctiques de feedback participat per a la millora del rendiment a l’assignatura Farmàcia Galènica I Projectes d'Innovació
Aprenentatge entre iguals
Títol Tipus Categoria
Activitats d’aprenentatge per a la millora en l’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes Projectes d'Innovació
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica Projectes d'Innovació
Millora de l’aprenentatge a les assignatures pràctiques de Química Analítica mitjançant una planificació integral basada en l’avaluació continuada i nous instruments d’avaluació Projectes d'Innovació
Aula inversa
Títol Tipus Categoria
L’aula invertida dinàmica com a eina reflexiva i proactiva en l’aprenentatge de l’estudiant Projectes d'Innovació

GIDTF2013ada

Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF)

El Grup d'Innovació docent de Tecnologia Farmacèutica (GIDTF) creat en el Bienni 2000-2002, coordinat per la Dra. Coloma Barbé Rocabert fins octubre 2010 i a partir d''aquesta data per la Dra. Lyda Halbaut Bellowa està format principalment per professors del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Aquest grup fou reconegut i qualificat d'excel·lència per la Universitat de Barcelona. L'any 2003 va rebre la qualificació de Grup Consolidat d'Innovació Docent per aquesta Universitat (amb el codi GCID-1067529923), renovada els anys successius fins l'actualitat.

Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Membres del grup: 
Josep Maria Suñé Negre
Montserrat Miñarro Carmona
Ana Calpena Campmany
Joaquim Suñer Carbó
Josep Ramón Ticó Grau
Rosa Mª Aparicio Pelegrin
Pilar Pérez Lozano
Encarna Garcia Montoya
Anna Viscasillas Clerch
Begoña Torres Gallardo
Alfonso del Pozo Carrascosa
Mª José Martínez Viñas
Anna Nardi Ricart
Mireia Mallandrich Miret
Mireia Oliva Herrera
María Luisa del Carmen Garduño Ramírez
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

GAMFIF2013ada

Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia

El Grup d'Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia (GAMFIF) té com a objectiu general promoure l'aprenentatge de coneixements i habilitats en Fisiologia i Fisiopatologia, mitjançant alternatives metodològiques a la classe magistral i a les classes pràctiques convencionals que fomentin la participació de l'estudiant. Aquest objectiu general formulat ja des de l’inici de l’activitat del grup continua sent vàlid, tot i que els objectius específics han anat variant en funció de la pròpia evolució del marc educatiu en que es mou la Universitat de Barcelona.

Coordinació: 
Amat Miralles , Concepció
Membres del grup: 
Mariona Camps Bossacoma
Margarida Castell Escuer
Àngels Franch Masferrer
M. Emilia Juan Olivé
Magdalena Massot Cladera
M. Lluïsa Miró Martí
Miquel Moretó Pedragosa
Carme Pelegrí Gabaldà
Anna Pérez Bosque
Francisco José Pérez Cano
Joana M. Planas Roselló
Manel Rabanal Tornero
Sandra Saldaña Ruiz
Jordi Vilaplana Hortensi
Elisabet Augé Marí
Departament: 
Departament de Bioquímica i Fisiologia

ENAPFISIOada

Ensenyar a Aprendre Fisiologia

El grup Ensenyar a Aprendre Fisiologia està format per un grup de professors del Departament de Fisiologia de la Facultat de Farmàcia, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de la fisiologia i, a més, contribuir a l’ensenyament universitari en general. L’objectiu general del grup es la millora de la qualitat docent de la Fisiologia i la Fisiopatologia per tal que l’alumne desenvolupi una metodologia de treball que li permeti assolir un pensament crític i una capacitat d’autoaprenentatge.

Coordinació: 
Cambras Riu, Trinitat
Membres del grup: 
Montserrat Mitjans Arnal
Antoni Díez-Noguera
Juan José Moreno Aznárez
Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Carmen Moran Badenas
Raquel Martin Venegas
Ruth Ferrer Roig
Departament: 
Departament de Bioquímica i Fisiologia

FARCLINAFada

Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica

El grup clarament interdisciplinari entre la Universitat, Indústria Farmacèutica, Farmàcia Comunitària, Farmàcia Hospitalària i Atenció Primària, estudia el medicament no solament com a producte final, sinó juntament amb el seu entorn amb relació al pacient i sota el punt de vista del Sistema Sanitari i del “Management Disease”.

Coordinació: 
Mariño Hernández, Eduardo L.
Membres del grup: 
Cecilia Fernández Lastra
Pilar Modamio Charles
Gonzalo Tobaruela Martínez
Antonio José Braza Reyes
Héctor Ruiz Loscertales
Ignacio Segarra
Mª Angeles Piñero
Carlos de Figueiredo
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

GIDAIFARada

Grup d'Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic
Coordinació: 
García López, Mª Luisa
Membres del grup: 
Salvadó Llados, M Angeles.
Espina García, Marta
Egea Gras, Mª Antonia
García Celma, Mª José
Gamisans Linares, Fidencia
González Mira, Elisabet
Morral Ruiz, Genoveva
Sánchez López, Elena (becària)
Montanyà Tanyà, Núria (becària)
Abrego Escobar, Guadalupe (becària)
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

ORFILAada

Grup d’Innovació Docent
El grup ORFILA ha estat ampliat enguany tant en nombre de professors com en el ventall d’activitats docents en que els membres estan implicats.Fins ara el grup es definia com a grup de innovació en Toxicologia. Actualment, amb la incorporació de professors de altres àrees de coneixement que compartim el mateix departament (Dept. de Farmacologia i Química Terapèutica; està previst que amb la remodelació el nom definitiu sigui Dept.
Coordinació: 
Gómez Catalán, Jesús
Membres del grup: 
Marta Alegret Jordà
Mercedes Amat Tusón
Antonio Camins Espuny
Ana María Diez Pascual
M. Immaculada Dinarès Milà
Elena Escubedo Rafa
Rosa Griera Farrés
Juan Carlos Laguna Egea
Núria Llor Brunés
Mercè Pallàs Lliberia
F. Xavier Palomer Tarridas
Maria Luisa Pérez García
David Pubill Sánchez
Josefina Quirante Serrano
Núria Roglans Ribas
Manuel Vázquez-Carrera
Ester Zulaica Gallego
Miguel Rodamilans Perez
Juan María Llobet Mallofré
Esther Piqué Benages
Natividad Borrego Carrillo
Marta Barenys Espadaler
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/105
Departament: 
Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

ULD-FARMÀCIAada

Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia

El principal objectiu del grup és integrar l’estudiant en el sistema de gestió de la qualitat implantat a la ULD. D’aquesta manera, podrà d’adquirir una formació transversal addicional que difícilment li serà transmesa a través dels continguts de les diferents assignatures de l’Ensenyament i que li permetrà millorar les seves competències en accedir al món professional.

Coordinació: 
Prat Aixelà, Josefina
Membres del grup: 
Roser Fisa Saladrigas
Victòria Girona Brumós
M. José Rodríguez Lagunas
Ruth Ferrer Roig
Raquel Martín Venegas
Begoña Pique Simon
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/116
Departament: 
Departament de Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica

GIBAFada

Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques

El marc concret de l’activitat dels integrants del grup –l’àrea de Botànica a la Facultat de Farmàcia de a UB- permetrà aplicar i avaluar les propostes que generi el grup d’innovació en el context de dos ensenyaments (Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments) amb plans d’estudis ja reformats però sotmesos a la nova remodelació que impliquen les directrius de l’EEES. Aquest marc defineix les necessitats d’innovació i de recerca pedagògica que caldrà desenvolupar en els propers anys i que constitueixen bona part dels objectius que presenta el nostre grup.

Coordinació: 
Simon Pallisé, Joan
Membres del grup: 
Carles Benedí i González
Anna Rovira López
Maria Bosch i Daniel
Cèsar Blanché i Vergés
Departament: 
Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient