Facultat de Biologia

Biblioteca d'aplicacions Shiny per a un primer curs d’Anàlisis de Dades Multivariants

Coordinació: 
FERRAN REVERTER COMES
Facultat: 
Departament: 
Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Ensenyament/s: 
Grau de Bioquimica
Ensenyament/s: 
Grau de Biomedicina
Ensenyament/s: 
Grau de Biotecnologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

1) Dissenyar amb el programari R un conjunt d’activitats per tal de visualitzar alguns dels elements matemàtics bàsics de l’Anàlisi de Dades multivariant que amb el paquet Shiny de R sigui on-line, de fàcil ús i interactives.

2) Cadascun de les aplicacions es dissenyarà per fomentar la manipulació dels paràmetres que governen l’objecte que es vol estudiar. L’objectiu és facilitar als alumnes la comprensió dels conceptes que tenim identificats en el pla docent com a massa abstractes sense una bona referencia visual. El projecte implementarà un conjunt de tècniques fonamentals per a l'anàlisi de dades, com són: l’anàlisi de Components Principals, anàlisis Clúster, el k-means i diversos Classificadors.

3) Durant la classe magistral es realitza una demostració d'aquestes aplicacions per a que després sigui una eina més d'estudi i faciliti la comprensió dels conceptes bàsics.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/034
Linies d'innovació: 

Avaluació continuada a Matemàtiques mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle

Coordinació: 
VEGAS LOZANO, ESTEBAN
Participants: 
Cubedo Cullere, Marta
Participants: 
Arenas Sola, Concepcion
Participants: 
Miñarro Alonso, Antonio
Participants: 
Reverter Comes, Ferran
Participants: 
Arcas Pons, Antonio
Facultat: 
Departament: 
Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Ensenyament/s: 
Biologia
Ensenyament/s: 
Bioquímica
Ensenyament/s: 
Biotecnologia
Ensenyament/s: 
Ciències Ambientals
Ensenyament/s: 
Ciències Biomèdiques
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Una vegada comprovades les bones prestacions del paquet exams de R i la seva integració en Moodle proposem:

1. Dissenyar amb el paquet exams de R activitats on-line obligatòries de Matemàtiques al llarg del curs 17-18, implementar-les en el campus de les assignatures de Matemàtiques a l’inici del curs 18-19 i utilitzar-les de forma efectiva en aquest curs.

2. Aplicar a la millora de l’aprenentatge fent: activitats auto-avaluatives per a cada tema, detecció d’aquelles qüestions on més dificultat han trobat els alumnes a fi de comentar la seva resolució a classe. Es tracta d'augmentar la dinàmica participativa del estudiants i, a més, que les activitats formin part de la nota d’avaluació continuada.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/024
Grup d'innovació docent: 
Statmedia

CBPada

Coordinació Pràcticums i TFG Biologia

L’equip de coordinació dels Practicums i Treball Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Biologia te com a missió gestionar un sistema complex de Pràcticums i TFG, que implica cada curs a uns 500 estudiants dels cinc graus de la Facultat de Biologia i els estudiants del grau de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Medicina, 500 tutors UB, 200 Tutors en Entitats Externes, 150 Tutors Internacionals i 240 professors formant part de 80 tribunals avaluadors del TFG.

Els objectius de l’equip docent de Coordinació de Practicums i TFG (CBP) són:

Coordinació: 
Gustavo A. Llorente
Membres del grup: 
M. Teresa Sauras
Silvia Busquets
Francesc Oliva
Marta Camps
Josep Mª de Anta
M. Teresa Blas
Mar Grasa
Carme Marcet
Esther Marrón
M. Dolores Yvorra
Categoria: 
Grup Innovació Docent (GID)
Codi UB: 
GINDO-UB/165
Facultat: 

Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística

Coordinació: 
Vegas Lozano, Esteban
Participants: 
Miguel Calvo Llorca, Antonio Miñarro Alonso
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Bioquimica
Ensenyament/s: 
Biomedicina
Ensenyament/s: 
Biotecnologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’assignatura d'Estadística  és una assignatura de primer cicle  a molts plans d'estudis de la UB. En el cas de la Facultat de Biologia, els plans d’estudis dels graus de Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques i Biologia inclouen una assignatura d’Estadística troncal a primer curs amb plans docents equivalents. Tots els plans docents comparteixen competències i objectius bàsics, i el col·lectiu de professors del departament la considera una assignatura consolidada pel que fa als continguts essencials.

Des de 2014 es va iniciar una migració per usar R enlloc del programari Java desenvolupat pel grup Statmedia per les dificultats creixents en l’ús dels applets de Java. R és un llenguatge i entorn de programació per l'anàlisi estadístic i gràfic, de software lliure i multi-plataforma que s’ha estes el seu us tant a nivell acadèmic com en la majoria d’àmbits de recerca, per més informació http://www.r-project.org/. Aquest llenguatge es basa en paquets que tenen funcionalitats diferents i que són creats per la comunitat. El paquet Shiny crea un entorn web per a facilitar la visualització dels programes fets en R, per més informació http://shiny.rstudio.com/.

Estadística és una assignatura de primer cicle on es presenten els conceptes bàsics de probabilitat i estadística. El nostre projecte planteja crear una biblioteca d'aplicacions Shiny per tal d’ajudar a visualitzar els conceptes bàsics de probabilitat  i estadística, facilitant per tant la seva comprensió. Es farà servir tant a les classes magistrals com per fomentar l'aprenentatge autònom atès que els alumnes tindran tot el material on-line a lliure disposició.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/020

1)  Dissenyar amb el programari R un conjunt d’activitats per tal de visualitzar alguns dels elements matemàtics bàsics en probabilitat i estadística que amb el paquet Shiny de R sigui on-line,  de fàcil ús i interactives.

Grup d'innovació docent: 
Statmedia

Repensar les activitats del campus per aprendre: anàlisis útils del registres d’aprenentatge.

Coordinació: 
Fernandez Borras, Jaime
Participants: 
Gines Viscor Carrasco, Teresa Carbonell Camos, Joan Ramon Torrella Guio, Antonio Ibarz Valls, Norma Violeta Alva Bocanegra, Josefina Blasco Minguez, Teresa Pages Costas, Humbert Salvado Cabre, Antonio Gomez Bolea, Irene García Meilán, Sergio Sánchez Nuño
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Biologia
Ensenyament/s: 
Grau de CC Ambientals
Ensenyament/s: 
Grau de Biotecnologia
Ensenyament/s: 
Màster de Fisiologia Integrativa
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Actuació: En la formació basada en la pressa de decisions (ABP) i de treballs en equip s’ha de produir un diàleg i un intercanvi d'habilitats entre professors i estudiants, i entre estudiants, amb diferents interessos i capacitats per aconseguir uns objectius comuns. L’avaluació dels aprenentatges de cada estudiant és una feina molt complexa i feixuga. Hem fet (i comunicat, veure Annex pàg. 2) anàlisis manuals i detallades dels registres del campus-virtual-UB d’alguns dels recursos implementats en la plataforma Moodle (lliçons), però són molt costosos en temps i en esforços del professorat (que ja té moltes altres tasques). En aquest projecte pensem que es poden facilitar les anàlisis dels recursos dels registres a partir del campus-virtual-UB de la plataforma Moodle, que proveeix d’una capa de serveis web i de mecanismes per aconseguir-ho. En diferents estudis s’ha demostrat que és factible preparar la informació extreta de la plataforma i analitzar-la per poder prendre decisions de millora pedagògica dels recursos amb sistemes com la mineria de dades i les anàlisis dels aprenentatges (Learning analytics).

En aquest projecte proposem aprofitar els mecanismes que Moodle proporciona per accedir a la informació específica dels logs dels recursos i procedir a analitzar les activitats en línia. En concret, es crearà un sistema que permeti recuperar la informació significativa de: cursos de la plataforma, els fòrums o les activitats avaluables d'aquests cursos, els grups d'aquests cursos, els resultats presentats en un grup o en  fòrum/activitat determinats, a més de la informació diferenciada dels usuaris d'aquests recursos amb les notes assolides i les opinions enregistrades, per desprès procedir a les anàlisis.

Per fer això, es seleccionarà en cada curs de la plataforma, el fòrum o recurs de l’activitat a analitzar i els grups, i en funció de la selecció, s'obtindrà la informació particular de la interacció en el fòrum / activitat amb els usuaris, que es contrastarà amb les seves percepcions. Amb aquesta informació es facilitaran les anàlisis de l'avaluació (formativa o sumativa) del fòrum o de l'activitat, que permetran donar més valor pedagògic a l’activitat o recurs, una guia més personalitzada dels estudiants, i la millora de la formació per competències establint la seva acreditació.

L'avaluació de les evidències que deixa l'estudiant (individualment i com a membre d'equips) és la forma d'avaluar l'adquisició de competències. Desenvolupar un sistema que faciliti la visualització d'aquestes competències i actuï per facilitar les anàlisis de les estrategies d'aprenentatge emprades per cada estudiant (sense anar a la complexitat del sistemes tipus Learning Analytics actuals) és l'objectiu principal d'aquest projecte.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/019

L’objectiu general del projecte és aconseguir fer unes anàlisis de l’aprenentatge (dels recursos avaluables del campus-virtual-UB) que siguin pertinents, mitjançant:

Grup d'innovació docent: 
GrInDoFi

Aplicació de l’Aprenentage Servei a la Facultat de Biologia: implementació d’iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible del nostre entorn

Coordinació: 
Esparza Pages, Mireia
Participants: 
Maria del Mar Grasa Martinez, M. Angels Alio Torres, Enric Tello, Roc Padró
Facultat: 
Departament: 
Departament de Biologia Animal
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En l'àmbit universitari, cada cop pren més rellevància el retorn que la Universitat fa a la societat de la inversió que es fa en la formació dels estudiants. Aquest retorn és clar en certs àmbits gràcies a la transferència tecnològica o l'obtenció de patents, però hi ha camps en els que hi ha una mancança clara en el benefici directe que la societat n'obté.

Aquest projecte pretén traslladar l'aprenentatge al si de la societat mitjançant un procés d'Aprenentatge servei (APS). L'APS és una proposta educativa bidireccional, que combina en un projecte el procés d'aprenentage i el servei a la societat, de manera que els estudiants es formen treballant en les necessitats reals del seu entorn amb l'objectiu de millorar-lo. El benefici, doncs, és mutu, ja que els estudiants prenen contacte amb el món laboral, desenvolupen la seva capacitat emprenedora i veuen un sentit pràctic a la seva formació, mentre que la societat rep un efecte directe  en forma d'una millora cap a un desenvolupament més sostenible.

En el marc de l'assignatura de Desenvolupament Sostenible, els alumnes hauran de desenvolupar un projecte basat en aquesta metodologia. La primera fase consistirà en un procés de motivació de l’alumnat a través de l’aprenentatge dels principis i conceptes bàsics de les diferents àrees de l’assignatura i la presentació de casos de projectes reals que han impulsat o impulsen millores cap a la sostenibilitat. Amb aquesta intenció, es realitzaran sortides de camp per tal de conèixer de primera mà iniciatives que s'estiguin duent a terme, vinculades al desenvolupament sostenible de la societat en qualsevol dels àmbits de l'assignatura. Posteriorment, els alumnes escolliran una entitat amb la que abordar una problemàtica i proposar un projecte de millora, tenint en compte els diversos aspectes demogràfics, socials i mediambientals que puguin influir-hi, i una proposta d’implementació, que serà avaluada. Finalment es realitzarà l’acció i es farà una avaluació final del resultat.

La preparació i desenvolupament de l'activitat per part del professorat es durà a terme durant el curs 2015-16 i es posaria en pràctica el curs 2016-17. En funció de l’avaluació dels resultats obtinguts la seva aplicació seria de manera indefinida.

Els objectius que es pretén assolir són:

- Presa de contacte dels estudiants amb la problemàtica real relacionada amb el déficit de sostenibilitat en la societat: els alumnes hauran de detectar la problemàtica existent en un o diversos dels àmbits d'estudi de l'assignatura. Hi ha doncs un aprenentatge professionalitzador.

- Desenvolupament d'un projecte per tal de resoldre la problemàtica detectada, tenint en compte la possibilitat de dur-lo a terme, els costos que pugui suposar, la seva viabilitat, etc.

- Interacció amb els diversos agents implicats, especialment entitats socials implicades en àmbits relacionats amb el desenvolupament sostenible.

- Presentació i redacció del projecte realitzat i dels resultats obtinguts. Capacitat de discussió dels mateixos amb els companys i els professors.

- Desenvolupament de la capacitat crítica de l'alumnat en relació amb la feina realitzada en el sí del seu grup de treball i en els altres grups.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/048

Avaluació continuada a Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant qüestionaris generats amb R i importats a Moodle

Coordinació: 
Vegas Lozano, Esteban
Participants: 
Conxita Arenas Solà, Miquel Calvo Llorca, Antoni Miñarro Alonso
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estadística
Ensenyament/s: 
Ciències Biomèdiques
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Una vegada comprovades les bones prestacions del paquet exams de R i la seva integració en Moodle 2.4 proposem:

  1. Dissenyar amb el paquet exams de R la gran majoria de les activitats on-line obligatòries de DEAD, implementar-les en el campus de l’assignatura DEAD a l’inici del curs 16-17 i utilitzar-les de forma efectiva en aquest curs. Això comporta un grau de complexitat elevat degut a que s’ensenyen tècniques estadístiques avançades com diferents disseny d’experiments (p.e. amb factors fixos o aleatoris, creuats, jerarquitzats, mesures repetides), models de regressió simple i múltiple, models de regressió logística i, tècniques multivariants entre altres.
  2. Aplicar a la millora de l’aprenentatge fent: activitats auto-avaluatives per a cada tema, detecció d’aquelles qüestions que més han costat als alumnes a fi de comentar la seva resolució a classe. Es tracta d'augmentar la dinàmica participativa del estudiants i, a més, les activitats formin part de la nota d’avaluació continuada.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/032
Grup d'innovació docent: 
Statmedia

Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB

Coordinació: 
Rubio Serrano, Laura
Participants: 
Conxita Amat Miralles; Bárbara Arias Samperiz; José Antonio Asensio Fernández; Mercè Costa Cuberta; Laura Cuffi Cheliz; Jordi Delàs Amat; Itziar de Lecuona; Anna Escofet Roig; Mar Fatjó-Vilas Mestre; Marta Goula Goula; Eulàlia Grau Costa; Antonio Madrid Pérez; Maria Antònia March Pujol; Miquel Martínez Martín; Àngels Massip Bonet; Pep Mata Benedicto; Carles Mauricio Falgueras; Victòria Morin Fraile; M. Cristina Poblet Farrés; Joan Miquel Porquer Rigo; Rosa Povedano Ferré; Jaume Ros Vallverdú; Antoni Vallès Segalés; Anna Vilella Morató; Elisabet Playa Pous; Araceli Rosa de la Cruz; Mireia Esparza Pagès; Esther Esteban Torné; Montserrat Illan Villanueva; Xavier Torrado Prat; M. Àngels Pons Cardell; Fco. Javier Sarrasí Vizcarra; Josefina Carreras Sabaté; Emili Boix Fuster; Albert Soler i Llopart; Josep Solervicens Bo; Josep M. Domingo Clua; Mònica Rius Pinies; Chus Lama López; Ana Belén Fernández Cervilla; Núria Vergés Bosch; Amèlia Tey Teijón; Ascensión García García; Juan Jose Pacheco Puig; Enric Teixidó Simó; Teresa Valverde Gefaell; Maria Rubio Valera; ; Míriam Anderson; Àlex Peñalver Cabré; David Bondia García; Núria Pumar Beltran; Antonio Giménez Merino; Ruth Vilà Baños; Abdallah Tagourramt El Kbaich; Mercè Segarra; Mònica Martínez; Elena Maestre González; Eva Guix Comellas; José Antonio Sarria Guerrero; Rafael Romero Pineda; Montserrat Suriñach Pérez; Maria Antonia Buenaventura Rubio; Irene Cases Rodrigo; Francisco Javier Serrano Navamuel; Sergi Oliva Torres; Marta López Costa; M. Emilia Calvo Labarta; Xus Martín Garcia; Marta Bueno, Núria Rodriguez Ávila, Tònia Coll Florit; Clara Daroca Musté; Laia Moretó Alvarado, Manolo Fontiveros Sánchez, Ana Inés Fernández, José Antonio Padilla, Isabel Viola Demestre, Cecilia Fernández Lastra, Eduardo L. Mariño Hernández i M. Pilar Modamio Charles
Participants: 
Projecte en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona: Marta Comas Sàbat i Eulàlia Esclapés Turró
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Presentació

L’actuació es basa en la incorporació de l’aprenentatge servei (ApS) en diferents ensenyaments de la Universitat a través d’un projecte transversal i compartit per membres de diferents facultats. L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La proposta consisteix en què els i les estudiants, tant de graus com de màsters, preparen conferències-taller sobre temes d’interès general relacionats amb els seus estudis  que estan cursant i les imparteixen en instituts d’ensenyament secundari de Barcelona, en un format de 20 minuts d’informació i 30 minuts de treball. taller i/o debat posterior. En tots els casos, es tracta de compartir coneixement i conversar sobre un tema que la universitat treballa i que pot ser de relleu  per a la formació i ha d’estar ajustat a l’alumnat de secundària.

En un clar alineament amb la metodologia d’aprenentatge servei, partim de la consideració que una de les necessitats de la nostra societat -cada vegada més hiperinformada i alhora amb més dificultat per aconseguir saber significatiu- és que els ciutadans tenen un dèficit de coneixement i, sobretot, un dèficit d’opinió reflexiva i de motivació per actuar o adoptar noves conductes. El servei ofert és un espai de debat sobre temes de relleu amb un doble objectiu 1) difondre la informació i 2) animar espais de debat, la millor manera de construir una opinió reflexiva i mobilitzadora. La proposta és clarament formativa per l’alumnat universitari implicat, ja que abans de fer les xerrades hi haurà un treball previ entre el professorat i els estudiants amb la finalitat de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, adequar-la al públic, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència. Per tal d’accedir als instituts receptors de la proposta, es comptarà amb un partner clau, el Consorci d’Educació de Barcelona, qui ajudarà a fer l’enllaç, difusió i vehicular les propostes amb les demandes de conferències-taller. Pel que fa al reconeixement acadèmic de les activitats d’ApS, en funció de la ubicació de l’experiència en cada ensenyament es determinarà com es valora l’aprenentatge realitzat, en l’avaluació convencional o amb crèdits de reconeixement.

Creiem que la proposta que es presenta pot ser una bona manera d’iniciar un projecte transversal d’aprenentatge servei que en un futur es pot ampliar a més facultats i ensenyaments, així com també altres públics receptors (biblioteques, centres cívics, o altres espais).

 

Objectius

L’objectiu bàsic relacionat amb la millora dels aprenentatges de l’estudiantat universitari implicat es fonamenta en l’aprenentatge experiencial i el “learning by doing”.  Els estudiants han de triar les temàtiques que s’explicaran, preparar-les, sintetitzar la informació per difondre-la, pensar i assajar la presentació. A més d’aprofundir en els continguts de cada disciplina, i per tant les competències especifiques del grau i les assignatures, els estudiants implicats rebran formació per desenvolupar les seves competències comunicatives i, en especial, els sistemes de debat o taller apropiat a l’audiència.

En aquest sentit, el projecte té com a primer objectiu contribuir a la millora dels aprenentatges acadèmics dels estudiants, tant els relacionats amb els continguts propis de cada disciplina com els relacionats amb les competències transversals.

Així, els objectius d’aprenentatge dels estudiants implicats són:

 

1. Desenvolupar, a partir de l’acció en la comunitat, les competències transversals. Tot i que considerem que el projecte presentat permet treballar totes les competències transversals destacades des de la nostra universitat, considerem que ho fa d’una manera destacada pel que fa a:

· Capacitat comunicativa com a: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua (si s’escau), amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. El projecte que presentem  permet treballar l’adequació comunicativa de continguts de caràcter científic per arribar a la població, en aquest cas als i les joves i, per tant, saber seleccionar la informació més rellevant i saber-la comunicar de manera que arribi al públic destinatari, alhora que aquesta permet obrir un espai per a la reflexió, el debat i la crítica al respecte.

· Treball en equip com a: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Donat que les conferències-taller es preveuen en parelles, resulta també important el fet de treballar en equip a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar la tasca a realitzar al llarg del projecte.

· Compromís ètic com a: capacitat crítica i autocrítica; i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. El projecte d’aprenentatge servei que es presenta permet el coneixement d’altres contextos socials, la identificació de la dimensió social i política dels coneixements professionals, així com el compromís, participació i responsabilitat amb la comunitat entre d’altres.

 

2. Dissenyar i desenvolupar conferències formatives i  de debat reflexiu al servei de la comunitat en les àrees específiques de les disciplines que estudien.

El projecte té com a segon objectiu continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantació i difusió de la metodologia de l’ApS a la Universitat.  Hi ha també un segon objectiu, relacionat amb el grup ApS (UB), ja que es pretén continuar amb la tasca del grup ApS(UB) d’implantar i difondre l’ApS a la UB. En aquest sentit, es vol organitzar i realitzar aquest cicle de xerrades-taller, com a projecte transversal d’ApS de la Universitat de Barcelona, que alhora complementa les accions pròpies de cada Facultat.

Com a conseqüència dels dos anteriors, apareix un tercer objectiu, molt relacionat amb el posicionament de la UB com a universitat responsable socialment, una universitat que, tot investigant i formant, es preocupa de les necessitats de la societat en la qual està arrelada, i també dels reptes que té plantejats el conjunt de la humanitat. 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/150
Grup d'innovació docent: 
Innova-the

Disseny de noves pràctiques d’Anàlisi Genètica. Integració entre treball experimental de laboratori i bioinformàtic

Coordinació: 
Mestres Naval, Francisco
Participants: 
Carme Segarra Robert, Rafael Romero Benedí, Marta Pascual Berniola, Marta Riutort León, Montserrat Papaceit Vidal, Joan Balanyà Maymó, Teresa Adell Creixell, Sofia Jorge de Moura Miguez Araújo
Facultat: 
Departament: 
Departament de Genètica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius concrets del projecte:

El nostre objectiu principal és posar a punt tres pràctiques noves per tal de millorar l’aprenentatge i la capacitat d’anàlisi dels alumnes de l’assignatura Anàlisi Genètica (anomenades A, B i C en l’apartat de Presentació). Les tres s’estructuraran de la manera següent: presentació d’un ‘cas problema’, realització experimental d’encreuaments genètics (presencials), cerca d’informació genètica i anàlisi bioinformàtica de les dades (presencial i no presencial).

Els casos problema’ per a cada una de les pràctiques serien:

Pràctica A. Identificació del gen responsable del caràcter “sense ulls”.

Pràctica B. Localització cromosòmica i estimació de les freqüències de recombinació de tres gens.

Pràctica C. Estudi genètic de dues soques diferents que presenten el caràcter “ulls blancs”.

Objectius de l’aprenentatge referits a competències:

1. Competències específiques de les noves pràctiques:

Aplicació de les tècniques d’anàlisi genètica en la resolució d’un ‘cas problema’. Això implica ser competent en la realització d’encreuaments genètics per estudiar els patrons de transmissió genètica, la pseudodominància, l’al·lelisme, el lligament, les freqüències de recombinació, les herències autosòmica i lligada al sexe i la interacció gènica.

Maneig d’una base informàtica de dades genètiques. Per tant, es pretén que l’alumne sigui competent en cercar informació sobre els possibles gens candidats i analitzar les dades.

Integració de la informació científica obtinguda i comprovació la validesa o no de les hipòtesis formulades a l’inici de l’estudi del ‘cas problema’ (ser competent en l’aplicació del mètode científic).

2. Competències específiques de la titulació i transversals comunes a la U. B. (segons consta en el Pla Docent de l’assignatura):

Capacitat per aplicar tècniques instrumentals, informàtiques, analítiques i moleculars o per treballar amb seguretat al laboratori.

Capacitat creativa i emprenedora.

Capacitat comunicativa (incloent l’ús de llengua anglesa, vehicular en ciència).

Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.

Objectiu: avaluació de l’aprenentatge.

Finalment, tota aquesta activitat docent volem avaluar-la mitjançant diferents indicadors, com un autoinforme de cada professor i una posada en comú entre nosaltres. També demanarem l’opinió dels alumnes per mitjà d’enquestes anònimes. Així mateix es realitzarà un estudi respecte les evidències recollides i l’avaluació acreditativa, per tal d‘analitzar la millora en l’adquisició de coneixements i de competències per part dels estudiants. Tota aquesta informació ha de servir per dur a terme una bona retroacció que permeti millores contínues en les noves pràctiques.

Objectiu: difusió de l’experiència docent.

Les nostres aportacions volem difondre-les a la resta de companys que imparteixen la docència de la mateixa assignatura o similars, duent a terme presentacions a congressos i articles en revistes especialitzades. Per tal que les nostres pràctiques estiguin disponibles per docents d’altres universitats, penjarem el nou material en el Dipòsit Digital de la U.B., escollint el perfil de Creative Commons més adequat.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/010

Pràctiques d'Estadística individualitzades integrant R+exams+Sweave en el banc de preguntes Moodle

Coordinació: 
Calvo Llorca, Miquel
Participants: 
Marta Cubedo Cullere, Antonio Miñarro Alonso
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Atès que les tres assignatures d’Estadística dels graus de la Facultat de Biologia corresponen al segon quadrimestre i en canvi la de Introducció a la Probabilitat del grau d’Estadística al primer, els objectius són lleugerament diferents en cada cas.

En el cas d’Introducció a la Probabilitat volem disposar d’un parell d’activitats associades a l’avaluació continuada implementades amb R+Sweave+Moodle a desembre de 2014. Enguany s’han matriculat a primer del Grau d’Estadística uns 100 estudiants.

Per a les assignatures de la Facultat de Biologia volem implementar cinc pràctiques semi-presencials totalment operatives a finals de maig de 2015. Els quatre grups d’Estadística (dos a Ciències Biomèdiques, un a cadascun dels altres graus) inclouen conjuntament uns 240 alumnes per any.

A més de la integració de les activitats a Moodle, la substitució de l’entorn Java per la combinació R+exams obre un segon front. Fins el passat curs 2013-14 els estudiants dels 3 graus disposaven d’una calculadora estadística implementada pels membres del grup i basada en applets Java. Els seus principals avantatges en cursos introductoris d’estadística eren la facilitat d’ús, ser de lliure accés i tenir uns requisits mínims d’instal·lació en els tres sistemes operatius predominants. Aquesta calculadora queda conseqüentment inutilitzable pel fet d’abandonar Java com a tecnologia web de suport d’activitats. No volem perdre cap dels tres punts forts de la calculadora de Statmedia abans esmentats i hem decidit que el seu substitut durant el curs 2014-15 sigui el paquet R-Commander de R.

Ara bé, aquest canvi d’eina de càlcul obliga a revisar tot aquell material dels quatre cursos que faci referència a procediments de la calculadora Statmedia, que s’haurà d’adreçar ara als procediments equivalents en R-Commander. El material que s’ha de modificar inclou totes les presentacions de les classes de teoria, les llistes de problemes i els guions de pràctiques. També caldrà dissenyar una guia d’instal·lació de R i de R-Commander i una altra d’ús del paquet R-Commander. Tota aquesta feina de creació i revisió de materials relacionada amb el canvi de calculadora de Statmedia per R-Commander queda inclosa en aquesta proposta de projecte.

L’experiència que estem acumulant tant amb el projecte de l’assignatura de Disseny (curs 2013-14) com el que presentem aquí per les Estadístiques de primer (curs 2014-15) obre al departament un ventall molt ample de possibilitats. De forma més immediata, hi ha altres graus de biologia que tenen plans docents semblants i que poden estar interessats a mig termini en aprofitar el nostre material. Però cal tenir present que R permet abastar des d’una assignatura introductòria de primer curs de qualsevol grau fins a l’assignatura més especialitzada del màster d’Estadística tal i com es pot constatar en els dos projectes del programa PMID sol·licitats pel nostre grup. En els propers anys estem convençuts que s’aniran incrementant el nombre d’assignatures amb la mateixa aproximació que la que volem implementar aquí.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/056
Grup d'innovació docent: 
Statmedia