Relacions Laborals

Video Tutorial de Estadistica Aplicada a las Relaciones Laborales

Coordinació: 
PEREZ DOMINGO, MARIA REYES
Participants: 
MUÑOZ VAQUER, M. CARMEN
Participants: 
VILADOMIU CANELA, NURIA
Departament: 
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Ensenyament/s: 
Relacions Laborals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Llevo más de 10 años impartiendo docencia a este colectivo, el cual, en su mayoría, es un grupo de jóvenes que entran en la universidad a pesar de que, en realidad, querían estudiar derecho o psicología pero no tenían suficiente nota, y, además, están convencidos de que son "malos" con las matemáticas. Consecuencia de ambas cosas es una gran carencia de motivación y una fuerte falta de autoestima intelectual. Intento trabajar ambas cosas. Proponerles la realización de un video es como provocarles a jugar, participar en el juego les permite conseguir 1 punto por encima de la nota final del examen. Es un trabajo que pueden realizar con un compañero (trabajo en equipo) y que ha de reunir unos requisitos mínimos que expondré más adelante.

Realizar un video implica haber asimilado los conceptos, y, además, ser capaz de transmitirlos. 

Se enmarca dentro de la evaluación continuada, además de las dos pruebas presenciales. La calificación final del curso puede ser muy sensible a un buen resultado en estos dos videos, de hecho, en este primer curso que se ha realizado, muchos grupos han alcanzado el 100%, es decir, un punto.

Se pretende facilitar el aprendizaje de los instrumentos que proponen la Estadísticas para los problemas que se plantean en el mundo laboral.

Permite adecuarse cada curso a los cambios de las nuevas generaciones de alumnos y a los avances en la comunicación.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/009
Grup d'innovació docent: 
ANDES

La perspectiva de gènere en la pràctica docent d´assignatures d’Història i d’Economia a diferents graus.

Coordinació: 
Carbonell Esteller, Montserrat
Participants: 
Dra.Yolanda Blasco Martel, Dra. Montserrat Carbonell Esteller, Dra. Anna Carreras Marín, Dr. Josep Colomé Ferrer, Dr Ramon Ramon Muñoz, Dr. Enric Tello Aragay, Dra. Teresa Bartual Figueras, Dra. Cristina Carrasco Bengoa, Dr. Joaquim Turmo Garuz, Prf. Francesc Valls Junyent, Prf. Roc Padró Caminal, Prfa. Inés Marco Lafuente, Dr. Àlex Sánchez Suárez, Dra. Paloma Fernández Pérez, Dr. Ricard Soto Company, Dr. Sergio Espuelas Barroso, Dr. Miquel Gutierrez Poch, Dra. Joana Maria Pujadas Mora, Dra. Conxi Villar Garruta
Departament: 
Departament d'Història i Institucions Econòmiques
Ensenyament/s: 
Administració i Direcció d'Empreses
Ensenyament/s: 
Economia
Ensenyament/s: 
Sociologia
Ensenyament/s: 
Ciències Polítiques i de l'Administració
Ensenyament/s: 
Gestió i Administració Pública
Ensenyament/s: 
Relacions Laborals
Ensenyament/s: 
Empresa Internacional (International Business)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l’alumnat.

L'aprenentatge de la Història i l'Economia ha transcorregut a partir d'invisibilitzar les dones en la seva participació activa en l´economia, les societats i la política, tant en els diferents períodes històrics com en l'actualitat. El resultat d'aquesta invisibilització és un aprenentatge parcial  i incomplet. La millora que proposem passa per dur a terme els següents objectius.

a) Sensibilitzar a l’alumnat envers la importància de considerar la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la societat, la història i l’economia.
b) Millorar i completar l’aprenentatge de l’alumnat incorporant la dimensió de gènere a les assignatures d’Història i d’Economia.
c) Millorar la capacitat d’anàlisi i la visió crítica en les assignatures d'història i economia incorporant la perspectiva de gènere.
d) Formar  als/les estudiants en l’anàlisi del paper important en economia que tenen els treballs que cauen fora dels límits del mercat, en particular, el treball realitzat en i des de les llars. Aspecte, fins ara, invisibilitzat en els temaris i Plans Docents.
e) Formar als/les estudiants per tal de que desenvolupin la capacitat d’anàlisi incorporant la perspectiva de gènere,  per entendre que els problemes vinculats al treball de les dones en el mercat laboral tenen les seves arrels en el procés històric. Es tracta de que els/les estudiants entenguin que l'economia de mercat i la desvalorització del treball de les dones i la desigualtat dels salaris entre homes i dones apareixen plegats.
f) Formar als/les estudiants per tal de que desenvolupin la capacitat d’anàlisi per entendre que els drets polítics i socials, molts dels quals avui s’estan retallant, han estat el resultat de lluites socials dutes a terme pels moviments socials, en els que hi te un lloc rellevant el moviment sufragista.
g) Formar  als / les estudiants en una visió crítica de la història i l’economia a partir de  mostrar el biaix de gènere en algunes de les lliçons dels temaris de les assignatures claus del grau implicades en aquest projecte d’innovació docent.

h) Formar als/les estudiants i sensibilitzar-los per saber entomar en el món laboral tots aquells reptes, dificultats i situacions en les que hagin de fer una lectura de gènere per tal d'analitzar la situació i afrontar-la.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/033
Grup d'innovació docent: 
GIDHEPSUB