Psicologia

Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d’aplicació i feedback

Coordinació: 
RIVERO GARCIA, M. NAGDALENA
Participants: 
Caballero Balañá, Lidia
Participants: 
Celdrán Castro, Montserrat
Participants: 
Conde Sala, Josep Lluís
Participants: 
Ferrer Vidal, Fina
Participants: 
Garcia-Milà Palaudarias, Mercè
Participants: 
Jarque Fernández, Sonia
Participants: 
Jarque Moyano, Mª Ángeles
Participants: 
Vega Llobera, Fàtima
Participants: 
Vilaseca Momplet, Rosa M.
Participants: 
Villar Posada, Feliciano
Departament: 
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte manté els objectius del projecte anterior del qual deriva i n’incorpora de nous.

Objectius que es mantenen:

-Donar suport als estudiants durant l’aprenentatge. Aquest suport es concretarà en: orientar a través de les preguntes dels qüestionaris sobre quins són els conceptes i idees més rellevants en els diferents temes; oferir feedback que porti als estudiants a reflexionar sobre el que han après.

-Promoure l’estudi continuat al llarg del curs. Això es promourà realitzant els qüestionaris en dos moments del semestre.

-Incidir positivament sobre el rendiment dels estudiants en els proves finals d’avaluació amb preguntes d’alternativa múltiple. S’espera que el treball continuat al llarg del curs, el feedback proporcionat durant l’aprenentatge, i l’entrenament en la resposta a preguntes d’alternativa múltiple ajudin a millorar el rendiment acadèmic en les proves d’avaluació acreditativa.

Objectius nous:

-Explorar les possibilitats de les tècniques de gamificació, amb l’ús de l’eina Kahoot!, per motivar els estudiants a l’estudi continuat dels continguts teòric-conceptuals de l’assignatura i a l’assistència a les classes expositives o teòriques.

-Valorar el paper de la discussió entre iguals i grupal a l’aula com alternativa al feedback individual.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/019

L’ús d’apps de telèfon mòbil per a la consolidació de conceptes abstractes de percepció auditiva.

Coordinació: 
NAVARRA ORDOÑO, JORDI
Participants: 
PONS GIMENO, FERRAN; BOSCH GALCERAN, LAURA; NAVARRA ORDOÑO, JORDI; BIRULÉS MUNTANÉ, JOAN
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Mitjançant l’ús de les noves tecnologies i, en particular, aquelles que estan disponibles de forma gratuïta als seus mòbils (com WavePad Free, DMACH, Ecualizador+mp3 Player i DRC Synth; veure Figura 1), i per tant, que els hi és molt fàcil accedir, es pretén acostar a l’estudiant a aquests conceptes des d’una perspectiva més “ecològica” i gratificant, intentant que siguin ells els que experimentin amb tots aquests paràmetres dels sons i que siguin més capaços d’aprendre i assolir els coneixements a través de la manipulació dels mateixos.

Els objectius específics que guiaran el present projecte d’innovació són els següents:

- Que els estudiants que cursin l’assignatura Percepció i Atenció del grau de Psicologia tinguin menys dificultats per assolir els coneixements corresponents a les matèries de percepció auditiva i acústica.

- Implementar, de forma breu, durant una pràctica l’aula, l’ús de quatre aplicacions de mòbil gratuïtes que permeten (1) accedir a una representació visual molt intuïtiva de les característiques dels sons com l’amplitud i la freqüència i (2) manipular determinats paràmetres dels sons i poder observar, in situ, els resultats de cada modificació.

- Promoure l’ús d’aquestes aplicacions a casa per explorar i comprendre els diverses característiques dels sons simples (tons) i complexos (música i parla) fora de l’aula (a casa, per ex.).

- Valorar i promoure un futur ús d’aquest tipus d’aplicacions (apps de mòbil) a casa per explorar i comprendre altres conceptes, ja sigui de la mateixa assignatura, com d’altres assignatures del grau de psicologia.

 

Codi del projecte: 
2017PID-UB/004

Sistema de feedback basat en els errors més freqüents en l’assignatura Dissenys de Recerca

Coordinació: 
NUÑEZ PEÑA, M.ISABEL
Participants: 
Bono cobre, Roser; Nuñez Peña, M. Isabel
Departament: 
Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 1. Actualitzar els problemes i les pràctiques d’ordinador de l’assignatura amb casos reals i d’actualitat que s’hagin publicat en diversos àmbits de la Psicologia i que puguin incrementar la motivació i l’interès dels estudiants, fent èmfasi en la connexió que tenen aquests casos amb altres assignatures del grau de Psicologia.
 2. Elaborar les fitxes d’errors més comuns per a cada activitat pràctica. Aquestes fitxes s’elaboraran amb les respostes que els estudiants dels cursos anteriors hagin donat als exercicis pràctics i contindran tant la resposta incorrecta com una explicació raonada indicant perquè és incorrecta.
 3. Implementar el nou sistema de feedback dels errors en classe, adaptat a aquests nous casos pràctics i amb les fitxes d’errors. A més, els estudiants tindran les fitxes d’errors disponibles al web de l’assignatura (www.ub.edu/disin). Amb aquest sistema, els estudiants coneixeran els errors més freqüents a les pràctiques de Dissenys de Recerca. Esperem que aquesta informació els ajudi a corregir els seus propis errors i aprendre d’ells, de manera que els permeti guanyar confiança en la matèria. D’aquesta manera, se sentiran més ben preparats i faran front a la situació d’avaluació amb més seguretat, més confiança i menys ansietat.
 4. Avaluar la utilitat del nou sistema de feedback per tal de millorar l’aprenentatge dels estudiants, comparant  els resultats amb una part de l’assignatura en la qual no s’hi implantarà el sistema de feedback. També s’avaluarà si s’ha produït alguna millora en el rendiment de l’alumnat en comparació amb els cursos anteriors.
 5. Avaluar si el nou sistema de feedback pot ser útil no només pel fet que conèixer els propis errors i els errors més freqüents que cometen els companys d’assignatura faciliti una millor adquisició dels aprenentatges, sinó, també, pel fet que pot afavorir que els estudiants s’enfrontin a la situació d’avaluació amb major autoconfiança quant a la seva preparació, menor preocupació pels errors, i amb nivells baixos d’ansietat.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/001
Grup d'innovació docent: 
PSICOINVEST

Análisis de pseudociencias en el aula para promover el pensamiento crítico

Coordinació: 
Barberia Fernandez, Itxaso
Participants: 
Javier Rodríguez Ferreiro
Participants: 
Elisabet Tubau Sala
Participants: 
Helena Matute Greño
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objetivo 1: Desarrollar el razonamiento crítico y analítico de los estudiantes promoviendo la capacidad para:

1.1 reconocer sesgos en el razonamiento, propio y ajeno

1.2 generar explicaciones alternativas

1.3 evaluar la validez y solidez de los argumentos

1.4 analizar críticamente ideas complejas

Objetivo 2: Fomentar el compromiso ético y la responsabilidad profesional de los estudiantes.

Objetivo 3: Desarrollar herramientas virtuales para el entrenamiento y evaluación de los procesos ligados al pensamiento crítico.

Objetivo 4: Facilitar la coordinación y el trabajo colaborativo entre el profesorado de distintas asignaturas.

Objetivo 5: Evaluar las ventajas e inconvenientes de la promoción del pensamiento científico mediante intervenciones explícitas para considerar su ampliación a otras asignaturas y grados.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/030

ViquiPsicologia: L'ús de la Viquipèdia per a la millora de la competència comunicativa per escrit

Coordinació: 
Gallardo Pujol, David
Participants: 
Maria Jayme Zaro, Juan Antonio Amador Campos, Antonio Andrés Pueyo, Alberto Maydeu Olivares, Joan Miquel Soldevilla, Montsant Jornet Gibert, Montserrat Subirana Malaret, Carlos Suso Ribera, Ana Martínez Catena, Macià Buades Rotger
Departament: 
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Ensenyament/s: 
Grau de Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals

Millorar la competència comunicativa escrita.
Prendre consciència de la rellevància de la comunicació per escrit, més enllà de l’àmbit professional.
Utilitzar la informació i comunicar-la de forma escrita de manera ètica i legal, bo i respectant els drets d’autor i la normativa vigent aplicable.

Objectius específics

Identificar les característiques d’un article de qualitat a la Viquipèdia.
Seleccionar les fonts apropiades a partir de les quals construir un article a la Viquipèdia.
Contribuir a la divulgació de la Psicologia acadèmica i científica mitjançant la transformació o escriptura d’articles de qualitat (AdQ) a la Viquipèdia en català, o la Wikipedia en castellà.
Identificar i corregir les errades de companys en relació a la competència comunicativa per escrit.
Reforçar i aplicar el vocabulari especialitzat adquirit a classe

Codi del projecte: 
2015PID-UB/029
Grup d'innovació docent: 
VR-PSY

La competència informacional en el grau de Psicologia.

Coordinació: 
Corral López, Maria José
Participants: 
Elizabeth Gilboy Rubio, Jordi Costa Faidella, Iria SanMiguel Insua, Joan González-Conde Cantero, Rafael Valenzuela García, Jordi Cornet Hernando, Inma Fernández López, Mercè martínez Torres, David Leiva Ureña, Maribel Pero Cebollero, Joan Guardia Olmos, Antonio Solanas Pérez, Rumen Rumenov Manolov, Jose Luis Losada Lopez, Jaume Turbany Oset, Luis Salafranca Cosialls, Ramon Ferrer Puig, Montserrat Colell Mimo, Maria Jayme Zaro, M. Victoria Carreras Archs, Juana Gómez Benito, Georgina Guilera Ferre, M. Magdalena Rivero Garcia, Montserrat Celdran Castro, Maria Mataró Serrat, Maria Ángeles Jurado Luque, Adolf Jose dan. Jarne Esparcia, Alba Pérez Gonzalez, Ana Adan Puig, Maria Mataró Serrat, Carles Enric Escera MicO, Joan Sansa Aguilar, David Gallardo Pujol, Antonio Andres Pueyo, Alberto Maydeu Olivares, Nuria Codina Mata, Jose Vicente Pestana Montesinos, Álvaro Rodríguez Carballeira, Omar Saldaña Tops, Esteve Espelt Granes, Juan Antonio Amador Campos, Bartomeu Vidal Moranta, Roser Pueyo Benito, Laia Farràs Permanyer, Xavier Caldú Ferrús, Imma Clemente Lapena, Marc Via García, Idoia Marqués Iturria, Nereida Bueno Guerra, Elisabet Gimeno Rosell, Mercedes Mayo Aleson, Júlia Miralbell Blanch, Cristian Ochoa Arnedo, Maria Jayme Zaro, Bernat Tiffon Cerrejón, Maite Barrios Cerrejón, Rodrigo Serrat Fernández, Marta Ferrer García, Antoni Cosculluela, Raffaele Cacciaglia, Isabel Ruiz Almazán, Antonio Álvarez, Montsant Jornet Gibert, Carlos Suso Ribera, Joan M. Soldevilla Alberti, Miriam Cornella Griful, Sandra Giménez Badia, Sergi Rufi Cano, Rita Berger, Toni Cunillera Llorente, Neus Nuño Bermúdez, Marta Casas Ramón
Departament: 
Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 
Objectius generals:
- Assolir un alt grau d’autonomia en l’ús dels recursos i fonts d’informació pròpies de la disciplina al llarg de l’itinerari curricular.
- Prendre consciència de la rellevància i aplicabilitat de la competència informacional a l’activitat professional, més enllà de l’àmbit acadèmic o de recerca.
- Utilitzar i comunicar la informació eficaçment, de forma ètica i legal al respectant els drets d'autor i la Llei de Propietat Intel·lectual.
 
Objectius específics:
- Seleccionar i aprendre l’ús, de forma progressiva i coordinada, dels recursos d’informació adequats per a cada àmbit de coneixement.
- Millorar dels resultats obtinguts en les activitats pràctiques vinculades a la cerca d’informació, especialment les relatives a la memòria de Pràctiques en centres i al Treball Final de Grau (TFG).
- Ser conscient del grau d’assoliment de la competència, mitjançant el coneixement dels criteris d’avaluació consensuats i publicats pel professorat.
- Satisfer les necessitats d’informació en el moment oportú aprofitant la centralització dels materials de formació i avaluació disponibles a la plataforma Moodle.
Codi del projecte: 
2015PID-UB/009

Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia

Coordinació: 
Codina Mata, Nuria
Participants: 
Tomeu Vidal Moranta, Enric Pol i Urrútia, Neus Roca Cortés, Jose Navarro Cid, Rita Berger, Moisés Carmona Ferrer, Raúl Vicente Vicente, Rafa Alonso, Irene Álvarez, María Palacín Lois, Unai Vicente, Neus Roca Cortés
Departament: 
Departament de Psicologia Social
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
 • Revisar i valorar les activitats emprades en experiències prèvies amb el criteri d’afavorir el  desenvolupament harmonitzat, seqüencial i integrat de les dues competències.
 • Elaborar un catàleg d’activitats docents, de diferent nivell de complexitat, que estimulin en l’alumnat el raonament crític i analític en el treball individual i grupal.
 • Dissenyar activitats per a l’autoavaluació (pre i post desenvolupament de cada assignatura) dels progressos individuals en l’assoliment i millora continua de les competències treballades prioritàriament en l’assignatura.
 • Crear els criteris d’avaluació docent de les competències, d’acord amb la seqüenciació, per nivells, de desenvolupament de les mateixes.
 • Avaluar els resultats de les avaluacions docents i de l’avaluació de les activitats per part de l’alumnat, per assignatures (en projectes successius podríem fer una avaluació global entre assignatures)
 • Comparar els resultats de les avaluacions dintre i entre les assignatures
Codi del projecte: 
2015PID-UB/001
Grup d'innovació docent: 
GID-PSISOCIAL

Actividades de aprendizaje autónomo y presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Coordinació: 
Rumenov Manolov, Rumen
Participants: 
Maribel Peró, Antonio Solanas, David Leiva, Joan Guàrdia, Rejina Mary Selvam, Jaume Turbany, José Luis Losada, Lluis Salafranca, Rejina Mary Selvam. Marta Ferrer Puig, Núria Mancho
Departament: 
Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament
Ensenyament/s: 
Psicología
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalidad del presente proyecto de innovación docente es elaborar un abanico de actividades de trabajo que se lleven a cabo en las sesiones prácticas de las asignaturas “Técnicas de investigación” y “Estadística”. Dichas asignaturas forman parte del área de conocimiento Metodología de las Ciencias del Comportamiento y dentro del plan de estudios del grado de Psicología están ubicadas dentro del primer y segundo semestre del primer curso. Las actividades de aprendizaje implicarán tanto recogida de datos para su posterior análisis, como la lectura de artículos para contextualizar el trabajo con datos simulados que ilustran las ventajas e inconvenientes de las técnicas estadísticas. Adicionalmente, algunas actividades fundamentadas en el aprendizaje basado en equipos (team-based learning, Michaelsen & Sweet, 2008) que implican la lectura de los contenidos teóricos que pueden trabajarse de forma autónoma por parte de los estudiantes para la posterior evaluación a tres niveles: individual, grupal (tras una discusión) y por pares (de la contribución de cada persona al trabajo grupal).   Las actividades a elaborar corresponden a dos grandes objetivos. En primer lugar, se pretende reforzar la conexión entre los contenidos metodológicos y la vida real, centrándose en la medida de lo posible en la práctica psicológica. El deseo de establecer esta conexión de forma explícita responde a dos necesidades: a) incrementar la motivación de los estudiantes para unas asignaturas tradicionalmente poco atractivas a través de reforzar la utilidad de los contenidos que las integran, b) hacer que las actividades de trabajo permitan desarrollar competencias, puesto que éstas requieren resolver situaciones concretas ligadas al mundo (profesional) real.   En segundo lugar, el material a elaborar ha de entenderse como un documento destinado al profesorado que imparte docencia en asignaturas con contenidos referentes al método científico o la estadística descriptiva e inferencial aplicados a las ciencias sociales. Con este material los docentes tendrán diferentes alternativas en cuanto a las actividades de trabajo para construir conocimientos relacionados con el mismo contenido. Esta disponibilidad de alternativas permitirá, cada año académico, escoger el tipo de material que mejor se ajuste a las necesidades de los alumnos (e.g., trabajar más la aplicabilidad de los contenidos a la vida real o centrarse en la obtención e interpretación de los resúmenes numéricos y gráficos que proporciona la estadística). Disponer de más de una manera de trabajar las competencias de las asignaturas también hará posible proponer actividades complementarias a los estudiantes para que puedan profundizar en su trabajo autónomo.   El presente proyecto se espera que genere un producto tangible en formato de libro digital que contenga varias propuestas alternativas referentes a cada sesión práctica de las asignaturas Técnicas de investigación y Estadística. Sin embargo, el principal resultado previsto no es el producto per se, sino el efecto que puede tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos poco atractivos para los estudiantes de Psicología. Por lo tanto, se prevé que disponer de  una variedad de actividades prácticas ofrezca a los estudiantes la posibilidad de trabajar la materia de maneras diversas – en algunos casos de forma presencial en las sesiones prácticas y en otros casos de forma autónoma con los ejercicios propuestos. De esta manera se espera que favorezca un aprendizaje más profundo, que unido a que esperamos que las prácticas ayuden a los estudiantes a encontrar la utilidad del conocimiento metodológico, puede ser un factor relevante para su éxito académico (Martín, García, Torbay, y Rodríguez, 2008).   Martín, E., García, L., Torbay, A. y Rodríguez, T. (2008). Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 8, 401-412. Michaelsen, L. K. & Sweet, M. (2008). The essential elements of team-based learning. New Directions for Teaching and Learning, 116, 7-27.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/003
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

El objetivo principal de la presente propuesta es que se incremente el interés de los estudiantes por los contenidos metodológicos y la motivación para invertir esfuerzos en las asignaturas Técnicas de investigación y Estadística, a través del contexto sustantivo en el que se presentan. Por lo tanto, la evaluación se centrará en recoger las percepciones del alumnado sobre la utilidad del aspecto metodológico trabajado y del interés del tema. Sin embargo, el objetivo final es que la motivación incida en los aprendizajes y en los resultados de los estudiantes. Concretamente, en el contexto de Técnicas de investigación, es necesario explorar si se producen mejoras en los conocimientos sobre estadística descriptiva – este segundo bloque de la asignatura es el que tradicionalmente se asocia con peores resultados de los alumnos, especialmente en el tema de distribuciones de probabilidad al que se dedican varias sesiones prácticas en la nueva propuesta.

Grup d'innovació docent: 
GIDCUB-11/EST

Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral

Coordinació: 
Romeo Delgado,Marina
Participants: 
Marina Romeo, Montserrat Yepes, Lydia Sánchez, M. Àngels García, Vicenta González, Josep Gustems, Carolina Martín, Emma Bosch, Carlos Aguilar, Rita Berger, Andres Besolí
Departament: 
Departament de Psicologia Social
Ensenyament/s: 
Comunicació audiovisual
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral té per objectiu general desenvolupar l’aprenentatge professionalitzador en els estudiants de grau de Comunicació Audiovisual a partir de la matèria Projectes i, concretament, de l’assignatura Projectes II. Un dels aspectes més innovadors d’aquest és que les propostes d’acció revertiran no només en la millora de l’aprenentatge dels estudiants, si no molt especialment en la seva inserció laboral. Això serà possible, en aquesta fase del projecte, a partir del desenvolupament de competències de caràcter professionalitzador, emprant com a mitjà formatiu els Massive Open On-line Course (MOOC).

Per tal d’assolir els objectius assenyalats, es planteja un projecte plurianual i prospectiu, estructurat en tres fases. En aquests moments la fase I està completament realitzada. En relació a la Fase II hem finalitzat uns subobjectius però manquen desenvolupar dos unitats formatives.L’estat de desenvolupament de les fases i la nova proposta corresponen a la fase III es presenten a continuació:

Fase I: curs 2013-2014. Anàlisi i detecció de necessitats en competències professionalitzadores. Ja desenvolupada

Fase II: curs 2014-2015 i 2015-2016. Dissenyar, implementar i avaluar el MOOC derivat de l’anàlisi i detecció de necessitats en competències professionalitzadores realitzada a la Fase I.

2014-2015. S’han desenvolupat tres de les cinc unitats del MOOC proposat. Les limitacions tècniques (en espera de què es signi un acord amb MiriadaX per tal de bolcar els materials elaborats) i pressupostàries (l’AGAUR no ha concedit els dos ajuts sol·licitats, tot i que la nostra proposta ha estat molt ben valorada en el procés obtenint un 6.1 dels 7 possibles punts màxims en l’apartat d’avaluadors i un 7,85 com a valoració global) ens han fetdel tot impossible finalitzar aquesta fase amb els estàndards de qualitat que ens hem marcat.

2015-2016. En la present proposta es desenvoluparan dues unitats formatives del MOOC, amb les seves corresponents activitats avaluadores que, pels motius anteriorment assenyalats, no s’han pogut desenvolupar en el calendari inicialment previst.

Fase III: curs 2016-2017. Dissenyar, implementar i avaluar un pla de màrqueting dels productes audiovisuals desenvolupats pels estudiants per tal de fer-los visibles com a creado

Codi del projecte: 
2013PID-UB/008
Grup d'innovació docent: 
GID--CAV

Coevaluación como herramienta de desarrollo del pensamiento crítico

Coordinació: 
Rodríguez Ferreiro,Javier
Participants: 
Àngels Colomé, Fernando Gabucio, Elisabet Tubau
Departament: 
Departament de Psicologia Bàsica
Ensenyament/s: 
Psicologia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objetivos de aprendizaje

- Desarrollar el sentido crítico y la responsabilidad de los estudiantes.

- Fomentar el uso de entornos virtuales para el aprendizaje por parte de alumnos y profesores.

- Introducir la evaluación formativa como herramienta clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la evaluación continuada.

Objetivos instrumentales

- Implementar un sistema de coevaluación piloto en la asignatura “Pensamiento y resolución de problemas”.

- Facilitar la coordinación y el trabajo colaborativo entre el profesorado.

- Desarrollar herramientas virtuales de apoyo para la aplicación de estrategias de coevaluación en grupos grandes.

- Evaluar las ventajas e inconvenientes del sistema de coevaluación implantado para considerar su ampliación a otros cursos y asignaturas.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/002
Avaluació prevista dels resultats (en termes d'aprenentatge de l'alumnat implicat): 

Una vez implantado el nuevo sistema se procederá a evaluar su utilidad formativa. Para ello se aplicarán cuestionarios de satisfacción para estudiantes y profesores, así como la comparación estadística de las notas alcanzadas en este curso y anteriores. La fiabilidad de las evaluaciones se estudiará mediante análisis de correlación entre las evaluaciones de un mismo trabajo llevadas a cabo por distintos alumnos. La validez de la evaluación entre pares se estudiará comparando sus resultados con evaluaciones aleatorias realizadas por el profesor sobre el 20% de las versiones de primera entrega del trabajo. Siguiendo lo encontrado en estudios previos (Langan y Wheater, 2003), se espera que los estudiantes otorguen notas ligeramente más elevadas, alrededor de  un 5% más altas que las del profesor, pero con un alto grado de correlación con ellas.