Nutrició Humana i Dietetica

ID-QUE, De la innovació docent a la qualitat educativa

Coordinació: 
GRANÉ ORÓ, MARIA
Participants: 
GRANE ORO, MARIA; BARTOLOME PINA, ANTONIO RAMON
Departament: 
Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació audiovisual
Ensenyament/s: 
Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals, Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius de la proposta són:

- Incidir en la qualitat de les propostes i projectes dels alumnes en l’assignatura.
- Establir un seguiment, mentoria, recolzament, guia ... del treball dels alumnes per ajudar-los a avançar de forma continuada durant tot el procés.
- Centrar l’activitat d’ensenyament en l’alumne i el seu procés d’aprenentatge.
- Promoure el treball col·laboratiu i en equip.
- Afavorir l’aprenentatge significatiu i contextualitzat en la pròpia feina i entorn proper dels alumnes.

Aquests objectius els podem mesurar a través de les estratègies utilitzades al portar a terme la metodologia, les accions i les activitats concretes a l’assignatura. I sobretot a partir de l’anàlisi de les contribucions dels alumnes, i els feedbacks del professorat, així com els resultats i les qualificacions en totes les fases del projecte de l’assignatura (anàlisi, briefing, disseny conceptual, flowchart, wireframes, storyboard), i comparativa (altres grups i cursos) dels resultats finals en qualificacions, (s’explicita a l’apartat avaluació).

 

Però per les característiques de l’acció, el projecte planteja uns objectius “reals” que van més enllà de l’assignatura en si mateixa i de la qualitat sobre els projectes. Impliquen un aprenentatge més aprofundit que és:

- Apoderar els alumnes del màster sobre el seu propi procés d’aprenentatge.
- Ajudar-los a qüestionar-se els processos d’autoregulació de l’aprenentatge.
- Incidir positivament en el desenvolupament professional dels participants.
- Desenvolupar competències crítiques sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Són, clarament, objectius difícils de mesurar a posteriori. S’analitzaran les respostes de l’alumnat en el procés final de l’assignatura quan els confrontem davant el fet de repensar si tota l’acció educativa portada a terme era l’adient en un ensenyament superior i de tercer cicle, , (s’explicita a l’apartat avaluació).

Codi del projecte: 
2017PID-UB/005

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES A L’ASSIGNATURA DE PRACTIQUES EXTERNES DEL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Coordinació: 
URPI SARDA, MIREIA
Participants: 
LLORACH ASUNCION, RAFAEL; AMAT MIRALLES, CONCEPCIÓ; ILLAN VILLANUEVA, MONTSERRAT; TORRADO PRAT, XAVIER; ANDRES LACUEVA, CRISTINA; LIZARRAGA DALLO, MARIA ANTONIA; FARRAN CODINA, ANDREU
Departament: 
Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Ensenyament/s: 
Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent és dissenyar instruments per avaluar l’aprenentatge durant la formació pràctica dels estudiants de Pràctiques Externes del grau de Nutrició Humana i Dietètica.

Aquest objectiu general es concreta en diferents objectius específics:

O.1 Integrar els tutors dels centres receptors de Pràctiques Externes a l’equip docent de l’assignatura com a elements clau en la formació dels estudiants. A partir d’aquest enunciat es desenvoluparan activitats de formació pels tutors per a la millora de la seva tasca docent.

O.2. Organitzar trobades entre els membres de l’equip docent de les Pràctiques Externes (que són els tutors acadèmics dels estudiants) i els tutors dels centres receptors per analitzar les activitats d’aprenentatge que fan els estudiants i planificar l’avaluació de les pràctiques tenint en compte els diferents àmbits en que es duen a terme.

O.3 Dissenyar instruments d’avaluació pel valorar l’aprenentatge en la formació pràctica dels estudiants en els centres receptors en els diferents àmbits on realitzen les pràctiques.

O.4 Dissenyar instruments d’avaluació per a les activitats que fan els estudiants i que queden plasmades a la carpeta d’aprenentatge. Aquestes activitats van ser dissenyades en el marc d’un PID anterior.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/007
Grup d'innovació docent: 
GAMFIF2013