Llengües i Literatures Modernes

Tutoria entre iguals d’escriptura acadèmica en alemany llengua estrangera

Coordinació: 
Fernández-Villanueva, Marta
Participants: 
Marta Panades Guerrero, Oliver Strunk, Mireia Calver Creizet, Julianne Breuer, Sarah-Larissa Hecker
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Llengües i Literatures Modernes - Alemany
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Donar suport a l’alumnat en la presa de decisions en l’elaboració del TFG, especialment en la delimitació d’objectius,  planificació i processos d’escriptura acadèmica
  • Fomentar la reflexió crítica i l’explotació de l’escriptura epistèmica en alemany com a llengua estrangera
  • Desenvolupar les habilitats necessàries que garanteixin una redacció del TFG de qualitat en alemany
Codi del projecte: 
2015PID-UB/044

Tutories de competència intercultural per a la mobilitat internacional (alemany)

Coordinació: 
Panades Guerrero, Marta
Participants: 
Mireia Calvet, Marta Fernández-Villanueva, Maria Cristina Poblet, Oliver Strunk, Núria Vergés Bosch, Montse Cervera, Raquel Villero
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Ensenyament/s: 
Empresa Internacional
Ensenyament/s: 
Administració i Direcció d´Empreses
Ensenyament/s: 
Economia
Ensenyament/s: 
Sociologia
Ensenyament/s: 
Llengües i Literatures Modernes
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Sensibilitzar l´estudiant sobre l’explotació de la pròpia competència intercultural per identificar estereotips i analitzar situacions crítiques de comunicació intercultural en alemany, tant en entorns laborals específics d´empresa com de la vida diària.

2. Introduir i dinamitzar la tutoria entre iguals per als estudiants que realitzin una estada de mobilitat internacional o vulguin realitzar pràctiques curriculars en departaments internacionals.

3. Identificar situacions crítiques interculturals rellevants en la interacció entre estudiants catalano-, castellano- i alemanyoparlants properes a l’experiència dels estudiants.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/045

Replantejament del sistema d'avaluació de Gramàtica descriptiva de l'anglès I

Coordinació: 
Laso Martin, Natalia Judith
Participants: 
Elisabet Comelles Pujadas, Maria Luz Celaya Villanueva, Julia Baron Pares, Montserrat Forcadell Guinjoan, Aaron Ventura Campos, Isabel Verdaguer Clavera, Sara Feijoo Antolin
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Departament: 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

  •     Replantejar el sistema d'avaluació contínua de l'assignatura Gramàtica descriptiva de l'anglès I.
  •     Elaborar noves activitats i materials d'aprenentatge basats en corpus textuals.
  •     Fomentar el treball en grup.
  •     Elaborar rúbriques d'avaluació que reflecteixin els conceptes i procediments avaluats, així com l'esforç de l'alumnat.

Amb l’objectiu d’implementar les activitats que volem dissenyar pretenem organitzar tallers, tot fomentant el treball en grup en la línia dels pressupostos de l’EEES i posant en marxa pràctiques d’avaluació formativa orientades a la millora de l’aprenentatge i de l’assoliment de conceptes i procediments de l’alumnat de Gramàtica Descriptiva de l’Anglès I. Igualment, cal subratllar que el disseny de les noves activitats i materials d'aprenentatge que ens proposem en aquest projecte contribuirà en gran mesura a l’assoliment de les següents competències transversals per part del nostre alumnat del Grau d’Estudis Anglesos i de Llengües i literatures modernes:

  •     ús de noves tecnologies (p.ex. programes de gestió de corpus) com a metodologia per a l’anàlisi de la llengua en un context real.
  •     ús de bases de dades aplicades a l’anàlisi sintàctico-semàntica
Codi del projecte: 
2015PID-UB/007
Grup d'innovació docent: 
GIDC_GraLiAn