Filologia Catalana

Identificació dels factors que incideixen en l'abandonament dels estudiants de la Facultat de Filologia

Coordinació: 
Perea Sabater, Maria Pilar
Facultat: 
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Després de més de vuit anys elaborant els informes de seguiment dels diferents graus de Filologia, l'equip de coordinació d'Estudis ha detectat que un dels problemes recurrents és el que té a veure amb l'elevat índex d'abandonament d'estudiants, que es produeix sobretot en els primers cursos dels diferents graus de la Facultat.

En els darrers seguiments es va considerar com a proposta de millora l'estudi detallat de les causes que intervenen en l'abandonament dels estudiants. Amb aquesta finalitat ens proposem de fer un estudi aprofundit per identificar les motivacions d'aquest abandonament, tenint en compte que podrien variar segons l'ensenyament i el curs.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/017

1. Obtenir informació d'experiències prèvies, com ara el treball desenvolupat pel Grup de Recerca i d'Innovació Docent en Organització d'Empreses (GROE) de la Universitat de Barcelona, entre altres.

Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals

Coordinació: 
Carrera Sabate, Josefina
Participants: 
Josefina Carrera-Sabaté, Clàudia Pons Moll, Rosa M. Lloret Romañach, Ana M. Fernández Planas
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Catalana
Ensenyament/s: 
Filologia catalana
Ensenyament/s: 
Comunicació i indústries culturals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

-Millorar la pronúncia dels estudiants del grau de comunicació i indústries culturals

-Donar l’oportunitat als estudiants de Filologia catalana de practicar uns ensenyaments que, per les necessitats socioculturals de la societat catalana, els poden ser molt útils en l’àmbit professional.

-Acompanyar els alumnes en un aprenentatge actiu i promoure'n l'autonomia.

-Autoregular l'aprenentatge entre iguals i aplicar els coneixements adquirits en la comunicació oral.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/043
Grup d'innovació docent: 
FONCAT

Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals

Coordinació: 
JOSEFINA CARRERA SABATE
Participants: 
Clàudia Pons Moll
Participants: 
Rosa M. Lloret Romañach
Participants: 
Ana M. Fernández Planas
Facultat: 
Departament: 
Departament de Filologia Catalana
Ensenyament/s: 
Filologia catalana
Ensenyament/s: 
Comunicació i indústries culturals
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

-Millorar la pronúncia dels estudiants del grau de comunicació i indústries culturals

-Donar l’oportunitat als estudiants de Filologia catalana de practicar uns ensenyaments que, per les necessitats socioculturals de la societat catalana, els poden ser molt útils en l’àmbit professional.

-Acompanyar els alumnes en un aprenentatge actiu i promoure'n l'autonomia.

-Autoregular l'aprenentatge entre iguals i aplicar els coneixements adquirits en la comunicació oral.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/043
Grup d'innovació docent: 
FONCAT