Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat

Análisis DAFO (Debilidades, Amenzas, Fortalezas y Oportunidades) para el examen integral y propuesta de mejora de los resultados de evaluación de la asignatura Derecho romano

Coordinació: 
Panero Oria, Patricia
Participants: 
Patricia Mesanza Costa
Participants: 
Silvia Pagés Caselli
Participants: 
Thea Espinosa Goedert
Participants: 
Carmen Lázaro Guillamón
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat
Ensenyament/s: 
DRET
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.- Mejora en el aprendizaje de cada estudiante.

2.- Mejora de la calidad de la docencia y de la adquisición de competencias y habilitades, conociendo los resultados del auto-análisis DAFO

3.- Aprender a utilizar la metodolgía DAFO a fin de detectar aptitudes profesionales y ocupacionales, lo que implica una mejora respecto a la situación anterior,

4.- Aplicación del análisis DAFO para detectar necesidades formativas

Codi del projecte: 
2015PID-UB/038
Grup d'innovació docent: 
GDPRIVAT

GDPRIVATada

Grup d'innovació docent Dret Privat

Objectius de l'activitat del grup:

Contextualització de l’aprenentatge en la comprensió, gestió i resolució de casos o problemes jurídics vinculats a situacions reals i concretes, o bé hipotètiques.

- Millorar la implicació dels alumnes en la resolució dels supòsits plantejats, en la pressa de decisions i en els resultats de l’experiència per que fa a la millora dels seus aprenentatges.

- Adquisició per part de l’alumnat d’estratègies de treball i aprenentatge autònom i col.laboratiu eficient i contrastable.

Coordinació: 
Panero Oria, Patricia
Membres del grup: 
Ricardo Panero Gutiérrez
Patricia Mesanza Costa
Paula Dominguez Tristán
Teresa Dicenta Moreno
Mª Teresa Duplá Marín
Eva Polo
Mª Carmen Lázaro
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/082
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat