Departament d'Història de l'Art

GIDC-ODASada

Observatorio sobre la Didáctica de las Artes

L’Observatori sobre la Didàctica de les Arts —acrònim ODAS— és un grup de treball de la Universitat de Barcelona (Facultat de Belles Arts), constituït oficialment a partir de la inclusió del projecte d’investigació HUM2005-00245 en el Pla Nacional d’I+D+I (2004-2007) del Ministeri d’Educació i Ciència. El seu finançament va anar a càrrec del propi Ministeri d’Educació i Ciència, amb cofinançament del FEDER.

Coordinació: 
Menéndez Varela, José Luis
Membres del grup: 
EVA GREGORI GIRALT
FRIDA DÍAZ BARRIGA-ARCEO (UAM, MÈXIC)
ISABEL ARBESÚ GARCÍA (UAM, MÈXIC)
GABRIELA DE LA CRUZ FLORES (UNAM, MÈXIC)
MIREIA ALCÓN LATORRE (BECARIA PREDOCTORAL)
Departament: 
Departament d'Història de l'Art