Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes

ELABORACIÓ D’ENTRADES AMB CONTINGUTS DE GÈNERE PER PUBLICAR EN WIQUIPEDIA/WIKIPEDIA

Coordinació: 
MARIA JESUS LAMA LOPEZ
Participants: 
María Xesús Lama López
Participants: 
Helena González Fernández
Participants: 
Helena González Fernández
Participants: 
Josefina Birulés Bertran
Participants: 
Àngela Lorena Fuster Peiró
Participants: 
Mònica Rius Piniés
Participants: 
Elena Losada Soler
Participants: 
Andrea Robin Ruthven
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes
Ensenyament/s: 
Grau de Llengües i Literatures Modernes
Ensenyament/s: 
Grau de Llengües Romàniques i les seves Literatures
Ensenyament/s: 
Grau de Estudis Anglesos
Ensenyament/s: 
Grau de Filosofia
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Literaris
Ensenyament/s: 
Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els alumnes han d’elaborar entrades per a la viquipedia/wikipedia que visibilitzin el treball i participació de les dones en l’àmbit estudiat a les assignatures que formen part del projecte, i per tant es pretén

- Familiaritzar-se amb els recursos digitals per difondre el coneixement generat en l'entorn acadèmic, i en aquest cas per introduir o potenciar la perspectiva de gènere als continguts que es difonen mitjançant les plataformes virtuals i xarxes socials.

- Desenvolupar la capacitat per dur a terme investigacions de forma autònoma: cerca de fonts de documentació, lectura crítica i selecció de continguts rellevants.

- Familiaritzar-se amb plataformes col·laboratives i entorns virtuals.

- Despertar la capacitat crítica amb perspectiva de gènere: detectar àmbits de silenciament i invisibilitat de la producció textual de les dones, o possible manipulació en la interpretació de les seves contribucions.

- Prendre consciència de les diferents possibilitats de concepció del text com eina de creació i de transmissió d’informació per contrast entre els textos escrits fixats estudiats a les classes i el text obert, d’ autoria col·lectiva i en transformació permanent de la viquipedia/wikipedia.

- Treballar a fons algunes habilitats de comunicació escrita per produir textos divulgatius de qualitat: capacitat de síntesi, estructura del text i expressió amb claredat i concisió.

- Reflexionar sobre les diferents competències que s’han de posar en pràctica per realitzar una tasca i poder afrontar una autoavaluació crítica.

Codi del projecte: 
2017PID-UB/040
Grup d'innovació docent: 
LLETRAD

GIDAdEnAada

Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès

El nostre objectiu és utilitzar mètodes basats en l’aula invertida en l’aprenentatge universitari. Ens els projectes d’innovació docent anteriors ja hem tingut experiències en aquesta línia, com la tutorització entre iguals i l’aprenentatge basat en equips. Volem promoure també l’aprenentatge col•laboratiu i autònom. Creiem que els nostres estudiants han d’aprendre a treballar de manera autònoma, evidentment sempre amb l’ajut i guia del professor.

Coordinació: 
Barón Parés, Júlia
Membres del grup: 
Maria Luz Celaya
Imma Miralpeix
Mireia Ortega
Carme Muñoz Lahoz
Mayya Levkina
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes

LLETRADada

Lletra de dona

Grup docent creat al 2004 per desenvolupar, aplicar i millorar eines de lectura crítica des dels estudis de gènere aplicables a textos literaris i filosòfics en el marc de l’avaluació continuada, que es poden fer extensives a altres titulacions d’Humanitats, tant al grau com al màster. Té també una vessant professionalitzadora. En l’actualitat està format per PDI de tres facultats (Filologia, Filosofia, i Geografia i Història) però és potencialment ampliable pel que fa als dominis lingüístics i les facultats.

Coordinació: 
González Fernández, Helena
Membres del grup: 
Cristina Alsina
Rodrigo Andrés
Francesco Ardolino
Fina Birulés
Isabel Clúa
Elena Losada Soler
María Xesús Lama
Joana Masó
Maria Dolors Molas
Rosa Rius
Marta Segarra
Maria Adela Fargas Peñarrocha
Josefina Goberna Tricas
Mònica Rius Piniés
Katarzyna Paszkiewicz
À. Lorena Fuster
Andrea Robin Ruthven
Georgina González Rabassó
Meritxell Joan - Beca FPU
Helga Jorba Noguera - Beca APIF
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/155
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes

INDAGAnglèsada

Innovació Docent i la seva Avaluació al Grau d´estudis Anglesos

El grup, Innovació Docent i la seva Avaluació al Grau d´estudis Anglesos (INDAGAnglès) neix de la fussió entre els dos GID reconeguts:

- INDIGOUB Estudis de la narrativa en llengua anglesa,

- IDEAnglès Innovació docent en l'expressió en anglès, 

mantenint la seva incidència sobre l'alumnat dels estudis de Filologia Anglesa de la Facultat de Filologia de la UB. 

Coordinació: 
Renes, Martin
Membres del grup: 
Isabel Alonso Breto
Cristina Alsina Rísquez
Rodrigo Andrés González
Mireia Aragay Sastre
Marta Bosch Vilarrubias
Clara Escoda Agustí
Maria Grau Perejoan
Jacqueline Hurtley
Gemma López Sánchez
Entric Monforte Rabascall
Ana Moya Gutierrez
Dolors Ortega Arévalo
William Charles Phillips Mockford
Teresa Requena Pelegri
Isabel Seguro Gómez
John Stone Pettipas
Elisabeth Massana Vidal
Marta Tirado Mauri
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes

GIDC_GraLiAnada

GIDC_Gramàtica i Lingüística Anglesa
Els objectius del grup GID-Gramàtica i Lingüística Anglesa gira al voltant de 3 eixos fonamentals:

1. Aplicació de corpus textuals com a eina metodològica per a l’elaboració de material docent

2. Replantejament del sistema d’avaluació de Gramàtica descriptiva de l’anglès I

3. Elaboració d'un glossari sintàctic-semàntic

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat:

Coordinació: 
Laso Martín, Natalia Judith
Membres del grup: 
Mª Luz Celaya Villanueva
Elisabet Comelles Pujadas
Júlia Barón Pares
Eva Giménez Domínguez
Montserrat Forcadell Guinjoan
Sara Feijóo Antolín
Aaron Ventura Campos
Joseph Hilferty
Isabel Verdaguer Clavera
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes

InterRomàniaada

Multilingüisme i intercomprensió en llengües romàniques

Grup de treball en multilingüisme i intercomprensió en l'àmbit de les llengües romàniques: català, espanyol, francès, gallec, italià, occità (aranès i llenguadocià), italià i romanès.

Constituït des de la convocatòria PID2008 i format per grups d'experts en cada llengua (de 1 a 3 experts), més la participació activa del Laboratori de fonètica.

Coordinació: 
Garcia Castanyer, Maria Teresa
Membres del grup: 
EUGENIO MARTINEZ CELDRAN
SABELA LABRAÑA BARRERO
JOSE ENRIQUE GARGALLO GIL
ROSA M. TORRENS GUERRINI
PERE COMELLAS CASANOVA
JOAN FONTANA TOUS
FRANCISCO AMELLA VELA
MARIA ANGELS MASSIP BONET
EVA MARTINEZ DIAZ
LYDIE CORADO BEGUE
IGNACIO VAZQUEZ DIEGUEZ
ANA MARIA FERNANDEZ PLANAS
MARIE-ODILE SANCHEZ MACAGNO
EULÀLIA VILAGINÉS SERRA
AITOR CARRERA i BAIGET
ESTHER VAQUERO SALVADOR
RAFÈU SICHEL BAZIN
SYLVIE WUATTIER
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/134
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes