Departament d'Enginyeries: Secció d'Electrònica

IDEES-TICada

IDEES Innovació Docent en Ensenyament d'Enginyeries TICs
Coordinació: 
Colomer Farrarons, Jordi
Membres del grup: 
Jose Maria López Villegas
Agustin Gutierrez Galvez
Mauricio Moreno Sereno
Pere Lluis Miribel Català
Atilà Herms Berenguer
Oscar Ruiz Sanchez
Neus Vidal Martínez
Antonio Pardo Martínez
Manel López de Miguel
Jose Maria Gómez Cama
Raimon Casanova Mohr
Jaime López Sánchez
Manel Puig Vidal
Javier Sieiro Córdoba
Manuel Carmona Flores
Angel Diéguez Barrientos
Jose Bosch Estrada
Gloria Cemelia Sánchez Marquez
José Francisco Zacarés García
Oscar Alonso Casanovas
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/086
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeries: Secció d'Electrònica

e-Lindoada

e-Lindo
Objectius de l'activitat del grup

L’objectiu general del grup es centra en l’aplicació de metodologies actives per la millora dels aprenentatges:

- Aplicar metodologies docents basades en l’aula invertida en l’assignatura Electrònica Física del Grau de Física.

- Aplicar metodologies docents basades en la resolució de casos en les assignatures de microscòpia electrònica del màster de Nanociència i Nanotecnologia i de tècniques espectroscòpiques i de caracterització del màster de Física Avançada.

Coordinació: 
Peiró Martínez , Francesca
Membres del grup: 
Albert Cornet Calveras
Albert Romano Rodríguez
Blas Garrido
Anna Vila Arbonés
Albert Cirera Hernández
Christophe Serre
Paolo Pellegrino
Catalina Coll Benejam
Sergi Hernández
Sònia Estradé
Lluís Fernández
Juan Daniel Prades García
Josep Manel Rebled Corselles
Sergi Plana
Alicia Ruiz Caridad
Luis López Conesa
Gemma Martín Malpartida
Pau Torruella Besa
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Enginyeries: Secció d'Electrònica