Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

DIDAL_UBada

Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües

Grup d’innovació docent de professors de llengua de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.

Objectius de l'activitat del grup

Aquest projecte pretén dissenyar i implementar actuacions formatives innovadores vinculades a l’ús del portafolis electrònic per millorar les habilitats lingüístiques i les estratègies comunicatives dels alumnes en català, castellà i anglès, i que puguin ser considerades bones pràctiques acadèmiques.

Coordinació: 
Pujolà Font, Joan-Tomàs
Membres del grup: 
Begoña Montmany Molina
Miguel Mateo Ruiz
Nuria Sánchez Quintana
Rosa Sayós Santigosa
Elisabet Costa Giménez
Glòria Bordons de Porrat-Doria
Vicenta González Argüello
Natalia Fullana Rivera
Maria del Mar Suárez Vilagran
Raúl Alfonso Lozano
Rosa Brión Caíño
Vanesa Toquero Ramos
Agnès Rius Escudé
Francina Torras Compte
Dolors Font Roches
Laura Estors Sastre
Ainhoa Antunez Piedra
Maria del Carmen Férriz Martínes
Carles Royo i Bieto
Jaume Batlle Rodríguez
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

GIDC_DLLada

Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura

El Grup comparteix docència i experiència en innovació i recerca educativa. Té com a objectiu la millora i la innovació de la docència en didàctica de la llengua i la literatura, amb una mirada transversal, mitjançant la reflexió conjunta amb l’alumnat i la potenciació del treball en equip, per tal d'afavorir l'assoliment de competències.

Coordinació: 
Prats Ripoll, Margarida
Membres del grup: 
M. Alba Ambròs Pallarès
Montserrat Fons Esteve
Eduard Sanahuja Yll
Juli Palou Sangrà
Joan Marc Ramos Sabaté
Anna M. Moreno Bedmar
Carme Arbonés Sola
Isabel Civera López
Salvador Rodríguez Almendros
Theresa Zanatta
Marcelino Jimenez León
Elisabeth Contreras Barceló
Lorena Berríos Barra
Mireia Pérez Peitx
M. Mar Fernández Callao
Maria Soledad Muñoz Gordillo
Empar Devís Herraiz
Olga Cayuela Barreto
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

GIDDCEada

Grup d'Innovació Docent de Didàctica de les Ciències
Objectius de l'activitat del grup

L'objectiu principal del projecte, que es pot considerar una continuació natural del que es va iniciar a la convocatòria PID-2012 (“Anàlisi descriptiva de l’ús que fan del campus virtual Moodle els alumnes del grau de Mestre.

Coordinació: 
Puigcerver Oliván, Manel
Membres del grup: 
Miquel Colomer Busquets
Maria Cristina Sanz López
Hortènsia Duran Gilabert
Guillermo Gold Gormaz
Noëlle Fabre Mitjans
Josep Castelló Escandell
Francisco Javier Íñiguez Porras
Albert Caminal de Mingo
Bàrbara Vila Merino
Gregorio Jiménez Valverde
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/053
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica