Departament d'Economia

Aplicació de les metodologies "Aprenentatge Basat en Equips”, "Aula Invertida" i “Tests freqüents” per a les assignatures de Macroeconomia del Grau en Economia

Coordinació: 
Vilalta Bufi, Montserrat
Participants: 
Abío Roig, Gemma
Participants: 
Arespa, Marta
Participants: 
Patxot, Concepció
Departament: 
Departament d'Economia
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l’alumnat implicat:

  • Convertir l'aula en un espai de treball actiu pels membres de la comunitat educativa presents.
  • Fomentar el treball en grup i la interacció entre els estudiants.
  • Facilitar adequar el ritme de treball a les necessitats de cada estudiant.
  • Millorar l'ambient de treball a l'aula.
  • Fomentar la capacitat d'anàlisi i de síntesi dels estudiants.
  • Facilitar la presa de consciència, per part del estudiants, del progrés en les seves aptituds i coneixements.
  • Millorar l’aprenentatge (autònom i col·laboratiu) dels estudiants.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/015
Grup d'innovació docent: 
GIDTAAVE

GIDTAAVEada

Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Aprenentatge Actiu i Vivencial en Economia

· L’objectiu d’aquest grup és introduir innovacions docents en l’ensenyament de les assignatures del Departament d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa per tal d’aconseguir fer-lo més actiu i vivencial i així millorar l’aprenentatge dels estudiants i els seus resultats.

· Pel que fa al contingut de les assignatures, també es pretén capacitar a l’alumne per relacionar la realitat econòmica amb els conceptes i models teòrics dels programes i introduir una visió més amplia de l’Economia que prengui en consideració la visió de gènere i l’impacte ambiental.

Coordinació: 
Rubert Adelantado, Glòria
Membres del grup: 
Gemma Abío Roig
Marta Arespa Castelló
Marta Gómez Puig
Ester Manna
Jordi Melé Carné
Concepció Patxot Cardoner
Fernando Sánchez Losada
Mònica Serrano Gutiérrez
Alexandrina Petrova Stoyanova
Montse Vilalta Bufí
Departament: 
Departament d'Economia

GIDEDada

Grup d’Innovació Docent en Economia per als ensenyaments de Dret

El GIDED té dos objectius principals. El primer consisteix en realitzar accions d’innovació docent que permetin, d’una banda, millorar la comprensió per part de l’alumnat dels continguts de les assignatures impartides pel professorat del grup (relacionades amb l’Economia en ensenyaments de la Facultat de Dret) i, d’altra banda, superar les proves existents.

Coordinació: 
Escardíbul Ferrà, Josep-Oriol
Membres del grup: 
Esteve Oroval Planas
Jorge Calero Martínez
Álvaro Choi de Mendizábal
Mauro Mediavilla Bordalejo
María Gil Izquierdo
Josefa Boria Reverter
Departament: 
Departament d'Economia

GIDC_GAPada

Grup d'Innovació Docent Consolidat de Gestió i Administració Pública

Es tracta d’un GIDC format per professors de departaments diversos, amb docència a l’ensenyamet de Gestió i Administració Pública, i que té per objectiu analitzar les necessitats acadèmico-docents per al desplegament de les competències del nou grau i promoure línies d’actuació i millora en la pràctica docent.

Coordinació: 
Solé Català, Marina
Membres del grup: 
Lluí­s Medir Tejado
Montserrat Casanellas Chuecos
Anna M. Palau Roqué
Daniel Montolio Estivill
Antonia Collado Sevilla
Sandra Fachelli Oliva
Miguel Pérez-Moneo Agapito
Mariola Rodríguez Font
Ricard Gracia Retortillo
Luz Muñoz Marquez
Facultat: 
Departament: 
Departament d'Economia

GID-HALUBada

Grup d'Innovació Docent en Hisenda Autonòmica i Local
Coordinació: 
De Gispert Brosa, Cristina
Membres del grup: 
Joaquim Solé Vilanova
Maria Cubel Sánchez
Maite Vilalta Ferrer
Díaz Álvarez, Amelia
Categoria: 
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Codi UB: 
GINDOC-UB/122
Departament: 
Departament d'Economia